Damian Pałka Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce

Komentarze

Transkrypt

Damian Pałka Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce
Damian Pałka
Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej,
Monografia pt. Kościół katolicki wobec Żydów w Polsce międzywojennej, podejmuje ważki
temat stosunku Kościoła instytucjonalnego do ludności żydowskiej zamieszkującej państwo
polskie w latach 1918-1939. Praca składa się z 6 rozdziałów, z których dwa pierwsze
przedstawiają podstawy funkcjonowania Kościoła katolickiego oraz społeczności żydowskiej
w Polsce Odrodzonej. Kolejne rozdziały traktują o stosunku Kościoła do żydowskiej
aktywności na polu działalności gospodarczej, politycznej czy kulturalnej. Ostatni z
rozdziałów omawia sposoby rozwiązania tzw. „kwestii żydowskiej”, które Kościół odrzucał
oraz te, które był skłonny popierać.

Podobne dokumenty