Industriada 2016

Komentarze

Transkrypt

Industriada 2016
Strona 1 / 6
PROGRAM W OBIEKCIE
HUTA KRÓLEWSKA
ul. Metalowców 13
41-500 Chorzów
www: chorzow.eu
email: [email protected]
W DRODZE/ INFINITY K – SPEKTAKL AUTORSTWA S.
HEFCZYŃSKIEJ-LEWANDOWSKIEJ I PIOTRA TETLAKA
10.06.2016 22:00 - 23:59
Spektakl przygotowany przez Piotra Tetlaka i Sylwię Hefczyńską – Lewandowską. W
ruchomych obrazach twórcy projektu zestawią ze sobą negatywne i pozytywne strony życia
w przestrzeni przemysłowej. Dla przybysza z zewnątrz Śląsk jawi się jako suma wielu warstw.
Warstwy, które powstały lata temu nie giną, tylko tworzą coraz ciekawsze struktury. Obrazy
zastane związane z tradycją, odrębnością i tożsamością trwają, ale obok nich, wokół nich,
wręcz na nich pojawiają się nowe.
Produkcja: Centrum Scenografii Polskiej oddział Muzeum Śląskiego w Katowcach.
Współpraca: Referat Promocji UM Chorzowa. Spektakl zrealizowany w trakcie III edycji
Festiwalu Nowej Scenografii - cykl Mitologie Industrialnej Przestrzeni. Shared Space.
Projekt Mitologie Industrialnej Przestrzeni jest częścią SharedSpace: Music Weather Politics
2013 – 2016 stworzonym we współpracy z Praskim Quadriennalle Projektowania Widowisk i
Przestrzeni.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | 41-500 Chorzów | www: chorzow.eu | email:
[email protected] | Dla kogo: dla szukających rozrywki
HISTORIA MŁOTA I JEGO OPIEKUNA PRZETOPKA - WARSZTATY PLASTYCZNE
DLA DZIECI
11.06.2016 14:00 - 18:00
Warsztaty plastyczne będą integralną częścią przybliżania publiczności legendy „ O Majstrze
piecowym z Królewskiej Huty Johanie Przetopku, zazdrosnej Heldze i dobrej Maryjce”.
Warszaty odbędą się w ścisłym powiązaniu z pokazami stroju śląskiego. Będę one polegały na
przygotowaniu rękodzieła, aby przygotować i ubrać postacie Przetopka, Maryjki i Helgi.
Zadaniem dzieci, młodzieży , ambitnych rodziców i dziadków będzie wymalowanie i
ustrojenie postaci z pomocą animatorów
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
Strona 2 / 6
kogo: dla dzieci
PREZENTACJA STROJU ŚLĄSKIEGO
11.06.2016 14:00 - 18:00
Tematyka strojów ludowych ich geneza, historia, nazewnictwo to bardzo obszerny temat ,
którego nie da się w pełni wyczerpać. Pierwszych informacji należałoby szukać już w XIII w.
