Nowe możliwości handlu gazem w Grupie TGE

Komentarze

Transkrypt

Nowe możliwości handlu gazem w Grupie TGE
Warszawa, 4 listopada 2015 r.
Nowe możliwości handlu gazem w Grupie TGE
Informacja prasowa
PGNiG S.A. – członkiem platformy obrotu gazem InfoEngine
InfoEngine, spółka należąca do Towarowej Giełdy Energii, uruchomiła platformę
obrotu gazem na zasadach brokerskich, będącą uzupełnieniem usług
i instrumentów
dostępnych
na
TGE.
Platforma
jest
odpowiedzią
na
zapotrzebowanie uczestników rynku, poszukujących elastycznej oferty handlowej
pozwalającej na składanie zleceń przez całą dobę na Rynku Dnia Bieżącego gazu.
InfoEngine zawarła już pierwsze umowy członkowskie, 23 października
rozpoczęła współpracę z PGNiG S.A., Oddziałem Obrotu Hurtowego.
„PGNiG S.A. jako lider rynku gazu ziemnego w Polsce, odpowiada na potrzeby
liberalizującego się rynku tego surowca i uczestniczy w inicjatywach mających na celu
rozwój i zwiększenie płynności handlu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników
rynku, wyrażamy chęć i gotowość do oferowania gazu również w ramach nowopowstałej
platformy obrotu OTC.” – powiedział Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu
Hurtowego PGNiG S.A.
Wraz ze zwiększającymi się wolumenami uczestnicy rynku zaczęli poszukiwać jeszcze
bardziej elastycznej oferty handlowej. Jednocześnie pojawił się popyt na proste możliwości
handlu paliwem, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji.
„Z myślą o tych uczestnikach poprzez swoją spółkę zależną wprowadziliśmy na rynek nowe
rozwiązanie, które ma zapewnić zwiększenie elastyczności oferty giełdy. Platforma,
wypracowana w ramach działalności Komitetu Rynku Gazu przy Zarządzie TGE, ma na celu
realizację optymalnych strategii zakupowo-sprzedażowych uczestników rynku“- powiedział
Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.
Nowa platforma OTC zapewnia możliwość składania ofert w wymiarze 24/7, przez 365 dni
w roku. Oferty na produkty godzinowe można składać w systemie notowań ciągłych,
z fizyczną dostawą i realizacją nominacji, zgodną z IRiESP opracowaną przez Gaz–System
S.A.
Uczestnictwo w platformie jest oparte o umowę, której częścią składową jest regulamin
administratora. Spółki zobowiązane będą do dysponowania umową ramową, podpisaną
z operatorem GAZ-SYSTEM S.A., nadanym kodem ZUP oraz aktywnym PZ. Obrót gazem
ziemnym na platformie InfoEngine OTC funkcjonuje w ramach rynku dnia bieżącego,
zgodnie z IRiESP Gaz–System S.A.
Transakcje na nowej platformie regulują umowy partnerskie np. EFET. Model docelowy
funkcjonowania platformy zakłada wybór w zakresie zabezpieczeń i rozliczeń transakcji
określony w umowie EFET oraz gwarantowany przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych
S.A. (IRGIT). System transakcyjny dla platformy (GlobalVision) dostarcza firma Trayport.
W ramach konsolidacji rynku towarowego w Grupie GPW spółka InfoEngine została
włączona do grupy biznesowej Towarowej Giełdy Energii. Współpraca obu podmiotów
w zakresie rozwoju rynków towarowych ma spowodować zwiększenie elastyczności oferty
produktowej TGE oraz umożliwić całodobowy dostęp do towarowego rynku OTC.
Towarowa Giełda Energii S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000030144,
NIP 527-22-66-714. Kapitał zakładowy w wysokości 14.500.000 złotych
– w całości opłacony
ul. Poleczki 23 bud. H, 02-822 Warszawa
T: (+48) 22 341 99 12, F: (+48) 22 341 99 10
E: [email protected]
***
Fakty o TGE:
•
•
•
•
•
•
•
Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Działalność operacyjną rozpoczęła 30
czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji
polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego.
Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, instytucja zaufania publicznego, stabilny właściciel –
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Członek europejskiego rynku Multi-Regional Coupling (MRC).
Źródło transparentnych i aktualnych informacji o rynku energii. Jedyna instytucja, która agreguje całą
ofertę dotyczącą rynku energii w kraju: energia elektryczna, gaz ziemny, prawa majątkowe, gwarancje
pochodzenia, uprawnienia do emisji CO2, rynek instrumentów finansowych.
Najdynamiczniej rozwijająca się giełda towarowa w regionie - członek EUROPEX, APEx i AFM. Łączny
wolumen obrotu na rynkach fizycznych energii elektrycznej TGE w 2014 r. wyniósł 186,8 TWh, co stanowi
119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia w kraju.
TGE znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych
RRM TGE zgodnie z wymogami REMIT.
Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market
coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę, w 2016 r. zostanie uruchomione
połączenie z Litwą.
www.tge.pl
Kontakt dla mediów: Towarowa Giełda Energii S.A.; Agata Samcik; [email protected], +48 885 885 645, +48 607
030 573, +48 661 878 769
Towarowa Giełda Energii S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000030144,
NIP 527-22-66-714. Kapitał zakładowy w wysokości 14.500.000 złotych
– w całości opłacony
ul. Poleczki 23 bud. H, 02-822 Warszawa
T: (+48) 22 341 99 12, F: (+48) 22 341 99 10
E: [email protected]

Podobne dokumenty