1 Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji na

Komentarze

Transkrypt

1 Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji na
1 Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście w recepcji na kortach lub telefonicznie.
Rezerwacja jest skuteczna po potwierdzeniu jej przyjęcia przez pracownika kortów.
2 Rezerwacji pojedynczych godzin można dokonać maksymalnie na tydzień do przodu (nie
dotyczy rezerwacji stałych i opłat z góry).
3 Płatności za rezerwacje mogą być dokonywane gotówką lub wpłatą na konto.
4 Osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do udziału w grze.
5 Rezerwacja stała – polegająca na zarezerwowaniu określonej godziny i dnia tygodnia wiąże się z wykupieniem karnetu . Opłata za abonament jest pobierana z góry i
stanowi iloczyn liczby godzin oraz obowiązującej stawki.
6 Rezerwacji stałej może dokonać każdy kto wykupi karnet.
7 Klienci posiadający rezerwację stałą mogą rezerwować jednorazowo dodatkowe godziny
gry wg stawki obowiązującej przy rezerwacji stałej, pod warunkiem osobistego
udziału w grze.
8 Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż 24 godziny przed ustalonym
terminem korzystania z kortów tenisowych. Odwołanie jest skuteczne tylko po
potwierdzeniu jego przyjęcia przez pracownika kortów.
9 W przypadku rezerwacji stałej, istnieje możliwość odwołania rezerwacji z 24-godzinnym
wyprzedzeniem tylko w przypadku wykupienia rezerwacji stałej z możliwością
odwołania. Istnieje wówczas możliwość zamiany niepasującego terminu na inny po
uzgodnieniu z obsługą Kortów. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 1 raz w
miesiącu. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w
przeciągu 10 dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
10
W przypadku niepasującego terminu istnieje również możliwość jednorazowej
zamiany gracza posiadającego stałą rezerwację na inną osobę.
11
Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę.
12
W sytuacji nie uiszczenia wcześniejszej opłaty za wynajęcie kortu i dwukrotnego
nieterminowego odwołania rezerwacji, bądź nieskorzystania z zarezerwowanego
kortu, skutkuje zablokowaniem możliwości dokonywania rezerwacji bezpłatnie. W
powyższej sytuacji, skutecznej rezerwacji będzie można dokonać jedynie po
wcześniejszym jej opłaceniu.
13
Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za zarezerwowane godziny nie mogą
korzystać z kortów tenisowych oraz dokonywać kolejnych rezerwacji.
14
W przypadku utraty wykupionych godzin gry w ramach rezerwacji stałej z powodu
awarii technicznych, braku zasilania w energię elektryczną Klientowi przysługuje
przesunięcie rezerwacji na inny termin. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje
2 dostępne terminy w przeciągu 10 dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
15
W przypadku organizowania na terenie kortów imprez zamkniętych, osoby
posiadające wykupiony abonament zostaną o tym poinformowane z co najmniej 3–
dniowym wyprzedzeniem i w tym przypadku przysługuje przesunięcie rezerwacji na
inny termin. W powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w
przeciągu 10 dni, z których należy wybrać jeden dogodny.
16
Zarządzający zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z przyczyn od niego
niezależnych. Klientowi przysługuje przesunięcie rezerwacji na inny termin. W
powyższej sytuacji pracownik zaproponuje 2 dostępne terminy w przeciągu 10 dni, z
których należy wybrać jeden dogodny.
Zarządzający uprawniony jest do wynajęcia kortów tenisowych innej osobie, jeśli
Użytkownik nie stawi się na korcie tenisowym w ciągu 15 minut, licząc od początku terminu
rezerwacji oraz nie powiadomi obsługi o możliwym spóźnieniu.

Podobne dokumenty