PDF - Epson

Komentarze

Transkrypt

PDF - Epson
OFERTA BIZNESOWYCH SKANERÓW FIRMY EPSON
Bus_Scanner - 1PL - 04/09
SKANERY Z PODAJNIKIEM
KARTEK A4
SKANERY
STOŁOWE A4
SKANER
GRAFICZNY A3
SKANERY
STOŁOWE A3
EPSON
GT-S50/N
EPSON
GT-S80/N
EPSON
GT-1500
EPSON
GT-2500/N/PLUS
EPSON
GT-20000/NPro
EPSON
GT-30000N
EPSON
EXPRESSION
10000XL / PRO
Wszechstronny skaner
dokumentów
Zwiększ wydajność
skanowania
Proste skanowanie
dokumentów
Skanowanie wszystkich
dokumentów
Szybsza praca
Przechwytywanie
dokumentów z sieci
Wysoka dokładność
• Kolorowy skaner z podajnikiem
kartek w formacie A4
• Szybkie skanowanie z
zachowaniem wysokiej jakości –
do 25 str./min / 50 str./ min
• Do 600 dpi
• Dzienny cykl roboczy:
Do 1200 stron
• Dioda Epson ReadyScan LED
zapewnia natychmiastowe
skanowanie po włączeniu
zasilania lub wybudzeniu ze
stanu gotowości
• System Dual Scan pozwala
skanować dokumenty z obu
stron podczas jednego przejścia
• Automatyczny podajnik
dokumentów do skanowania z
obu stron, mieszczący 75 kartek
• Szybkie złącze USB 2.0, interfejs
sieciowy w modelu GT-S50N
• 2-wierszowy wyświetlacz
ciekłokrystaliczny gwarantuje
łatwe skanowanie za
dotknięciem jednego przycisku
• Obsługa sterowników ISIS
i Twain
• Automatyzacja procesów
przechwytywania papieru dzięki
programowi Epson Event
Manager
• Kolorowy skaner z podajnikiem
kartek w formacie A4
• Szybkie skanowanie z
zachowaniem wysokiej jakości –
do 40 str./min / 80 str./ min
• Do 600 dpi
• Dzienny cykl roboczy:
Do 1800 stron
• Dioda Epson ReadyScan LED
zapewnia natychmiastowe
skanowanie po włączeniu zasilania
lub wybudzeniu ze stanu
gotowości
• System Dual Scan pozwala
skanować dokumenty z obu stron
podczas jednego przejścia
• Automatyczny podajnik
dokumentów do skanowania z
obu stron, mieszczący 75 kartek
• Szybkie złącze USB 2.0, interfejs
sieciowy w modelu GT-S80N
• Wysoka niezawodność dzięki
ultradźwiękowemu czujnikowi
wykrywania wprowadzenia dwóch
kartek
• 2-wierszowy wyświetlacz
ciekłokrystaliczny gwarantuje
łatwe skanowanie za dotknięciem
jednego przycisku
• Obsługa sterowników ISIS i Twain
• Automatyzacja procesów
przechwytywania papieru dzięki
programowi Epson Event Manager
• Kolorowy skaner stołowy formatu
A4
• 18 str./min monochromatycznie
i 12 str./min w kolorze
• Do 1200x2400 dpi
• Dzienny cykl roboczy:
Do 400 stron
• Dioda Epson ReadyScan LED
zapewnia natychmiastowe
skanowanie po włączeniu zasilania
lub wybudzeniu ze stanu
gotowości
• Automatyczny podajnik
dokumentów do skanowania
z jednej strony, mieszczący
40 kartek
• Szybkie złącze USB 2.0
• 4 przyciski panelu z możliwością
dostosowania
• Wszechstronne funkcje w tym
m.in. skanowanie do wiadomości
e-mail oraz wielostronicowych
plików PDF
• Obsługa sterowników ISIS i Twain
• Automatyzacja procesów
przechwytywania papieru dzięki
programowi Epson Event Manager
• Kolorowy skaner stołowy formatu
A4
• 27 str./min monochromatycznie
i 11 str./min w kolorze
