Harmonogram szkolenia „Wykwalifikowany opiekun osoby w domu

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram szkolenia „Wykwalifikowany opiekun osoby w domu
 „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Harmonogram szkolenia „Wykwalifikowany opiekun osoby w domu pomocy społecznej” Zjazd I Zjazd II Zjazd III 08-­‐10.05.2013 22-­‐24.05.2013 10-­‐12.06.2013 Godzina 10.30-­‐11.00 11.00-­‐11.10 11.10-­‐12.30 12.30-­‐12.45 12.45-­‐14.15 14.15-­‐14.45 14.45-­‐16.15 16-­‐15-­‐16.30 16.30-­‐18.00 18.30-­‐19.00 Zjazd 1 -­‐ Dzień 1 Nazwa Rejestracja uczestników szkolenia. Rozpoczęcie szkolenia + informacje organizacyjne. 1.
Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się. Starzenie się jako proces rozwojowy i zmiany z nim Szkolenie związane. Przerwa kawowa Szkolenie 2.
Potrzeby osoby w wieku senioralnym: Obiad a) Potrzeby biologiczne, Szkolenie b) Potrzeby psychologiczne (m.in. potrzeba integracji, potrzeba użyteczności i uznania, potrzeba autonomii, bezpieczeństwa, satysfakcji życiowej). Przerwa kawowa 3.
Zadania rozwojowe w okresie starości: Szkolenie a) Wczesna starość, b) Późna starość. Kolacja Godzina 07.30-­‐08.30 08.30-­‐10.00 10.00-­‐10.15 10.15-­‐11.45 11.45-­‐12.00 12.00-­‐13.30 13.30-­‐14.00 14.00-­‐15.30 15.30-­‐15.45 15.45-­‐17.15 18.00-­‐18.30 Zjazd 1 -­‐ Dzień 2 Nazwa Śniadanie Szkolenie 4.
Przerwa kawowa 5.
a)
Szkolenie b)
c)
Przerwa kawowa d)
Szkolenie e)
Obiad Szkolenie 6.
Przerwa kawowa Szkolenie 7.
Kolacja Cele i zadania w pracy socjalnej z seniorami. Optymalizacja warunków życia ludzi starszych. Podstawy psychologii komunikacji z podopiecznym oraz jego rodziną. Zasady skutecznej komunikacji werbalnej, Komunikaty niewerbalne – jakie informacje wysyła twoje ciało, Synchronizacja komunikacji werbalnej z niewerbalną – szczerość kontaktu, Trening komunikacji z osobą starszą-­‐ ćwiczenia warsztatowe. Trening komunikacji z rodziną podopiecznego-­‐ ćwiczenia warsztatowe. Podstawy prawa i etyka w pracy wykwalifikowanego opiekuna osoby w domu pomocy społecznej. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki z elementami ratownictwa medycznego. Godzina 7.30-­‐8.30 8.30-­‐11.00 11.00-­‐11.15 11.15-­‐13.15 13.15-­‐14.00 Zjazd 1 -­‐ Dzień 3 Nazwa Śniadanie Szkolenie 8.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Przerwa kawowa 9.
Choroby wieku starczego, pielęgnacja w schorzeniach wieku podeszłego. a)
problemy somatyczne i psychiczne pacjenta obłożnie chorego; potrzeby i oczekiwania. -­‐ Pacjent obłożnie chory. Charakterystyka zmian w okresie przewlekłej choroby, starości. Szkolenie -­‐ Potrzeby osób obłożnie chorych b) Najczęstsze problemy somatyczne osób starszych -­‐analiza przypadków i praca warsztatowa. c) Najczęstsze problemy psychiczne osób starszych-­‐ analiza przypadków i praca warsztatowa. d) Rodzaje i specyfika usług opiekuńczych. Obiad :: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii :: -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Dział
Dział Dział Dział Usług Terapeutycznych Szkoleń i Rozwoju Rekrutacji i Selekcji Consultingu HR -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Adres: Sienkiewicza 116/4; 50-­‐347 Wrocław :: Tel./Fax.: (71) 332 36 70, (71) 361 60 35 www.dcp.wroclaw.pl „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Godzina 10.30-­‐11.00 11.00-­‐12.30 12.30-­‐12.45 12.45-­‐14.15 14.15-­‐14.45 14.45-­‐16.15 16-­‐15-­‐16.30 16.30-­‐18.00 18.30-­‐19.00 Zjazd 2 -­‐ Dzień 1 Nazwa Rejestracja uczestników szkolenia. 10. Rola i zadania opiekuna osoby w domu pomocy społecznej a) Zasady komunikacji z chorym. Trudności w kontakcie z podopiecznym DPS -­‐ analiza przypadków i praca warsztatowa. b) Optymalizacja warunków życia podopiecznych DPS Szkolenie c) Kierunki pomocy i opieki paliatywnej, geriatrycznej. d) Rola i zadania opiekuna osoby e) Wpływ cech osobowości opiekuna na jakość wykonywanej pracy -­‐ praca warsztatowa. f) Współpraca opiekuna z innymi specjalistami (np.: lekarz, psycholog, pielęgniarka, rehabilitant) -­‐ praca warsztatowa. Przerwa kawowa 11. Pielęgnacja pacjenta obłożnie chorego Szkolenie a) Zasady pielęgnacji pacjenta obłożnie chorego b) Zasady żywienia i karmienia pacjenta obłożnie chorego. Analiza przypadków i praca warsztatowa. Obiad 12. Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci a) Funkcjonowanie psychologiczne osoby umierającej. Fazy godzenia się z procesem umierania. Szkolenie b) Prawa człowieka umierającego c) Wsparcie osoby umierającej – analiza przypadków i praca warsztatowa. Przerwa kawowa d) Metody wsparcia psychologicznego osoby umierającej i jej rodziny. Pożegnanie rodziny z Szkolenie chorym. Analiza przypadków i praca warsztatowa. e) Przekazywanie informacji o śmierci osoby chorej. Analiza przypadków i praca warsztatowa. Kolacja Zjazd 2 -­‐ Dzień 2 Nazwa Godzina 07.30-­‐08.30 Śniadanie 08.30-­‐10.00 Szkolenie 10.00-­‐10.15 10.15-­‐11.45 11.45-­‐12.00 12.00-­‐13.30 13.30-­‐14.00 14.00-­‐15.30 15.30-­‐15.45 15.45-­‐17.15 18.00-­‐18.30 13. Wybrane zagadnienia z rehabilitacji osób z domu pomocy społecznej. a) cele i rodzaje rehabilitacji, b) ćwiczenia rehabilitacyjne i metody usprawniania osób w DPS, c) zastosowanie rehabilitacji w pracy z osobami chorymi na chorobę Parkinsona Przerwa kawowa d) zastosowanie rehabilitacji w pracy z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane Szkolenie e) zastosowanie rehabilitacji w pracy z osobami po udarze i schorzeniami na tle neurologicznym. Przerwa kawowa 14. Elementy psychoterapii w pracy z podopiecznymi DPS. Szkolenie a)
najczęstsze problemy psychiczne podopiecznych DPS i współpraca z psychologiem i psychiatrą b)
psychoterapia w zaburzeniach depresyjnych, lękowych, psychotycznych Obiad c)
terapia w zaburzeniach otępiennych Szkolenie d)
metody pracy stosowane w psychoterapii e)
praca warsztatowa, analiza studium przypadku. Przerwa kawowa Szkolenie 15. Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych . Kolacja Zjazd 2 -­‐ Dzień 3 Nazwa Godzina 7.30-­‐8.30 Śniadanie 8.30-­‐11.00 Szkolenie 11.00-­‐11.15 11.15-­‐13.15 13.15-­‐14.00 16.
Terapia zajęciowa jako forma aktywnego spędzania czasu a)
Cele i zadania terapii zajęciowej. b) Etapy postepowania terapeutycznego. c) Ćwiczenia warsztatowe z zakresu terapii zajęciowej z osobą starszą. Przerwa kawowa 17.
Ergoterapia w aktywizacji osób starszych a)
Ergoterapia – definicja i założenia. b)
Cele i zadania ergoterapii. c)
Techniki pracy stosowane w ramach ergoterapii. d)
Ćwiczenia warsztatowe z zakresu ergoterapii z osobą starszą. Szkolenie 18.
Socjoterapia w aktywizacji osób starszych a)
Ogólne zasady zajęć socjoterapeutycznych dla osób dorosłych, przykłady, ćwiczenia praktyczne, b)
Ogólne zasady zajęć socjoterapeutycznych dla osób w wieku senioralnym, przykłady, ćwiczenia praktyczne. c)
Ćwiczenia warsztatowe z zakresu socjoterapii z osobą starszą e)
Budowanie konspektów zajęć socjoterapeutycznych dla podopiecznych DPS -­‐ ćwiczenia praktyczne. Obiad :: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii :: -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Dział
Dział Dział Dział Usług Terapeutycznych Szkoleń i Rozwoju Rekrutacji i Selekcji Consultingu HR -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Adres: Sienkiewicza 116/4; 50-­‐347 Wrocław :: Tel./Fax.: (71) 332 36 70, (71) 361 60 35 www.dcp.wroclaw.pl „Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Nr projektu: WND-POKL.07.01.03-02-001/13
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Godzina 10.30-­‐11.00 11.00-­‐12.30 12.30-­‐12.45 12.45-­‐14.15 14.15-­‐14.45 14.45-­‐16.15 16-­‐15-­‐16.30 16.30-­‐18.00 18.30-­‐19.00 Zjazd 3 -­‐ Dzień 1 Nazwa Rejestracja uczestników szkolenia. 19.
