ŚWIATOWY DZIEŃ WODY - POZNAŃ 2016

Komentarze

Transkrypt

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY - POZNAŃ 2016
Ś W I ATO W Y D Z I E Ń W O DY - P O Z N A Ń 2 0 1 6 - 1 8 . 0 3 > 2 5 . 0 3
HOL y WATERS
Wydział Biologii UAM
Termy Maltańskie
Klub Nauki i Sztuki:
>21.03.2016, godz.: 16:30
Prezentacje naukowe: prof. Ryszard Gołdyn,
prof. Marek Kulczykowski
Prezentacje artystyczne
Pokaz Filmów Artystycznych
Warsztaty:
Otwarte warsztaty dla dzieci “Sztuczna woda”
>21.03.2016 godz.: 9:30 - 11:00
M.O.N.A Inner Spaces
Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu
Galeria Klubu Nauki i Sztuki
[ul. Umultowska 89, Poznań]
Wystawa:
Dagmara Wyskiel, Mark Fischer, Piotr C. Kowalski
[ul. Gwarna 7a, Poznań]
Warsztaty:
Art, Science And Activism
- Center For Critical Practice
>18/19/20.03.2016
Wystawa:
Art, Science And Activism
- Center For Critical Practice
>otwarcie wystawy: 22.03.2016 godz.: 18:00
water-wheel.net
Water works
Otwarte forum, wystawa oraz konferencja
>19-20.03.2016 szczegóły: http://water-wheel.net/taps-list
[ul. Termalna 1, Poznań]
Wystawa:
Piotr C. Kowalski
>wystawa czynna od 18.03.2016 do 06.05.2016
Otwarte warsztaty dla dzieci “Pamięć wody”
>22.03.2016 godz.: 9:30 - 11:00
[al. Marcinkowskiego 29, Poznań]
Wystawa:
“Ogród UAP”
>wystawa czynna: 18.03.2016-27.03.2016
Księgarnia Skład Kulturalny
[ul. Szamarzewskiego 4/6, Poznań]
Warsztaty:
Otwarte warsztaty “Zielony bagienny storytelling”
wiek 7-12 lat
>19.03.2016 godz.: I tura 11:00, II tura 12:30

Podobne dokumenty