GK-O.6341.10.2015 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Komentarze

Transkrypt

GK-O.6341.10.2015 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marcin Zawiła
Jelenia Góra, 19.02.2015 r.
GK-O.6341.10.2015
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz.
145, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Pani Magdaleny
Poliborskiej działającej z pełnomocnictwa spółki Echo Investment S.A. z siedzibą przy Alei
Solidarności 36 w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia spółce Echo
Investment S.A pozwoleń wodnoprawnych na:
I. wykonanie urządzeń wodnych:
1. korekta istniejącej trasy rowu R-JD w hm 3+97 do 4+60 na długości 63 mb (działki nr 16/37 i
16/38 AM 37, obręb 0060) w związku z budową nowego przepustu pod drogą,
2. budowa nowego przepustu drogowego – ramowego na rowie R-JD w hm 4+26 do 4+40
(działka nr 16/37 AM 37, obręb 0060),
3. budowa nowego przepustu drogowego – eliptycznego na rowie R-JD w hm 2+82 do 2+90
(działka nr 16/34 AM 37, obręb 0060),
4. likwidacja istniejącego przepustu drogowego kołowego na rowie R-JD w hm 3+95 do 3+98
(działka nr 16/34 AM 37, obręb 0060),
5. likwidacja istniejącego przepustu drogowego kołowego na rowie R-JD w hm 2+50 do 2+64
(działka nr 16/34 AM 37, obręb 0060),
6. budowa nowego rowu oznaczonego jako R-JD1 w hm 0+00 do 2+51, to jest na długości 250,1
m, w związku z budową wjazdu nr 1 do obiektu (działka nr 16/37 AM 37, obręb 0060),
7. budowa nowego przepustu drogowego – kołowego na rowie R-JD1 w hm 0+32 do 0+50
(działka nr 16/37 AM 37, obręb 0060),
8. budowa nowego rowu oznaczonego jako R-JD1' w hm 0+00 do 0+68, to jest na długości 68 m
(działka nr 16/37 AM 37, obręb 0060),
9. budowa nowego rowu oznaczonego jako R-JD0 w hm 1+80 do 3+44, to jest na długości 164
m, w związku z budową wjazdu nr 2 do obiektu (działka nr 3/53 AM 37, obręb 0060),
10. budowa nowego przepustu drogowego – kołowego na rowie R-JD0 w hm 2+40 do 2+70
(działka nr 3/53 AM 37, obręb 0060),
11. budowa wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzającej ścieki – wody deszczowe i opadowe
z terenu obiektu Centrum Handlowego „Dom i ogród” przy ul. Legnickiej w Jeleniej Górze do
rowu R-JD w hm 4+14 (działka nr 16/34 AM 37, obręb 0060).
II. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków – wód opadowych i
roztopowych z terenu obiektu Centrum Handlowego „Dom i ogród” przy ul. Legnickiej w
Jeleniej Górze do rowu melioracyjnego R-JD (działka nr 16/34 AM 37, obręb 0060) w
hm 4+14.
Z dokumentami dotyczącymi przedmiotu postępowania można zapoznać się w Wydziale
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra – Referacie Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, ul. Sudecka 29, pokój nr 53. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
można składać w miejscu wyżej wskazanym do dnia 5 marca 2015 roku.
z up. Prezydenta Miasta
(-)Bożena Mazurek
Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
Urząd Miasta Jelenia Góra
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra
tel.: +48 75 75 46 307
fax: +48 75 75 46 320
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty