Druk zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Druk zamówienia
Druk zamówienia
Zamawiający
Pieczęć firmy
Imię i nazwisko osoby zamawiającej:
..........................................................................................................................................................
Tel:. ...............................................................................................................................................
NIP
–
–
–
Fax:.......................................... e-mail:...............................................................................
Pełna nazwa firmy................................................................................................................................................................................................................................
lub imię i nazwisko. ..............................................................................................................................................................................................................................
Adres:..................................................................................................................................................................................................................................................................
Wykaz zamawianych publikacji/programów
Tytuł
Ilość
Wartość brutto
1.
2.
3.
4.
5.
.............................................................................................................. ...................................................................................................
Data Podpis osoby upoważnionej
Konto bankowe: Bank PKO SA Warszawa, nr 33 1240 6003 1111 0000 4940 4212
Przesłanie faxem lub e-mailem zamówienia oraz kopii dokonanego przelewu
znacznie przyspieszy wysyłkę zamówionych publikacji!
Wiążący charakter mają jedynie ceny netto podane w niniejszym cenniku, wysokość ceny brutto podawana jest
informacyjnie. EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o. każdorazowo doliczy do cen netto podanych w niniejszym cenniku podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu wystawienia stosownej faktury VAT.
EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o., ul. Janczarów 4, 02-960 Warszawa
tel. 22 858 21 75–77, fax 22 651 73 81, [email protected], www.eurotax.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000029356, Kapitał zakładowy 100.000 zł, 1000 udziałów po 100 zł, NIP: 524-000-49-22
Cennik
obowiązuje od 1 listopada 2010 r.
do 31 października 2011 r.
Programy – wycena + moduły kalkulacyjne
Cena netto (zł)
VAT
Programy – Kalkulacja szkód komunikacyjnych
Wycena pojazdów
VAT
Cena brutto (zł))
0%
584,00
5685,20
abonament półroczny
321,00
0%
321,00
pojedyncze wydanie
57,00
0%
57,00
abonament roczny
909,00
0%
909,00
abonament półroczny
499,00
0%
499,00
pojedyncze wydanie
104,00
0%
104,00
2388,00
22%
2913,36
1313,00
22%
1601,86
abonament półroczny
2536,00
22%
3093,92
1364,00
22%
1664,08
abonament kwartalny
1409,00
22%
1718,98
750,00
22%
915,00
sieć – abonament półroczny
1
Każde kolejne stanowisko podstawowe (bez dodatkowych modułów) w jednej lokalizacji
„Moduł notowań zakupu”*
abonament roczny
1043,00
22%
1272,46
abonament półroczny
573,00
22%
699,06
„Moduł notowań pojazdów ciężarowych”*
abonament roczny
504,00
22%
614,88
abonament półroczny
277,00
22%
337,94
„Moduł kalkulacji i lakierowania ERE”*
abonament roczny
2832,00
22%
3455,04
abonament półroczny
1558,00
22%
1900,76
„Moduł pozostałości”**
abonament roczny
1128,00
22%
1376,16
abonament półroczny
620,00
22%
756,40
22%
abonament roczny
2500,00
22%
3050,00
abonament półroczny
1375,00
22%
1677,50
abonament kwartalny
756,00
22%
922,32
Kalkulacja szkód komunikacyjnych i wycena wartości pojazdów
„Carwert notowania sprzedaży pojazdów do 3,5 t z modułem ERE”
abonament roczny
5220,00
22%
6368,40
abonament półroczny
2871,00
22%
3502,62
abonament kwartalny
1579,00
22%
1926,38
abonament roczny
1128,00
22%
1376,16
abonament półroczny
620,00
22%
756,40
abonament kwartalny
341,00
22%
416,02
„Moduł pozostałości”**
1920,00
22%
2342,40
abonament półroczny
1056,00
22%
1288,32
Programy diagnostyka
„Pakiet do wyceny wartości. Samochody osobowe. Sprzedaż + Zakup”
abonament roczny
1344,00
0%
1344,00
abonament półroczny
739,00
0%
739,00
pojedyncze wydanie
147,00
0%
147,00
„Informator rynkowy samochody ciężarowe. Sprzedaż + Zakup”
abonament roczny
500,00
0%
500,00
pojedyncze wydanie
138,00
0%
138,00
pojedyncze wyd. do zamówionego
abonamentu na Inf. Sam. Cięż.
