Informacja wydawnicza - TATRY i Podtatrze ::: Atlas Satelitarny 1:15

Komentarze

Transkrypt

Informacja wydawnicza - TATRY i Podtatrze ::: Atlas Satelitarny 1:15
Tatry i Podtatrze. Atlas Satelitarny 1 : 15 000.
Januszewski J., Głazek G., Fedorowicz-Jackowski W.
Wydawca GEOSYSTEMS Polska, Warszawa 2005
ISBN 83-909352-2-8
Atlas Satelitarny 1:15 000
Informacja wydawnicza
Tatry i Podtatrze. Atlas Satelitarny 1:15 000
– to najdokładniejszy wydany drukiem, jednolity obraz
całych Tatr i ich szeroko rozumianych podnóży. Dzięki
doskonałym warunkom pozyskania głównego zdjęcia
satelitarnego jest to obraz najlepiej oddający rzeźbę
skał i szatę roślinną, nie zniekształcony uproszczeniami
czy generalizacją kartograficzną. Naturalne oświetlenie
słoneczne obrazu pozwala również na łatwą, intuicyjną
identyfikację zboczy, widocznych w Atlasie pionowo
z góry, a w trakcie wędrówki widocznych z ziemi niemal
poziomo, ale podobnie oświetlonych.
Dołączona na CD ROM aplikacja z mapą trójwymiarowa
„Tatry i Podtatrze 3D” pozwala jeszcze lepiej uchwycić
wszystkie niuanse ukształtowania terenu. Bogactwo
zidentyfikowanych obiektów topograficznych i nazw
niemal wyczerpuje dostępną literaturę kartograficzną
i przewodnikową.
Poza samymi Tatrami (i to tylko Tatrami Polskimi lub
Tatrami Wysokimi) dla tego terenu nie został wydany
drukiem łączny obraz lotniczy lub satelitarny. Ponadto
wiele terenów u podnóży, zwłaszcza pasm granicznych
oraz pogórzy po północnej stronie, do dziś nie miało
opublikowanych jednolitych zwykłych map o skalach
dokładniejszych niż 1 : 50 tys.
Atlas jest więc w ogóle pierwszym tak dokładnym
i ogólnodostępnym, ujednoliconym obrazem
kartograficznym części podtatrzańskich terenów.
Całość to rzecz niezwykła dla chcących bezkompromisowo
poznać topografię Tatr i ich szerokiego otoczenia. Każdy, kto
spędza dłuższy okres pod Tatrami, w Atlasie znajdzie obraz
swojej kwatery, a dzięki aplikacji 3D sprawdzi, jakie czekają
go panoramy nawet na nieznanym szlaku.
NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• łącznie 240 stron w formacie 24x34 cm, w tym 32 strony
wprowadzenia i 204 strony części obrazowej wraz
z indeksem,
• 180 stron map obrazowych w skali 1:15 000, bazujących
na obrazie satelity SPOT 5 z września 2003,
• obraz zgodny z GPS (WGS-84); linie siatki naniesiono co
1 minutę kątową,
• 2 skorowidze graficzne arkuszy na wyklejkach (na mapie
z cieniowanym reliefem oraz na obrazie satelitarnym),
• trójjęzyczna legenda (języki: polski, angielski, słowacki),
• obszerny indeks ok. 9000 nazw, 21 stron, z barwnym
kodowaniem, zbliżonym do kolorów nazw na mapach
(najobszerniejszy z dotąd opublikowanych indeks nazw
tatrzańskich). Indeks poprzedza niewielki trójjęzyczny
słownik skrótów i określeń terenowych,
• wprowadzenie z komentarzem rocznicowo-historycznym
i technicznym, omówienie nazewnictwa z bibliografią,
krytyczne omówieniem wędrówek Stanisława Staszica
w Tatrach, wprowadzenie w języku angielskim,
• na stronach XX i XXIII - fotografie Tatr z kilkudniowego
okresu pogody tuż przed i tuż po pozyskaniu głównego
obrazu satelitarnego,
• książka szyta, w twardej oprawie, papier kredowy, okładka
kolorowa, masa książki z załącznikami ok. 1950 g.
TATRY i Podtatrze Atlas Satelitarny 1:15 000 Informacja wydawnicza 1
WKŁADKI/ZAŁĄCZNIKI
• zakładka formatu B4 ze zdublowaną i przeredagowaną
legendą, zafoliowana,
• przymiar liniowy GPS na przezroczystej folii,
• płyta CD-ROM z aplikacją TATRY i Podtatrze 3D (płyta
wklejona jest na stronie 204).
