MISTRZ SUDOKU

Komentarze

Transkrypt

MISTRZ SUDOKU
Zapraszamy do udziału
w V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE „MISTRZ SUDOKU” przeznaczonym dla
uczniów klas V i VI Szkół Podstawowych.
„Mistrz Sudoku” jest konkursem międzyszkolnym zorganizowanym przez nauczycieli matematyki Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Kozielskiej 39.
Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia uczniów gliwickich szkół podstawowych.
Konkurs będzie odbywał się w dwóch etapach:





I etap organizuje szkoła macierzysta ucznia. Formę i termin szkolnego etapu konkursu ustalają nauczyciele
uczący w danej szkole. Do II etapu szkoła kwalifikuje dwóch najlepszych uczniów wyłonionych w I etapie
konkursu. Szkoła przesyła zgłoszenie w formie poniższej tabeli, do dnia 6 listopada 2014 roku na adres
[email protected] 
Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. 
W załączniku przykładowe plansze Sudoku. 
W załączniku oświadczenie, które uczestnicy muszą mieć przy sobie w dniu konkursu. Brak oświadczenia oznacza wykluczenie z konkursu. 
II etap odbędzie się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 z siedzibą w Gliwicach przy
ulicy Kozielskiej 39 w dniu 27 listopada 2014 roku o godzinie 13.00. Uczestnicy II etapu będą mieli za zadanie rozwiązać łamigłówki Sudoku w czasie 60 minut. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się tego samego dnia.
Serdecznie zapraszamy
nauczyciele matematyki SP1
Wioletta Deszyńska
Alicja Żaba
Formularz zgłoszenia
Imię i nazwisko ucznia
klasa
szkoła
nauczyciel prowadzący
Załącznik
Przykładowe łamigłówki Sudoku
SUDOKU KLASYCZNE
SUDOKU
W kratki należy wpisać cyfry od 1do 0 tak,
W SUDOKU Z NIEWIADOMYMI obowiązuje taka
sama zasada jak w sudoku klasycznym. Ponadto w kratkach w jednym z trzech kolorów występują cyfry parzyste, w drugim nieparzyste, a w trzecim dziewięć różnych
cyfr.
aby w każdym rzędzie, kolumnie oraz wyróżnionym
kwadracie występowało dziewięć różnych cyfr.
8
6
9 2 5 7
6 1
2 3 4 8
7
5
6
8
6 2
3
1
9 8
1
4
2 9
3
8
4
1
5 7
6
5
1 9
Z
6
9
6
6
5
SUDOKU MOZAIKA
W kratki należy wpisać cyfry od 1 do 9 tak, aby w każdym rzędzie, każdej kolumnie, na każdej przekątnej oraz
w każdym wieloboku wyróżnionym pogrubioną linia
występowało dziewięć różnych cyfr.
7
2
2
1
4
SUDOKU Y
W SUDOKU Y obowiązuje taka sama zasada jak w
su-doku klasycznym. Ponadto na każdym z trzech
ramin litery Y występują różne cyfry nieparzyste.
8
4 3
3
9
8
3
4
7
1 5
1 4
5
6
7
8
4
2
6
8 4
3
4
8
2
9
5
4
(Należy wpisać cyfry 1-6)
1
4 6
3
5 2
4
1
1
SUDOKU MINI
6
5
1 7
7
6
NIEWIADOMYMI
2 9
3
5
1
4
6
SUDOKU MAXI (cyfry 1- 12)
4
9
8
11 12
2
5
8
2
9
7 6
5
9
7
3
1
10
11
3
2
10
10
12 3
8
7
11
7
10
9
10 12
5
8
5
12
10
7
2
5
11
7
2
4
12 6
1
6
10
8
WIĄZANKA SUDOKU
2
Wiązanka SUDOKU składa się z dwóch połączonych ze sobą sudoku.
4
W kratki każdego z nich należy wpisać cyfry
od 1 do 9 tak, aby w każdym rzędzie, każdej
kolumnie, na obu przekątnych oraz w każdym
wyróżnionym pogrubioną linią kwadracie
wy-stępowało dziewięć różnych cyfr.
5
7
3
6
5
9
1
1
3
2
5
7
8
4
4
6