nowe studia podyplomowe realizowane wspólnie przez warszawską

Komentarze

Transkrypt

nowe studia podyplomowe realizowane wspólnie przez warszawską
NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ
WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA –SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ
GOWORK.PL
Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu projektowania i implementacji
systemów baz danych i hurtowni danych, zarządzania nimi oraz tworzenia
aplikacji baz danych. Słuchacze posiądą także umiejętności związane z ochroną
systemów komputerowych
Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą stosować
rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową.
Pożądani kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną,
mające doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić
swoje wykształcenie o projektowanie i administrowanie systemami baz danych
oraz hurtowniami.
PROGRAM STUDIÓW:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bazy danych – wprowadzenie (32 godziny)
Oprogramowanie i budowanie sieci (20 godziny)
Projektowanie aplikacji baz danych (24 godziny)
Komunikacja z bazami danych - programowanie w języku SQL i jego rozszerzeniach –
(50 godzin)
Budowa systemu ekspertowego (28 godzin)
Tworzenie oraz zarządzanie hurtowniami danych (20 godzin)
Ochrona systemów komputerowych (16 godzin)
Seminarium dyplomowe (10 godzin)
Podyplomowe Studia TRANSPORT I SPEDYCJA – ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI
LOGISTYCZNYMI
Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu transportu i spedycji,
prawnych aspektów ich prowadzenia, a także rynku usług transportowych.
Tematyka studiów obejmie m.in. zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie i
jego
technicznych aspektów. Ich absolwent przygotowany będzie do
zarządzania systemami logistycznymi związanymi z transportem i spedycją.
Studia skierowane są dla osób zatrudnionych we firmach transportowych
i spedycyjnych lub pragnących w nich znaleźć zatrudnienie.
PROGRAM STUDIÓW:
1. Prawo handlowe (18 godzin)
2. Prawo cywilne (18 godzin)
3. Prawo podatkowe (10 godzin)
4. Podstawowe zagadnienia logistyki (20 godzin)
5. Zarządzanie finansami i działalność gospodarcza (20 godzin)
6. Bezpieczeństwo w transporcie – warunki ubezpieczenia (16 godzin)
7. Techniczne czynniki działalności (20 godzin)
8. Międzynarodowa polityka transportu i spedycji (16 godzin)
9. Dostęp do rynku usług transportowych (14 godzin)
10. Organy kontrolne w transporcie (10 godzin)
11. Marketing w transporcie (10 godzin)
12. Seminarium dyplomowe (8 godzin)
Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI
Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej projektów informatycznych i
zarządzania nimi, w tym monitorowania i kontroli projektu.
Umożliwia
uzyskanie umiejętności inicjowania, planowania i organizowania projektów oraz
opanowanie technik i narzędzi zarządzania projektami informatycznymi.
Kształcone będą umiejętności promowania projektu oraz rozwijane będą
kompetencje
klasyczne
i
zwinne
w
zarządzaniu
przedsięwzięciami
informatycznymi
Studia skierowane są do osób:
 zainteresowanych
zagadnieniami
zarządzania
projektami
informatycznymi (kadra zarządzająca, kierujący projektami IT,
uczestniczący w projektach IT)
 odpowiedzialnych za jakość i usprawnienia procesów występujących
w branży IT oraz za proces produkcyjny
 zainteresowanych wspomaganiem i administrowaniem projektami np.
w ramach biur wspomagających zarządzanie projektami oraz
zagadnieniami zarządzania przedsiębiorstwem przy zastosowaniu
podejścia architektury korporacyjnej
PROGRAM STUDIÓW:
1. Wprowadzenie do zagadnienia - projekty informatyczne (20 godzin)
2. Systemy zarządzania projektami informatycznymi (30 godzin)
3. Kierowanie kompetencjami pracowniczymi (24 godziny)
4. Komunikacja i współpraca w zespole projektowym (16 godzin)
5. Rodzaje metodyk zwinnych zarządzania projektami informatycznymi (50 godzin)
6. Najważniejsze procesy zarządzania projektami informatycznymi (26 godzin)
