21-detalep³yty dachowej

Komentarze

Transkrypt

21-detalep³yty dachowej
Połączenie płyty dachowej Ruukki SP2C PU
ze ścianą murowaną-okap
Zamocowanie płyt Ruukki SP2C PU
do płatwi stalowej.
A
B
1000
3
~430
1000
4
3
3
11
na kaŜdym garbie
8
co ~1000
9
7
7
6
5
15
6
2
2
w kaŜdej dolinie
1
10
na kaŜdym garbie
10
na kaŜdym garbie
Zamocowanie płyt w kalenicy
*
11
2
6
5
5
3
8
±2
2
1
C
1000
4
1000
2
3
2
max. 300 mm*
1. Ruukki SP2C PU,
2. Ściana murowana wg P.T. architektury
3. Wieniec Ŝelbetowy wg P.T. architektury
4. Rynna PCV + hak rynnowy + elementy złączne
5. Okapnik rynnowy EA1B11
Uwaga:
6. Okapnik dachowy EA1B25
Dla załoŜenia obróbek EA1B20 i EA1B11 naleŜy naciąć poliuretan pod górną okładziną płyty
7. Obróbka montaŜowa EA1B20
* w przypadku obiektów o podwyŜszonych wymaganiach w stosunku do izolacyjności
8. Obróbka stykowa EA1B30
termicznej, okładzina przerwana na szerokość ~30 mm i wtedy max. długość wspornika 300 mm
9. Obróbka stykowa EA1B31
10. Łącznik Ł03 (na kaŜdym garbie)
11. Nit szczelny (co ~300 mm)
12. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm)
13. Kołek rozporowy
14. Uszczelka samoprzylepna PU 10x85
15. Butylowa masa uszczelniająca
Zakończenie
szczytu dachu
.
obcinać w montaŜu
3
5
obcinać w montaŜu
6
6
5
1
8
Łączenie płyt na długości
A-A
3
6
7
4
*
4
4
250
6
1
Połączenie rynien na długości.
8
3
3
150
6
50
DETALE PŁYTY DACHOWEJ
ADRES
INWESTYCJI:
INWESTOR :
4
6
43
5
Modernizacja budynku "A" Centrum Kształcenia Praktycznego
w Stargardzie Szczecińskim
Ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński,
dz nr 109/76, obręb 5
Zarząd Powiatu Stargardzkiego, ul. Skarbowa 1, Stargard Szczeciński
OPRACOWALI:
max. 300 mm*
2
6
4
INWESTYCJA:
7
7
0,5 %
7
1
ARCHITEKTURA mgr inŜ. arch. Miłosz Stachera
projektant
ARCHITEKTURA mgr inŜ. arch. Szymon Bielenis
sprawdził
nr upr.
2
1 / ZPOIA/OKK/2007
DATA:
SKALA:
1
8
5
min. 45
min. 45
szerokość
modularna 1000
A
podpisy
11/ZPOIA/2005
5
43
1. Ruukki SP2C140/100PU
2. Ścienna płyta warstwowa Ruukki
3. Obróbka szczytowa zamykająca EA1B14
4. Obróbka naroŜnikowa EA1B05
5. Nit szczelny (co ~300 mm)
6. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm)
7. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montaŜowa
8. Taśma butylowa
4
5
A
6
2
150
2
1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji
(zalecana szerokość podpory ≥ 100 mm)
2. Ruukki SP2C140/100PU
3. Ruukki SP2C140/100PU z podciętą
okładziną wewnętrzną i rdzeniem
4. Łącznik Ł02 dla płatwi zimnogiętej - 3 szt. na płytę
5. Łącznik Ł03
6. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20
7. Taśma butylowa
8. Impregnowana uszczelka poliuretanowa
lub pianka montaŜowa
max. 10
6
5
1. Ruukki SP2C140/100PU
2. Łącznik Ł02 dla płatwi zimnogiętej
3. Obróbka kalenicowa EA1B09
4. Obróbka podkalenicowa EA1B10
5. Obróbka przykalenicowa EA1B13
6. Uszczelka polietylenowa U01
7. Uszczelka samoprzylepna PU 4x20
8. Nit jednostronny Al/Fe (co ~300 mm)
9. Impregnowana uszczelka poliuretanowa lub pianka montaŜowa
10. Płatwie wg P.T. konstrukcji
11. Łącznik Ł03 lub nit szczelny
1. Ruukki SP2C PU, SPC S lub SPC W
2. Segment rynny wewnętrznej typ RwS lub RwA (45, 60, 80)
3. Obróbka indywidualna
4. Nit szczelny (co ~300 mm)
5. Taśma butylowa
6. Uszczelka samopryzlepna PU 4x20
7. Butylowa masa uszczelniająca
8. Laminowana taśma uszczelniająca Terostat-Alu-Fixband 150x1,5
1
3
1
10
10
14
1. Płatew stalowa wg P.T. konstrukcji
2. Ruukki SP2C140/100PU
3. Łącznik Ł02
4. Łącznik Ł03 (co ~430 mm)
±2
5
1
13
13
7
4
A. PRZEKRÓJ RÓWNOLEGŁY DO PŁATWI - MOCOWANIE
B. PRZEKRÓJ PROSTOPADŁY DO PŁATWI
C. PRZEKRÓJ RÓWNOLEGŁY DO PŁATWI - PRZEZ STYK PŁYT
2
3
9
10
1
4
8
12
NR RYS.:
02.2009
1:10
21