• Do 1200 dpi
• Dzienny cykl roboczy:
Do 1000 stron
• 3-wierszowy przetwornik CCD
• Automatyczny podajnik
dokumentów do skanowania
z obu stron, mieszczący 50 kartek
• Szybkie złącze USB 2.0 w
standardzie i opcjonalna karta
sieciowa (w standardzie w
przypadku modelu GT-2500N)
• Automatycznie zatrzymywaną
pokrywę można ustawić pod
dowolnym kątem, co pozwala na
proste i wygodne skanowanie
zbindowanych dokumentów
• Obsługa sterowników ISIS i Twain
• Prosta integracja z systemami
zarządzania dokumentami
Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501
Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl
Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson® lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
• Kolorowy skaner stołowy A3
• Skanowanie wielu dokumentów
z prędkością do 23 str./min
monochromatycznie i 15 str./min
w kolorze
• Do 600x1200 dpi
• Dzienny cykl roboczy:
Do 2500 stron
• Opcjonalny dupleksowy
automatyczny podajnik
dokumentów na 100 kartek
(w standardzie dla produktu
GT-20000NPro)
• Szybkie złącze USB 2.0,
opcjonalny interfejs sieciowy
(w standardzie dla produktu
GT-20000N Pro)
• Automatycznie zatrzymywaną
pokrywę można ustawić pod
dowolnym kątem, co pozwala
na proste i wygodne skanowanie
zbindowanych dokumentów
• Obsługa sterowników ISIS
i Twain
• Prosta integracja z systemami
zarządzania dokumentami
• Kolorowy skaner stołowy A3
• Do 31 str./min
monochromatycznie i 15 str./min
w kolorze
• Do 600x1200 dpi
• Dzienny cykl roboczy:
Do 3500 stron
• Automatyczny podajnik
dokumentów do skanowania z
obu stron, mieszczący 100 kartek
• Karta sieciowa w standardzie
• Automatycznie zatrzymywaną
pokrywę można ustawić pod
dowolnym kątem, co pozwala
na proste i wygodne skanowanie
zbindowanych dokumentów
• Obsługa sterowników ISIS i Twain
• Prosta integracja z systemami
zarządzania dokumentami
• Kolorowy skaner płaski do
skanowania profesjonalnych
elementów graficznych w
formacie A3
• Do 2400x4800 dpi
• Opcjonalny automatyczny
podajnik dokumentów do
skanowania z obu stron,
mieszczący 100 kartek
• Wbudowane szybkie złącze
USB 2.0 i IEEE1394 (FireWire)
• Gęstość optyczna 3,8 DMax
• Opcjonalny moduł do
skanowania folii formatu A3
• Automatycznie zatrzymywaną
pokrywę można ustawić pod
dowolnym kątem, co pozwala na
proste i wygodne skanowanie
zbindowanych dokumentów
• Sterownik Twain w standardzie
600x600
25 str./min 50 str./ min
monomonoDioda
Skanowanie
chromatycznie chromatycznie,
obu stron przy
ReadyScan
w skali
w skali
jednym przejściu
LED
szarości
szarości
i w kolorze i w kolorze
Kolorowy
skaner CCD
formatu A4 z
podajnikiem
kartek
600x600
40 str. /min 80 str./ min
monomonoDioda
chromatycznie chromatycznie
ReadyScan
w skali
w skali
LED
szarości
szarości
i w kolorze i w kolorze
EPSON
GT-1500
Kolorowy
stołowy
skaner CCD
formatu A4
1200x2400
Skanowanie
w trybie simplex
Długość
40 stron
EPSON
GT-2500/N
GT-2500/PLUS
Kolorowy
stołowy