sięgając do starych rycin, archiwaliów i zapisów w testamentach lub sięgając do pamiętników
i zapisków ludzi, którzy kiedyś zamieszkiwali na Śląsku. Każdy strój ma swoją bogatą historię,
związaną z regionem, położeniem geograficznym oraz zmianami gospodarczymi i
politycznymi. Pokaz będzie uzupełnieniem warsztatów wokalnych i plastycznych.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla dzieci
ZAKODOWANE LEGENDY – GRA TERENOWA
11.06.2016 14:00 - 18:00
Gra terenowa oparta na legendzie o Johanie Przetopku. Historia zaczyna się w dniu zaręczyn
Maryjki z Johanem Przetopkiem. Szczęśliwa para zaczęła przygotowania do ślubu, kiedy
wieść o zaręczynach rozniosła się po całej hucie. Dotarła ona również do Hildy córki
brygadzisty, która podkochiwała się w Przetopku, ale wiedziała, że jej ojciec nie pozwoli jej
na ślub z nim. Wpadła w ogromną złość krzycząc, że jeśli ona nie będzie miała Johana nikt nie
będzie go miał. Wdała się w zmowę z duszkami biegającymi po hucie. Namówiła znudzone
hutą bzionki do podkradnięcia wstążek do stworzenia wianka Maryjki. Bzionki poukrywały
różnokolorowe wstążki po całym terenie INDUSTRIADY w Hucie Królewskiej. Żeby ślub
Maryjki z Przetopkiem mógł dojść do skutku trzeba odzyskać je wszystkie.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla szukających rozrywki
STAŃ SIĘ INDUSTRIALNĄ LEGENDĄ – FOTOBUDKA
11.06.2016 14:00 - 18:00
Kto nie chciałby być hrabią Redenem albo Johnem Baildonem? A może są chętni aby poczuć
się jak hutnicy z przełomu z okresu dwóch wieków chorzowskiego przemysłu (XVIII i XIX
wiek)? Wszystkim uczestnikom Industriady umożliwi to ustawiona w Hucie Królewskiej
fotobudka. Każdy z chętnych uczestników będzie mógł wykonać sobie serię pamiątkowych
fotografii. Specjalnie na okazję Święta Szlaku Zabytków Techniki zostaną przygotowane
specjalne gadżety do zdjęć związane z przemysłowymi legendami Królewskiej Huty.
Strona 3 / 6
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
WITAMY W HUCIE KRÓLEWSKIEJ – PUNKT INFORMACYJNY Z POCZTÓWKAMI
11.06.2016 14:00 - 21:00
Przy wejściu na teren INDUSTRIADY w Hucie Królewskiej zostanie zorganizowany punkt
informacyjny. Będzie można w nim uzyskać informacje na temat zapisów do gry terenowej.
To tam będzie można otrzymać okolicznościowe pocztówki z Królewskiej Huty ostemplowane
jej logo. Pocztówki i okolicznościowy stempel zostaną wykonane specjalnie na INDUSTRIADĘ.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
KARCZMA HUTNICZA
11.06.2016 14:00 - 21:00
Tradycją w Hucie Królewskiej staje się już, że punkt gastronomiczny nawiązuje do tradycji
hutniczej. Będzie to więc karczma hutnicza pół żartem, pół serio. Będzie można w niej
spróbować dobrego jedzenia i napić się piwa rzemieślniczego warzonego tradycyjnymi
metodami. Piwo bowiem towarzyszyło hutnikom w czasie ich czasu wolnego. To właśnie
takim napojem hutnicy chłodzili się po pracy w wysokiej temperaturze. To serwowane w
Hucie Królewskiej będzie piwem wytwarzanym tradycyjnymi metodami rzemieślniczymi.
Będzie to swoisty powrót do korzeni.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
17-TONOWA LEGENDA – EKSPOZYCJA MŁOTA PAROWEGO BRINKMANN
11.06.2016 14:00 - 21:00
Ten ważący 17 ton stalowy gigant jest centralnym punktem ekspozycji. Jego rozmiar robi
wrażenie nawet w tak dużej przestrzeni jak Hala byłej elektrowni Huty Królewskiej. Młot
pamięta herosów pracujących przy odkuwkach w Hucie Bismarck (obecnie Batory), z której
został przeniesiony. Szczególne miejsce w hali zajmuje również legendarny Przetopek, który
spogląda na młot i opiekuje się nim. Młot jest swoistym artefaktem dla miejsca jakim jest
historyczna huta. Pomagał on herosom-hutnikom w obróbce żelaza.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla pasjonatów techniki
Strona 4 / 6
HIT! JARAM SIĘ - WIDOWISKO TANECZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ TEATR
ŚLĄSKI
11.06.2016 15:00 - 16:30
„Jaram się” to projekt-reportaż Rafała Urbackiego o przemianach hutnictwa w regionie.
