Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy czaszki

Komentarze

Transkrypt

Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy czaszki
Ewa Osuch-Wójcikiewicz, Antoni Bruzgielewicz, Piotr Chęciński, Jagna Nyckowska, Daniel
Majszyk, Kazimierz Niemczyk.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do
jamy czaszki.
KATEDRA I KLINIKA OTOLARYNGOLOGII
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Kierownik Katedry i Kliniki: Prof. dr hab.n.med. Kazimierz Niemczyk
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
• 75-letnia chora przyjęta do
Kliniki z guzem okolicy
lewego kąta żuchwy.
• Guz egzofityczny, średnicy
około 5 cm, wolno rosnący
od około 10 lat.
• Objawy : ból, uczucie
rozpierania w okolicy guza.
Od 2001 roku niedosłuch
lewostronny, zwężenie
lewego przewodu
słuchowego zewnętrznego.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Dotychczasowe leczenie:
• Parotidektomia powierzchowna lewostronna -1980r.
(Adenoma pleomorphum) - Klinika Otolaryngologii WUM.
• Reperotidektomia całkowita lewostronna -1998r. ( wznowa )
Klinika Otolaryngologii WUM – pacjentka zniknęła z obserwacji
• Plastyka przewodu słuchowego zewnętrznego 2002r. I 2005r. – inny
ośrodek
• Odtworzenie światła przewodu słuchowego zewnętrznego lewego-2006r. –
inny ośrodek
Choroby przewlekłe:
Nadciśnienie tętnicze, niedomykalność zastawki mitralnej, niedoczynność
tarczycy, cukrzyca typu II, refluks żołądkowo-przełykowy, zaćma , osteoporoza.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Badanie laryngologiczne:
•
•
•
•
Guz średnicy około 5 cm. poniżej lewego kąta żuchwy.
Zarośnięty przewód słuchowy zewnętrzny po stronie lewej.
Czynność nerwu twarzowego obustronnie prawidłowa.
Język symetryczny, prawidłowo ruchomy, odruchy gardłowe zachowane
obustronnie, podniebienie miękkie symetrycznie ruchome.
• Krtań- prawidłowa w badaniu laryngoskopii pośredniej.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Diagnostyka:
TK głowy z kontrastem ( wykonane 3 miesiące przed hospitalizacją w Klinice)
Niewielkie poszerzenia rowków mózgowych półkul mózgowych i robaka móżdżku. Istota szara
oraz biała o prawidłowym współczynniku pochłaniania, bez zmian ogniskowych. Struktury
tylnojamowe raz komora IV prawidłowe.
Miękkotkankowy naciek z osteolizą struktury kostnej piramidy kości
skroniowej po stronie lewej ze zniszczeniem struktur ucha środkowego. Ucho
wewnętrzne i przewód słuchowy wewnętrzny bez widocznej patologii.
Patologiczna masa wypełnia przewód słuchowy zewnętrzny lewy ze
zniszczeniem struktury kostnej ścian przewodu słuchowego. Zmiana guzowata
szerzy się dalej w kierunku wyrostka sutkowego powodując jego całkowite
zniszczenie i do tylnego dołu czaszki powodując odcinkowe zniszczenie łuski
kości potylicznej i przyleganiem nacieku do lewej półkuli móżdżku z
pogrubiałą oponą. Guzowaty płat głęboki ślinianki przyusznej po stronie lewej
wielkości około 18 mmx18mm. Cała patologiczna tkanka wzmacnia się
intensywnie po dożylnym podaniu środka kontrastującego.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Diagnostyka:
MR głowy z kontrastem:
Nieprawidłowa masa zajmująca piramidę lewej kości skroniowej, przewód
słuchowy wewnętrzny oraz ucho środkowe. Zmiana schodzi do poziomu
otworu żyły szyjnej i kanału nerwu podjęzykowego. W tylnej jamie czaszki
widoczne jest naciekanie opony twardej oraz zatoki esowatej i wtórną jej
zakrzepicę. Ku górze zmiana dochodzi do opony lewego płata skroniowego,
bez wyraźnego jej pogrubienia. Na szyi po stronie lewej w przestrzeni ślinianki
podżuchwowej widoczna guzowata zmiana o wymiarach 34x37x57mm. Nie
stwierdzam innych nieprawidłowych ognisk, zaburzeń dyfuzji ani cech
patologicznego wzmocnienia kontrastowego w strukturach mózgu i tylnej
jamy czaszki. Układ komorowy nieposzerzony względem struktur
pośrodkowych, nieposzerzony.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Leczenie:
Usunięcie guza z dojścia śliniankowo-szyjnego wraz z petrosektomią