skaner CCD
formatu A4
monochromatycznie:
MonoStołowy
Biała zimna
27 str./min chromatycznie: Skanowanie obu
1200x1200
katodowa
(300dpi) 14 str./ min stron przy dwóch
ADF:
lampa
Kolor:
Kolor:
przejściach
600 x 600 fluorescencyjna
11 str./min 8,6 cali/min
(300dpi)
Długość
EPSON
GT-20000
Kolorowy
stołowy
skaner CCD
formatu A3
monoKsenonowa
chromatycznie
lampa
600x1200
4,3 s Kolor:
fluorescencyjna
6,1 s
EPSON
GT-20000NPro
Kolorowy
stołowy
skaner CCD
formatu A3
600x1200
monoKsenonowa chromatycznie
23 str./min
lampa
fluorescencyjna Kolor:
15 str./min
EPSON
GT-30000N
Kolorowy
stołowy
skaner CCD
formatu A3
Kolorowy
stołowy
skaner CCD
formatu A3
EPSON
GT-S50/N
Kolorowy
skaner CCD
formatu A4 z
podajnikiem
kartek
EPSON
GT-S80/N
EPSON
EXPRESSION
10000XL/Pro
)
(mm
Cię
żar
Sx
Gx
W)
ln e
i op
cjo
na
Wy
mia
ry (
I n te
rfej
s
S kł
adn
ik
Mu
Us
lti-T rzesz
uw
ani
IFF ukiw
,B
ek
MP alne
olo
Be
r
ó
z pi
w
R
ecz
GB
ne
Wz
plik
ma
i
P
cni
DF
ani
e te
Po
mij
kst
ani
u
ep
Us
ust
uni
ych
ęci
stro
es
Au
k os
n
los toma
ów
tro tyc
nic zn
ow e tw
Au
ych or
tom
plik zeni
Ob atycz
ów e w
s
P ie
Ep ługa ny w
son zł
ybó DF r ko
Eve ączy
lor
nt M pro
ana gram u
ger u
Ob
plik sługi
plik ów: wan
e
i PD
J
F, T PG, P form
DF,
IFF
aty
,
p
wa
nie
am
o
Op
rog
r
a
Sz
jed ybkoś
nos ć s
tron kan
nie owa
Szy
(A4
n
, 20 ia,
dw bkoś
0dp
ust ć s
i)
ron kan
nie ow
(A4
a
Ro
, 20 nia,
0dp
daj dzaj a
i)
nik
a d utom
oku aty
me czne
ntó go
w
poCz
u
j
dw nik
óch wk
kar łada
tek nia
Po
jem
noś
ćp
Gr
api
e ru
tyc amat
(75
u
g/m
me zneg ra p
2)
ntó o p api
e
w ( oda ru
g/m 2
a
j
n
u
ika tom
)
Min
dok a.w
uy
mia
Ma
ks.
ry d
wy
mia okum
ent
ry d
u
Ob
ok u
me (mm)
Tw sług
a in
ntu
, I S a st e
(mm
IS*
, W row
)
n ik
IA
ów
:
wia
tł
oś
Źró
dł
zdz
ielc
zoś
ć
Ro
Typ
s ka
ner
a
opt
ycz
n
a (D
pi)
OFERTA BIZNESOWYCH SKANERÓW FIRMY EPSON
Min: 54 x 73,4
Maks: 216 x 914
Tak
Epson Event Manager, Presto Page
Manager 8, ABBYY Fine Reader
Sprint 6.0 (Win) 5.0 (Mac),
Presto BizCard, Epson Scan
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Arkusz podłoża x5
Szybkie złącze USB 2.0,
B12B813431 Zestaw
zewnętrzny
układu rolek:
interfejs sieciowy
(50.000 cykli)
(tylko model GT-S50N)
B12B813421
Sz: 302
G: 198
W: 213
Ok.
4,6 kg
50-200 Do
Min: 54 x 73,4
Czyszczenie 75 stron 1,5 mm kart
wytłaczanych Maks: 216 x 914
Tak
Epson Event Manager, Presto Page
Manager 8 Pro, ABBYY Fine
Reader Sprint 6.0 (Win) 5.0 (Mac),
Presto BizCard, Epson Scan
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Arkusz podłoża x5
Szybkie złącze USB 2.0,
B12B813431 Zestaw
zewnętrzny interfejs
układu rolek:
sieciowy (tylko model
(50.000 cykli)
GT-S80N)
B12B813421
Sz: 302
G: 198
W: 213
Ok.
4,6 kg
50-120
Min: 105 x 148,5
Maks: 216 x 297
Tak
Epson Event Manager, Presto Page
Manager 8, ABBYY Fine Reader
Sprint 6.0 (Win) 5.0 (Mac), Presto
BizCard, Epson Scan
Tak
Tak
Tak
Tak
-
Tak
Tak
-
Tak
USB 2.0 o wysokiej
szybkości
N/D
Sz: 470
G: 318
W: 121
Ok.