OBRAZ SATELITARNY
Główny obraz satelitarny wykorzystany w Atlasie został
zarejestrowany 21 września 2003 o godz. 10:52 czasu
lokalnego przez satelitę SPOT 5, w rozdzielczości terenowej
2,5 metra, z wysokości 830 kilometrów. Jest to jednodrodne, pozyskane na zamówienie (wiele miesięcy wyczekiwane
z powodu braku dobrych warunków pogodowych), wykonane przy całkowicie bezchmurnej pogodzie i scentrowane
na środku Tatr. Obraz cechuje pionowa oś obserwacji,
niemal całkowicie uwalniająca obraz od zniekształceń
i umożliwiająca odwzorowanie wszystkich najbardziej
stromych zboczy i urwisk. Z powodu odchylenia kierunku
obrazowania satelity SPOT od linii północ-południe, narożniki obrazu uzupełniono danymi z innych źródeł.
Łącznie obszar objęty atlasem ma wymiary ok. 62 x 42 km
(powierzchnia ok. 2 900 km2, przeszło 3 razy więcej niż
powierzchnia samych Tatr). Na wydrukowanie tego obrazu
w jednej części w skali 1:15 000 potrzebny byłby arkusz
papieru o wymiarach 4,12 x 3,1 metra. Zasięg obrazu na
płycie CD ROM jest jeszcze nieco szerszy, o około 2-3 km
ku zachodowi i południowi.
TREŚĆ MAP OBRAZOWYCH
• obraz zgodny z GPS (WGS-84), linie siatki naniesiono co
1 minutę kątową,
• sieć szlaków, aktualna na lato 2005, z wyodrębnieniem
wszelkich odcinków trudniejszych technicznie (np. z klamrami, łańcuchami). Linie szlaków podano z dłuższymi
przerwami, by nie zasłaniać ścieżek i można było ocenić
charakter i stopień uczęszczania tras,
• koleje liniowe i wyciągi krzesełkowe oraz granice państw
i granice rezerwatów (naniesione z przeźroczystością - nie
zakrywają obrazu pod spodem),
• schroniska górskie i odosobnione hotele u podnóża gór,
leśniczówki,
• odległe parkingi i przystanki autobusowe (zwłaszcza
końcowe, ułatwiające wybór początku trasy pieszej),
• przeszło 130 jaskiń, największych lub najbardziej znanych,
w tym w Pieninach, na zachodnich krańcach Tatr i na
południowym ich obrzeżu (w tym także wielkie jaskinie
odkryte po 2000 r.),
• przeszło 3 500 kulminacji i drobniejszych turniczek oraz
ok. 1100 przełęczy i przełączek (nie wszystkie z nazwami,
dla oszczędności miejsca często określono je tylko kotą,
jeśli ich nazwy można znaleźć w łatwiej dostępnych
przewodnikach szczegółowych),
• łącznie przeszło 8300 nazwanych obiektów (ponad 5000
w samych Tatrach), oraz drugie tyle pozostałych obiektów
terenowych. Kilkaset drobniejszych kulminacji skalnych
i przełączek oraz drobniejszych stawów zidentyfikowano
po raz pierwszy i zaznaczono na obrazie kartograficznym.
NAZEWNICTWO
Nazewniczo Atlasu oddaje niemal w całości zawartość
nazewnictwa terenowego w szczegółowych przewodnikach
po Tatrach Wysokich (25-tomowego przewodnika W. H.
Paryskiego, i 10-tomowego A. Puškáša), przewodnikach
turystycznych J. Nyki po Tatrach i Pieninach, Encyklopedii
Tatrzańskich Z i W. Paryskich (wyd. 1973 i 1995), map
T. Zwolińskiego oraz innych nowszych przewodnikach
i fachowych publikacjach nazewniczych, a także zawartość
wszelkich dostępnych źródłowych map topograficznych,
polskich i słowackich (zwłaszcza 1 : 10 000 i 1 : 25 000).
TATRY i Podtatrze Atlas Satelitarny 1:15 000 Informacja wydawnicza 2
Nazwy nanoszono tak, by zminimalizować ilość napisów
(np. często stosowano nazwy grup obiektów oraz na
ogół nie dublowano nazw na obszarach przygranicznych:
w Atlasie dominuje zwyczajowe nazewnictwo polskie, ze
słowackimi odpowiednikami głównie tam gdzie ugruntowane nazwy polskie nie istnieją lub nazwy różnojęzyczne
mogą prowadzić do poważnych pomyłek w terenie; pewną
ilość dodatkowych odnośników dodano w indeksie nazw).
Nazewnictwu i identyfikacji obiektów oraz źródłom nazw
poświęcono osobny rozdział w atlasie, zawierający zhierarchizowaną bibliografię.
