Dawid Sześciło – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauki

Komentarze

Transkrypt

Dawid Sześciło – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauki
Dawid Sześciło – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 r. jest członkiem zespołu badawczego w projekcie
naukowym „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów
organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach". Jest ekspertem
organizacji pozarządowych, w tym Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Uczestniczy w pracach Krajowej Sieci Tematycznej „Dobre rządzenie". Gościnnie wykładał na Uniwersytecie
w Uppsali, Salzburgu oraz Porto. W ramach realizacji projektów badawczych odbywał wizyty studyjne
na uniwersytetach w Canberze (Australia), Wellington (Nowa Zelandia), Sztokholmie (Szwecja) i Pradze
(Czechy). Autor ponad stu publikacji z zakresu prawa publicznego, zarządzania publicznego i praw człowieka.
W 2014 r. opublikował w Wydawnictwie Scholar monografię "Rynek - prywatyzacja - interes publiczny.
Wyzwania urynkowienia usług publicznych."

Podobne dokumenty