Punktem wyjścia działań jest historia opowiedziana przez byłego hutnika, dotycząca
roboczych ubrań, które po pracy musiały być natychmiast namaczane w wodzie, by nie
zesztywniały jak rzeźby od działania soli mineralnych, które wraz z potem codziennie tracili
pracownicy hut. Projekt ten będzie starał się językiem choreografii, filmu (Anu Czerwiński) i
muzyki elektronicznej na żywo (Michał Wajdzik) opowiedzieć o zapomnianym nieco
dziedzictwie hutniczym Śląska, czerpiąc głównie z doświadczenia pracowników, ich rodzin i
legend powstałych wokół tego zawodu. Materiał filmowy z wyburzonych hut oraz fragmenty
wypowiedzi hutników staną się podstawą choreografii tancerzy, do której będą mogli
przyłączyć się w finale widzowie. Projekt nawiązuje do brytyjskiego tańca krytycznego okresu
tacheryzmu oraz tradycji industrialnych imprez typu rave przełomu lat 80. i 90. W działaniu
zostaną wykorzystane fragmenty „Officina ferraria” W. Roździeńskiego – najstarszego
traktatu o hutnictwie w Europie, który powstał na Śląsku, a jest punktem wyjścia do diagnozy
szeroko pojętej obecnej sytuacji hutnictwa i czasów tzw. restrukturyzacji.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
DAJ ŻYCIE WŁASNEJ LEGENDZIE, CZYLI JAK ŻYĆ KIEDY ZAMKNIĘTO HUTĘ –
WARSZTATY KREATYWNOŚCI
11.06.2016 15:30 - 17:00
Spotkanie, które będzie ukierunkowane na tych, którzy chcą stworzyć dzieło, znaleźć sposoby
wykonywania swojej codziennej pracy lub po prostu wzbogacić swoje życie pasją. Będzie ono
prowadzone z aktywnym udziałem uczestników w formie wykładu multimedialnego. Pod
koniec uczestnicy zostaną poproszenie o realizację krótkiego zadania twórczego w małych
grupach. W poszukiwaniu inspiracji pomagać będą industrialne legedny. Prowadzone one
będą przez Tomasza Ignalskiego.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
INDUSTRIALNY BLUES – KONCERT MARKA „MAKARONA“ MOTYKI
11.06.2016 16:45 - 17:15
Marek „Makaron“ Motyka to artysta, który swoją twórczość opiera na poszukiwaniu starych
pieśni śląskich i aranżowaniu ich w stylistyce bluesowej. Blues to muzyka ludzi ciężkiej pracy.
Strona 5 / 6
Nigdzie indziej jak na Śląsku nie da się poczuć bluesa. Artysta spróbuje więc zabrać
uczestników koncertu w muzyczną podróż pozwalającą wejść im mistyczną przestrzeń
industrialnych legend.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected]
DUCHY ŚWIATŁA I MROKU – POKAZ MULTIMEDIALNY ZE SŁOWEM DRA JACKA
KURKA
11.06.2016 17:15 - 18:15
„Z tęsknoty za światłem wyłania się duchowa rzeczywistość Ślązaków, zamieszkujących
przemysłową część Górnego Śląska, przywiązanie do niematerialnego wymiaru życia,
stosunek do ciemności, śmierci i skłonność do mistycyzmu” pisze dr Jacek Kurek. Na potrzeby
INDUSTRIADY w Hucie Królewskiej zostanie przez niego przygotowany specjalny pokaz
obejmujący doznania dźwiękowe i wizualne. Będzie to opowieść prowadząca przez śląskie
mity, legendy, podróż z towarzystwem industrialnych duchów i duszków, a nawet demonów
czających się w przemysłowych przestrzeniach. Będzie to podróż niezwykła, upiększona
obrazami, rycinami i zdjęciami Adolpha Menzla, Arnolda Bunscha, Maxa Steckla, czy Ernsta
Wilhelma Knippela oraz muzyką, swoistą symfonią industrialnych dźwięków. Jacek Kurek
nazywa hutników akuszerami żelaza, a wydarzenia na obrazie Menzla przedstawiającym
