KOBIETY I ROZWÓJ III Ogólnopolska konferencja kobiet

Komentarze

Transkrypt

KOBIETY I ROZWÓJ III Ogólnopolska konferencja kobiet
KOBIETY I ROZWÓJ
III Ogólnopolska konferencja kobiet działających
na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności
Kraków, 29-30 stycznia 2010 r.
Godz.
I dzień konferencji, 29 stycznia 2010 r.
10:00 – 10:15
POWITANIE UCZESTNICZEK KONFERENCJI
Ewa Furgał – koordynatorka projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz
zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności
Natalia Sarata – członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet
10:15 – 10:45
PREZENTACJA PROJEKTU „KOBIETY I ROZWÓJ. KOBIETY AKTYWNE NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI”
Ewa Furgał – Fundacja Przestrzeń Kobiet, koordynatorka projektu
10:45 -12:15
PANEL DYSKUSYJNY „KOBIETY I ROZWÓJ - PO SZKOLENIACH”
Małgorzata Chmielewska - Koło Gospodyń Wiejskich w Wygodzie, gm. Konopiska
Joanna Trzópek - Stowarzyszenie Niezależnych Inicjatyw Społecznych „BŁĘKIT”
Anna Zachurzok – Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu
MODERACJA: Natalia Sarata – Fundacja Przestrzeń Kobiet, trenerka cyklu szkoleniowego
„Kobiety i Rozwój”
12:15 – 12:45
Przerwa kawowa
12:45 – 13:15
KOBIETA W WIEJSKIEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ - PREZENTACJA WYNIKÓW
BADAŃ
Dr Wioletta Knapik – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Socjologii i Rozwoju Wsi
13:15 – 13:45
INICJATYWY KOBIET NA SZLAKACH DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
PRZYRODNICZEGO - PREZENTACJA
Miłosława Nizińska – Specjalistka ds. dziedzictwa kulturowego, niezależna ekspertka
13:45 – 14:15
PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KOBIET AKTYWNYCH GMINY
MARKUSZÓW
Jolanta Pecio – założycielka i sekretarz Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy
Markuszów, skarbnik Stowarzyszenia LGD „Zielony Pierścień”
14:15 – 15:45
15:45 – 16.15
Przerwa obiadowa
PREZENTACJA DZIAŁALNOŚCI KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH NA TERENIE
POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO
Edyta Dobosz-Maciuk – Prezeska Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w
Hrubieszowie
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.
16:15 -17:45
PANEL DYSKUSYJNY „KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH – HISTORIA I
WSPÓŁCZESNOŚĆ”
Krystyna Mądra - KGW w Trzemżalu, gmina Trzemeszno
Ilona Borowska – KGW w Brzozowie, gmina Kijewo Królewskie
Maria Langer – KGW w Sieniawie, gmina Raba Wyżna
MODERACJA: Ilona Matysiak – socjolożka, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego
18.00 – 19.30
Kolacja
19.30 – 21.30
MINI-FORUM UCZESTNICZEK KONFERENCJI
Prezentacja działalności na stoiskach
Godz.
II dzień konferencji, 30 stycznia 2010 r.
09:00 – 12:00
PROGRAM GRANTOWY POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
„DZIAŁAJ LOKALNIE” – SPOTKANIE WARSZTATOWE
Dorota Stronkowska – Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
09:00 – 12:00
PROGRAM GRANTOWY POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI
„RÓWNAĆ SZANSE” – SPOTKANIE WARSZTATOWE
Katarzyna Dąbrowska – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
12:00 – 12:30
Przerwa kawowa
12:30 – 14:00
PANEL DYSKUSYJNY „SOŁTYSKI JAKO LIDERKI LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ”
Małgorzata Hetman – sołtyska Adamowej Góry w gminie Młodzieszyn
Anna Lech – sołtyska Dziechcińca w gminie Wiązowna
Ewa Mularczyk – sołtyska Kijewa Szlacheckiego w gminie Kijewo Królewskie
MODERACJA: Ilona Matysiak – socjolożka, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego
14:00 -14:15
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Ewa Furgał – koordynatorka projektu Kobiety i Rozwój. Kobiety aktywne na rzecz
zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności
Natalia Sarata – członkini Zarządu Fundacji Przestrzeń Kobiet
14.15 – 15.00
Obiad
MATRONATY / PATRONATY MEDIALNE:
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.