292,00
0%
292,00
pojedyncze wydanie
369,00
0%
369,00
pojedyncze wydanie
185,00
0%
185,00
„Katalog Przyczepy i naczepy”
„Auto-Ident”
Carwert lakierowanie
abonament roczny
„Informator rynkowy samochody osobowe. Zakup”
„MONEX – moduł optymalizacji kosztów napraw powypadkowych”***
„Carwert samochody ciężarowe – notowania sprzedaży i zakupu”
„Carwert lakierowanie”
abonament roczny
1920,00
22%
2342,40
abonament półroczny
1056,00
22%
1288,32
Wydawnictwa niemieckojęzyczne
Szkolenie i instalacja jednostanowiskowa Carwerta u klienta
Cena netto (zł)
VAT
Cena brutto (zł))
Diagnostyka
abonament roczny – wszystkie moduły
600,00
0%
600,00
22%
3294,00
1800,00
22%
2196,00
„Moduł wartości robocze EGAW”
870,00
22%
1061,40
„Moduł usługi konserwacyjne EGWD”
870,00
22%
1061,40
„Moduł techniczne wartości ustawienia EGTE”
450,00
22%
549,00
1000,00
22%
1220,00
*** Funkcjonuje tylko z „CARWERT z modułem ERE” lub „CARWERT notowania sprzedaży
z modułem ERE”
Co to jest moduł ERE?
To moduł pozwalający na prostą, szybką i dokładną kalkulację szkody, firmom ubezpieczeniowym, rzeczoznawcom i warsztatom blacharsko-lakierniczym. Baza pojazdów, począwszy od samochodów osobowych, poprzez modele terenowe do dostawczych, zapewnia użytkownikowi dostęp do najważniejszych segmentów rynku
samochodowego.
VAT
Cena brutto (zł)
„Superschwacke” + „SchwackeListe”
Zawiera notowania brutto samochodów dostawczych (do 3,5t DMC) i wybranych ciężarowych.
abonament (abo)
3263,00
7%
3491,41
pojedyncze wydanie (one-off)
424,00
7%
453,68
** Funkcjonuje tylko z „CARWERT notowania sprzedaży z modułem ERE”
2700,00
EGIS bez modułu „Instrukcje napraw”
jednorazowo
Cena netto (zł)
* Funkcjonuje tylko z „CARWERT notowania sprzedaży”
„EGIS – Dane serwisowe i regulacyjne, czasochłonność prac”
„Moduł instrukcje napraw”
4660,00
Cena brutto (zł))
584,00
abonament roczny
abonament roczny
VAT
abonament roczny
„Carwert z modułem ERE”
abonament półroczny
sieć – abonament roczny1
Cena netto (zł)
„Informator rynkowy samochody osobowe. Sprzedaż”
Kalkulacja szkód komunikacyjnych pojazdów do 3,5 t
„Carwert – pojazdy do 3,5 t – notowania sprzedaży”
1
Cena netto (zł)
Cena brutto (zł))
Wydawnictwa – wycena i identyfikacja
„Interclassic”
Zawiera notowania brutto pojazdów zabytkowych i kolekcjonerskich z lat 1900–1990.
abonament (abo)
1320,00
22%
1610,40
pojedyncze wydanie (one-off)
943,00
22%
1150,46
„Nutzfahrzeuge”
Zawiera notowania netto samochodów dostawczych i ciężarowych.
abonament (abo)
1234,00
7%
1320,38
pojedyncze wydanie (one-off)
468,00
7%
500,76
„Caravan & Reisemobile”
Zawiera notowania brutto zakupu i sprzedaży przyczep oraz samochodów kempingowych.
abonament (abo)
1053,00
7%
1126,71
pojedyncze wydanie (one-off)
705,00
7%
754,35
22%
662,46
„Typenerkennung”
Identyfikacja numerów nadwozi samochodów osobowych.
pojedyncze wydanie (one-off)
Nigdy wcześniej kalkulacja kosztów szkody nie była tak prosta i szybka!
Wiążący charakter mają jedynie ceny netto podane w niniejszym cenniku, wysokość ceny
brutto podawana jest informacyjnie. EurotaxGlass’s Polska Sp. z o.o. każdorazowo doliczy do
cen netto podanych w niniejszym cenniku podatek od towarów i usług (VAT) według stawki
obowiązującej w dniu wystawienia stosownej faktury VAT.
543,00
„Landmaschinen”
Zawiera notowania netto wybranych grup pojazdów rolniczych: traktorów, kombajnów, pras,
traktorów komunalnych, traktorów kosiarek i innych.
abonament (abo)
1256,00
7%
1343,92
pojedyncze wydanie (one-off)
854,00
7%
913,78

Podobne dokumenty