Muzykoterapia w aktywizacji osób starszych a)
Cele i funkcje muzykoterapii. Szkolenie b)
Adresaci muzykoterapii, obszary zastosowania, zalecenia do stosowania. c)
Ćwiczenia warsztatowe z zakresu muzykoterapii z osobą starszą d)
budowanie konspektów zajęć muzykoterapeutycznych dla podopiecznych DPS-­‐ ćwiczenia praktyczne. Przerwa kawowa 20.
Arteterapia w aktywizacji osób starszych a)
Arteterapia – podstawowe informacje b)
Do kogo jest skierowana arteterapia Szkolenie c)
Rodzaje arteterapii d)
Przebieg sesji arteterapeutycznej e)
Ćwiczenia warsztatowe z zakresu arteterapii z osobą starszą f)
budowanie konspektów zajęć arteterapeutycznych dla podopiecznych DPS -­‐ ćwiczenia praktyczne. Obiad 21.
Kinezyterapia w aktywizacji osób starszych Szkolenie a)
Kinezyterapia – charakterystyka, b)
Metody kinezyterapeutyczne, Przerwa kawowa c)
Przebieg sesji kinezyterapeutycznej, Szkolenie d)
Ćwiczenia warsztatowe z zakresu kinezyterapii z osobą starszą, e)
budowanie konspektów zajęć kinezyterapeutycznych dla podopiecznych DPS-­‐ ćwiczenia praktyczne. Kolacja Zjazd 3 -­‐ Dzień 2 Nazwa Godzina 07.30-­‐08.30 Śniadanie 08.30-­‐10.00 Szkolenie 10.00-­‐10.15 10.15-­‐11.45 11.45-­‐12.00 12.00-­‐13.30 13.30-­‐14.00 14.00-­‐15.30 15.30-­‐15.45 15.45-­‐17.15 18.00-­‐18.30 22.
Przykłady innych form animacji czasu wolnego i aktywizacji podopiecznych DPS. a)
kontakt ze zwierzętami i przyrodą, b)
spotkania z ludźmi ( spotkania z podopiecznymi innych DPS, organizacji i stowarzyszeń, dziećmi), spotkania z kulturą (festiwale, teatry, przeglądy, wycieczki). Przerwa kawowa 23. Trening technik relaksacyjnych. (ćwiczenia na karimatach, swobodny strój uczestników). Relaksacja mięśniowa. Szkolenie a) masaż relaksacyjny; rodzaje masaży, b) ćwiczenia fizyczne i joga, Przerwa kawowa Szkolenie c) relaksacja progresywna Jacobsona, Obiad Szkolenie d) choreoterapia. Przerwa kawowa 24. Trening autogenny Schultza. Trening technik relaksacyjnych. (ćwiczenia na karimatach, swobodny strój uczestników). Szkolenie a) korzyści, b) przeciwwskazania do prowadzenia. Kolacja Zjazd 3 -­‐ Dzień 3 Nazwa Godzina 7.30-­‐8.30 Śniadanie 8.30-­‐11.00 Szkolenie 11.00-­‐11.15 11.15-­‐13.15 13.15-­‐14.00 25. Wizualizacja i medytacje. Relaksacja mięśniowa. Trening technik relaksacyjnych. (ćwiczenia na karimatach, swobodny strój uczestników). Przerwa kawowa 26. Trening technik relaksacyjnych. (ćwiczenia na karimatach, swobodny strój uczestników). Szkolenie 27. Aromaterapia i masaż aromatyczny. (ćwiczenia na karimatach, swobodny strój uczestników). Obiad :: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii :: -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Dział
Dział Dział Dział Usług Terapeutycznych Szkoleń i Rozwoju Rekrutacji i Selekcji Consultingu HR -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐ Adres: Sienkiewicza 116/4; 50-­‐347 Wrocław :: Tel./Fax.: (71) 332 36 70, (71) 361 60 35 www.dcp.wroclaw.pl