3,9 kg
50 stron
60-105
Min: 148,5 x 148,5
Maks: 215,9 x 355,6
Tak
GT-2500N: Epson Scan
GT-2500Plus: Adobe Acrobat
Standard, PageManager 7,
BizCard, EpsonScan
-
Tak
-
Tak
Tak
-
Tak
Szybkie złącze USB 2.0,
interfejs sieciowy
w modelu GT-2500N
Karta sieciowa
Image Express
B12B808392BZ
(w standardzie dla
modelu GT-2500N)
Sz: 468
G: 395
W: 200
10 kg
N/D
100
stron
60-127
Min: 148,5 x 148,5
Maks: 297 x 432
Tak
Epson Scan 3.4, PageManager 7,
ABBYY Fine Reader Sprint 6,
Epson Event Manager 2.0
Tak
Tak
Tak
Tak
-
Tak
-
-
Tak
Szybkie złącze USB 2.0,
SCSI x2 interfejs
sieciowy w modelu
GT-20000NPro
karta sieciowa
Image Express
B12B808392BZ
Sz: 656
G: 458
W: 158
Ok.
13,5 kg
Monochromatycznie: Skanowanie obu
16 str./ min stron przy dwóch
Kolor:
przejściach
11 cali/min
Długość
100
stron
60-127
Min: 148,5 x 148,5
Maks: 297 x 432
Tak
Epson Scan 3.4, PageManager 7,
ABBYY Fine Reader Sprint 6,
Epson Event Manager 2.0
Tak
Tak
Tak
Tak
-
Tak
Tak
-
Tak
Szybkie złącze
USB 2.0, SCSI x2
interfejs sieciowy
N/D
Sz: 656
G: 458
W: 292
Ok.
26,5 kg
monochromatycznie
Biała zimna
30 str./min
katodowa
(300dpi)
600x1200
lampa
Kolor:
fluorescencyjna
15 str./min
(300dpi)
Monochromatycznie:
Skanowanie obu
do 23
stron przy dwóch
str./ min
przejściach
Kolor: do
11 cali/min
Długość
100
stron
50-127
Min: 148,5 x 148,5
Maks: 298 x 432
Tak
Epson Scan
JPG, PDF,
TIFF,
Multi-TIFF,
BMP
Tak
-
Tak
-
Tak
-
-
Tak
SCSI x2 Złącze sieci
ethernet w modelu
GT-30000N)
N/D
Sz: 658
G: 488
W: 254
30 kg
monochromatycznie
12,7 s
Ksenonowa
(300dpi)
lampa
2400x4800
fluorescencyjna Kolor:
22,5 sek.
(300 dpi)
Opcjonalny automatyczny podajnik
dokumentów
do skanowania
z obu stron,
mieszczący
2 kartek
B12B813213
monoDioda
chromatycznie:
ReadyScan 18 str./min
Kolor:
LED
12 str./min
N/D
N/D
N/D
Skanowanie
obu stron
przy jednym
przejściu
Opcjonalny
automatyczny
podajnik
dokumentów do
skanowania z obu
stron, mieszczący
2 kartek
B12B813213
Długość
N/D
50-200 Do
75 stron 1,5 mm kart
wytłaczanych
100
stron
60-127
GWARANCJA: 2 lata gwarancji na miejscu – możliwe przedłużenie gwarancji do 3 lat
* Sterownik ISIS dostępny na płycie CD lub do pobrania bez opłat z witryn pomocy technicznej firmy Epson
Maks. 298 x 432
Twain,
WIA
Adobe Photoshop
Elements 2.0,
Silvefast Ai6.5
Przeszukiwalne
pliki PDF tylko
w modelu
Tak
GT-2500Plus Tylko
JPG, PDF, TIFF,
Multi-TIFF, BMP
JPG, PDF,
TIFF,
Multi-TIFF,
BMP
3,8 Dmax, automatyczne
i ręczne ustawianie ostrości,
powiększenie 50-200% (co 1%)
Szybkie złącze
USB 2.0
IEEE1394 (FireWire)
Karta sieciowa:
B12B806392BZ
Automatyczny podajnik
Sz: 656
dokumentów do
G: 458
skanowania z obu
stron, mieszczący
W: 158
100 kartek:
B12B803213 Moduł
TPU: B12B813363
14,5 kg

Podobne dokumenty