7. Zarządzanie jakością projektów informatycznych (26 godzin)
8. Zarządzanie ryzykiem w projektach IT (14 godzin)
9. Zarządzanie portfelem projektów informatycznych (24 godziny)
10. Prawna strona działania firm w obszarze IT (20 godzin)
11. Zarządzanie korporacyjnymi projektami oraz projektami IT w organizacjach (12
godzin)
12. Analiza konkurencji i promowanie projektu (10 godzin)
13. Seminarium dyplomowe (8 godzin)
Podyplomowe Studia E – COMMERCE – ZARZĄDZANIE W HANDLU
INTERNETOWYM
Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania coraz
popularniejszym
handlem
internetowym,
w
tym
zarządzania
przedsiębiorstwem Commerce lub sklepem internetowym. Ich uczestnik
nabędzie
praktyczne
internetowego,
umiejętności
pozyskiwania
z
zakresu
konsumentów
i
prowadzenia
zarządzania
sklepu
projektami
handlowymi w Internecie.
PROGRAM STUDIÓW:
1. Wprowadzenie w tematykę gospodarki elektronicznej (12 godzin)
2. Prawo w handlu elektronicznym (12 godzin)
3. Zawieranie umów w handlu elektronicznym (16 godzin)
4. Biznesplan i badanie rynku w przedsiębiorstwie eCommerce (20 godzin)
5. Działalność gospodarcza w branży e – handlu (20 godzin)
6. Marketing oraz reklama w działalności eCommerce (18 godzin)
7. Ochrona danych osobowych i obowiązki wobec GIODO (14 godzin)
8. Zarządzanie projektami handlowymi w Internecie (12 godzin)
9. Sprzedaż w Internecie (16 godzin)
10. E – logistyka (10 godzin)
11. Pozyskiwanie konsumentów w handlu elektronicznym (16 godzin)
12. Prowadzenie sklepu internetowego (12 godzin)
13. Promowanie oraz wizerunek sklepu online (14 godzin)
14. Seminarium dyplomowe (8 godzin)
Podyplomowe studia RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (częściowo w
języku angielskim)
Cel studiów:
Studia są przeznaczone dla pracowników działów finansowych lub księgowości
w przedsiębiorstwach prowadzących działalność zagranicą i współpracujących z
partnerami
zagranicznymi.
Ich
celem
jest
przekazanie
wiedzy
dotyczącej finansowej rachunkowości, ordynacji podatkowej i podatków oraz
ich ewidencji. W trakcie studiów ich uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności
w zakresie finansów i rachunkowości międzynarodowej, w tym sporządzania
sprawozdań finansowych, międzynarodowych
standardów rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej.
Program studiów:
1. Język angielski – specjalistyczny (14 godzin)
2. Współczesna polityka pieniężna oraz gospodarcza (12 godzin)
3. Strategiczne i operacyjne zarządzania przedsiębiorstwem (20 godzin)
4. Wprowadzenie do controllingu (14 godzin)
5. Wstęp do rachunkowości finansowej (10 godzin)
6. Metody sporządzania sprawozdań finansowych (12 godzin)
7. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) (30 godzin)
8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (20 godzin)
9. Zasady prowadzenia procesów księgowych (16 godzin)
10. Business Process Outsourcing/ Offshoring (14 godzin)
11. Modern management (12 godzin)
12. Accounting in International Practice (12 godzin)
13. Seminarium dyplomowe (8 godzin)
Podyplomowe Studia EMPLOYER BRADING – zarządzanie marką firmy
Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat zarządzania marką z
wykorzystaniem mediów społecznościowych, które dają wiele narzędzi, jakie
możemy wykorzystać w budowaniu employer branding.
Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą podnieść swoje
kwalifikacje, by móc w nowoczesny sposób zarządzać I tworzyć unikatowość
marki oraz jednocześnie budować swój idealny wizerunek- image.
Program studiów:
1. Budowa wizerunku pracodawcy (24 godziny)
2. Marketing strategiczny (24 godziny)
3. Analiza oraz zarządzanie marką pracodawcy (26 godzin)
4. Budowanie wizerunku wewnątrz firmy (20 godzin)
5. Strategie Employer Branding (16 godzin)
6. Nowoczesne techniki HR w organizacji (24 godzin)
7. Wprowadzenie do prawa pracy (8 godzin)
8. Narzędzia Employer Branding (16 godziny)
9. Zarządzanie projektemi Employer Branding (12 godzin)
10. Media w Employer Branding (20 godzin)
11. Sztuka wystąpień publicznych – warsztaty (10 godzin)
12. Seminarium dyplomowe (8 godzin)