Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz

Komentarze

Transkrypt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasz Fornalski na podstawie
art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:
że w dniu 09-05-2013r. o godz. 10:30
odbędzie się w przy ul. Matysiaka 7 (I piętro) w Krasnymstawie druga licytacja
ruchomości.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.
Opis licytowanej
ruchomości
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Odzież używana pierwszego sortu
zapakowana w worki typu BIG PACK
Odzież używana różna (pierwszy i wtórny
sort) zapakowana w worki foliowe czerwone
120 l
Odzież pierwszego sortu zapakowana w worki
foliowe czarne 120 l
Odzież używana wtórnego sortu zapakowana
w worki typu BIG PACK
Odzież używana wtórnego sortu zapakowana
w worki białe 60 litrowe
L.p.
ilość
Wartość w zł.
oszacowania
wywołania
11,00
10.507,00 zł
5.253,50 zł
27,00
3.050,00 zł
1.525,00 zł
10,00
1.910,00 zł
955,00 zł
14,00
4.011,00 zł
2.005,50 zł
56,00
1.783,00 zł
891,50 zł
Ceny podane w obwieszczeniu są cenami brutto.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej
podanej w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji na godzinę
przed jej rozpoczęciem przy ul. Matysiaka 7 (I piętro) w Krasnymstawie.
Zgodnie z art. 8671§ 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w
wysokości 1/10 sumy oszacowania.
Rękojmię można wpłacić przed licytacją w kasie kancelarii Komornika, lub najpóźniej na dwa
dni przed wyznaczonym terminem licytacji na rachunek bankowy komornika
69102053560000170201477371 PKO BP SA Oddział 1 w Zamościu z podaniem sygnatury
sprawy i oznaczenia wpłaty.