subtotalną lewostronną, usunięcie nacieczonej opony twardej wraz z
rekonstrukcją za pomocą powięzi szerokiej uda z usunięciem układu
chłonnego szyi poziom I, II, III po stronie lewej.
Wynik badania hist pat:
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Histopatologia:
Badanie doraźne: Guz zbudowany z
epitelioidnej komórki wnikający w
kość. Ostateczne rozpoznanie w
badaniu rutynowym.
Po badaniu doraźnym: Guz
zbudowany z epitelioidnej komórki, o
morfologii jak w badaniu
pooperacyjnym pacjenta, wnikający
w kość. Index proliferacyjny Ki67
ok.1% . Może odpowiadać
nabłonkowej komponencie guza.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
• Histopatologia:
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
Powikłania:
1. Po operacji wystąpił głęboki niedowład nerwu VII po stronie lewej –
5 stopień w skali House’a Brackamanna
1. Niedowład dolnej grupy nerwów czaszkowych po stronie lewej - objawy
ustępowały stopniowo w trakcie hospitalizacji.
2. Zaburzenia połykania, zachłystywanie się.
3. Zachłystowe zapalenie płuc.
4. Zakażenie przewodu pokarmowego Clostridium difficile.
Gojenie miejscowe rany bez powikłań.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
• Rare Primary Pleomorphic Adenoma in Posterior Fossa.
World Neurosurg. 2016 Sep;93:484.e5-8. doi: 10.1016/j.wneu.2016.07.059. Epub 2016 Jul 25. Yang L1, Tan
L2, Lau Q3, Jayalath R4
• Massive Transcranial Parotid Pleomorphic Adenoma: Recurrence after 30
Years
Thieme Medical Publishers 333 Seventh Avenue, New York, NY 10001, USA.
Graham M. Strub1, Alexandros Georgolios1, Robert S. Graham2, Celeste N. Powers3, Daniel H.
Coelho11Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Virginia Commonwealth University Medical
Center, Richmond, Virginia
2, Department of Neurosurgery, Virginia Commonwealth University Medical Center, Richmond, Virginia
3Department of Pathology, Virginia Commonwealth University Medical Center, Richmond, Virginia
 Primary central carcinoma ex pleomorphic adenoma of the mandible:
report of a rare case and literature review
Damin Zhao,a Huawei He,b Meixian Fang,c Meiyan Liu,a Baohui Ji,a and Zhixiu He, MD,c Chengdu and Beijing,
China SICHUAN UNIVERSITY AND CAPITAL MEDICAL UNIVERSITY
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
• Primary pleomorphic adenoma of the external auditory canal: a case
report and review of the literature.
Case Rep Otolaryngol. 2014;2014:975151. doi: 10.1155/2014/975151. Epub 2014 Apr 7.
Saito C1, Kanazawa T2, Yamaguchi T3, Nakamura K1, Ichimura K1.
• Adenoma polymorphum localised out of salivary glands in material of
ENT Department MSS Hospital between 2007-2009 - two cases.
Otolaryngol Pol. 2009 Sep;63(7):80-2. doi: 10.1016/S0030-6657(09)70195-7.
Borowska K1, Pietniczka-Załeska M, Sołtys J, Budzynowska K.
• The case of pleomorphic adenoma in inferior nasal concha.
Otolaryngol Pol. 2007;61(4):643-5.Zawiślak J1, Polberg K, Remer M, Stepulak A.
• Pleomorphic adenomas of the parapharyngeal space.
Case Rep Otolaryngol. 2014;2014:168401. doi: 10.1155/2014/168401. Epub 2014 Jul 22.
Akın I1, Karagöz T2, Mutlu M2, Sahan M2, Onder E3.
Guz mieszany ślinianki przyusznej penetrujący do jamy
czaszki.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Gruczolak wielopostaciowy jest guzem łagodnym
Najczęściej lokalizuje się w śliniance przyusznej, jednostronnie.
Może występować w innych dużych i małych gruczołach ślinowych.
Charakteryzuje się powolnym wzrostem, nawet kilkunastoletnim, może
osiągać duże rozmiary.
Metodą z wyboru jest leczenie operacyjne.
W zależności od umiejscowienia zmiany wykonuje się powierzchowną
parotidektomię, jeśli obejmuje ona płat powierzchowny, lub całkowitą
parotidektomię, jeżeli zajmuje również płat głęboki.
Nie zaleca się wyłuszczania guza, gdyż bardzo często po tym zabiegu
dochodzi do „wznowy” (właściwie choroby rezydualnej), nawet po długim
czasie od operacji .
Pacjenci wymagają długoletniej wnikliwej obserwacji tak jak w
przypadku nowotworów złośliwych.