PŁYTA CD ROM
Nieodłączną częścią Atlasu jest płyta CD ROM z aplikacją
Tatry i Podtatrze 3D, bazująca na oprogramowaniu firmy Leica Geosystems (przeglądarka map trójwymiarowych Leica
Virtual Explorer - program ten wymaga systemu Windows
2000 lub XP). Aplikacja ta pozwala wygenerować dowolne
trójwymiarowe widoki lotnicze z tego samego obrazu który
jest wydrukowany w Atlasie (ściśle biorąc, zasięg obrazu
na płytce jest szerszy jeszcze o ok. 2-3 km ku zachodowi
i południowi) oraz oferuje możliwość wirtualnego latania
nad Tatrami.
Dokładność obrazu w tej aplikacji znacznie przewyższa
inne znane na dziś, ogólnodostępne źródła 3D. Płyta
została opracowana specjalnie do Atlasu i nie jest dostępna
w sprzedaży oddzielnie.
ZASIĘG TERENOWY
Grupy górskie i obszary leśne: Tatry Zachodnie – całe, aż po
Huciańską Przełęcz i Wąwóz Kwaczański,
Tatry Wysokie - całe, Tatry Bielskie – całe,
Bory Orawskie – niemal całe, Góry Choczańskie i Pogórze
Choczańskie – wsch. skraj; Pasmo Skoruszyńskie – niemal
całe, Magura Witowska (Orawicka) – cała; Pogórze Gubałowskie - całe, Pogórze Gliczarowskie – całe; Przełom
Białki i Pieniny Spiskie (Hombarki) – całe; Zamagurze Spiskie
– całe; zach. część Magury Spiskiej; Palenica Lendacka.
Wielkie jeziora zaporowe: Jezioro Orawskie, Jez. Czorsztyńskie (całe), Jez. Sromowieckie (całe), Jezioro Liptowskie (jez.
Liptowskie i Orawskie mieszczą się w całości na aplikacji na
CD ROM).
Miasta: Trzciana, Twardoszyn, Nowy Targ (pd. skraj), Stara
Wieś Spiska, Zakopane, Liptowski Mikułasz, Poprad oraz
Smokowce, Szczyrbskie Jezioro i Tatrzańska Łomnica,
tworzące razem tzw. mesto Vysoké Tatry (obraz na aplikacji
CD ROM obejmuje również miasto Liptowski Hradek).
Lotniska: międzynarodowe Poprad, oraz polowe: Nowy Targ
i Jakubowiany.
Przejścia graniczne drogowe: Wincierówka (Lipnica Wlk.),
Chyżne-Trstená, Chochołów-Sucha Hora, Łysa Polana-Javorina, Jurgów-Podspady, Niedzica-Lysá nad Dunajcom.
Przejścia graniczne piesze (sezonowe): Magura Witowska,
Rysy, Kacwin-Vel’ká Franková.
Parki narodowe i rezerwaty: tatrzańskie, Tatrzański Park
Narodowy (TPN) – cały; Tátranský Národný Park (TANAP)
– cały; Pieniński Park Narodowy (PPN) - zach. fragment.
Ponadto około 30 rezerwatów przyrody poza tymi parkami,
w tym duże (ponad 5 km2): Dolina Kwaczańska, Rzeka
Białka, Palenica (Lendacka).
AUTORZY
Jarosław Januszewski (grafik, kartograf; pomysłodawca
i redaktor techniczny Atlasu, autor szaty graficznej oraz
okładek)
Grzegorz Głazek (identyfikacja obiektów, autor nazewnictwa
- we współpracy z Tomaszem Boruckim, treści map i ich
szaty graficznej, oraz autor fotografii naziemnych Tatr)
Witold Fedorowicz-Jackowski (prezes zarządu firmy
GEOSYSTEMS Polska, kierownik projektu, autor wstępu)
DANE KATALOGOWE I TECHNICZNE
Tatry i Podtatrze. Atlas Satelitarny 1 : 15 000.
Januszewski J., Głazek G., Fedorowicz-Jackowski W.
Wydawca GEOSYSTEMS Polska, Warszawa 2005
(realizacja 2006)
ISBN 83-909352-2-8
KONTAKT
GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o.
Laboratorium Teledetekcji i Geoinformatyki
ul. Smolna 38 lok. 5, 00-375 Warszawa
tel./fax 0 22 851 11 66
[email protected]
Serwis internetowy: www.tatryatlas.pl
Zainteresowanych dystrybucją Atlasu
zapraszamy do współpracy!
TATRY i Podtatrze Atlas Satelitarny 1:15 000 Informacja wydawnicza 3

Podobne dokumenty