Królewską Hutę porównuje do narodzin. Pokaz przeniesie widzów w mistyczną atmosferę
miejsca i pozwoli przenieść się im w czasy, kiedy w Królewskiej Hucie hutnicy niczym mityczni
herosi pracowali przy wytopie żelaza, a Jacek Kurek opowie przemysłowe legendy z tym
związane nazywając obróbkę żelaza „Porodem w kuźni”. Jedną z inspiracji jest tekst
Walentego Rozdzieńskiego „Alchemicy i kowale”, co doskonale komponuje się z propozycją
przygotowaną przez Teatr Śląski.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
MAJSTER PIECOWY Z KRÓLEWSKIEJ HUTY – WARSZTATY WOKALNE
11.06.2016 18:00 - 19:00
Muzyka ludowa towarzyszyła człowiekowi od samego początku i była obecna we wszystkich
przejawach życia. Muzyczna twórczość ludowa jest z reguły anonimowa, ale zawarte w
pieśniach treści zawierają wątki z życia od urodzenia aż do śmierci. Ważną pozycję
stanowią pieśni ludowe poświęcone pracy wykonywanej przez różne grupy zawodowe. Do
najmniej znanych należą utwory związane z przemysłem górniczym i hutniczym. Posiadają
wiele wartości, mówiąc o bardzo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy w kopalniach, hutach i
fabrykach, zachowując przy tym zanikające nazewnictwo w przemyśle. Uczestnicy
warsztatów odkryją na nowo piękną twórczość opowiadającą za pomocą muzyki
Strona 6 / 6
przemysłowe legendy.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
INDUSTRIALNY BLUES – KONCERT MARKA „MAKARONA“ MOTYKI
11.06.2016 18:15 - 18:45
Marek „Makaron“ Motyka to artysta, który swoją twórczość opiera na poszukiwaniu starych
pieśni śląskich i aranżowaniu ich w stylistyce bluesowej. Blues to muzyka ludzi ciężkiej pracy.
Nigdzie indziej jak na Śląsku nie da się poczuć bluesa. Artysta spróbuje więc zabrać
uczestników koncertu w muzyczną podróż pozwalającą wejść im mistyczną przestrzeń
industrialnych legend.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich
HIT! JARAM SIĘ - WIDOWISKO TANECZNE PRZYGOTOWANE PRZEZ TEATR
ŚLĄSKI
11.06.2016 19:00 - 20:30
„Jaram się” to projekt-reportaż Rafała Urbackiego o przemianach hutnictwa w regionie.
Punktem wyjścia działań jest historia opowiedziana przez byłego hutnika, dotycząca
roboczych ubrań, które po pracy musiały być natychmiast namaczane w wodzie, by nie
zesztywniały jak rzeźby od działania soli mineralnych, które wraz z potem codziennie tracili
pracownicy hut. Projekt ten będzie starał się językiem choreografii, filmu (Anu Czerwiński) i
muzyki elektronicznej na żywo (Michał Wajdzik) opowiedzieć o zapomnianym nieco
dziedzictwie hutniczym Śląska, czerpiąc głównie z doświadczenia pracowników, ich rodzin i
legend powstałych wokół tego zawodu. Materiał filmowy z wyburzonych hut oraz fragmenty
wypowiedzi hutników staną się podstawą choreografii tancerzy, do której będą mogli
przyłączyć się w finale widzowie. Projekt nawiązuje do brytyjskiego tańca krytycznego okresu
tacheryzmu oraz tradycji industrialnych imprez typu rave przełomu lat 80. i 90. W działaniu
zostaną wykorzystane fragmenty „Officina ferraria” W. Roździeńskiego – najstarszego
traktatu o hutnictwie w Europie, który powstał na Śląsku, a jest punktem wyjścia do diagnozy
szeroko pojętej obecnej sytuacji hutnictwa i czasów tzw. restrukturyzacji.
HUTA KRÓLEWSKA | ul. Metalowców 13 | www: chorzow.eu | email: [email protected] | Dla
kogo: dla wszystkich

Podobne dokumenty