Lekcja 3 - zmienne - ggwieliszew.szkolnastrona.pl

Komentarze

Transkrypt

Lekcja 3 - zmienne - ggwieliszew.szkolnastrona.pl
Lekcja 3 - zmienne
Tym razem zapoznasz się z pojęciem zmiennej w środowisku Scratch. Będziesz stosował zmienne w skryptach pisanych
w języku Scratch do przekazywania wartości liczbowych.
Rozpoczniemy od przygotowania skryptów do wymazywania ekranu, rysującego kwadrat oraz do ukrywania i
pokazywania duszka.
Kwadrat ma jedno istotne ograniczenie - jego bok zawsze wynosi 100 kroków. Można to zmienić poprzez zastosowanie
zmiennej.




Wejdź do zakładki Zmienne i kliknij na guzik Utwórz zmienną.
Nową zmienną nazwij bok.
Zauważ, że w zakładce zmiennej pojawiło się kilka nowych bloczków, wszystkie o nazwie bok. Jeżeli zaznaczymy
kwadracik przy bloczku bok, to także w sekcji Scena pojawił się bloczek. Można dodać mu suwak klikając go
prawym klawiszem myszki i wybierając suwak.
Możesz ustawić przedział, w jakim będą zmieniały się wartości suwaka, klikając prawym przyciskiem myszy. Ty
ustaw te wartości na odpowiednio 20 i 200.
Teraz przeciągnij bloczek bok z sekcji Zmienne i upuść go w okienku z liczbą 100 na bloczku przesuń o... Twój skrypt
będzie wyglądał teraz tak:
Wypróbuj jego działanie ustawiając suwakiem różne wartości boku.
Zduplikuj skrypt rysujący kwadrat i zmodyfikuj go tak, aby rysował dowolny wielokąt foremny o dowolnej długości boku.
W tym celu musisz utworzyć nową zmienną, np. ile. Zmodyfikowany skrypt może wyglądać tak:
Czy potrafisz wytłumaczyć, dlaczego użyto wyrażenia 360/ile?
Spróbuj teraz samodzielnie stworzyć skrypt, który będzie rysował prostokąt o bokach ustawianych przy pomocy
suwaków. Wskazówka: utwórz dwie nowe zmienne, np. x i y.
Skopiuj jeszcze raz pierwotny skrypt rysujący kwadrat. Zmodyfikuj go tak, aby duszek pytał, jaki ma być bok kwadratu.
Skorzystaj z bloczków z sekcji Czujniki. Skrypt powinien wyglądać tak.
Natomiast po uruchomieniu skryptu na Scenie powinieneś zobaczyć:
Na zakończenie napisz skrypt, który zapyta o długość boku, a następnie narysuje taką figurę:
Wszystkie skrypty zapisz pod nazwą zmienne.

Podobne dokumenty