OPIS TECHNICZNY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY
OPIS TECHNICZNY
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Przedmiotem inwestycji jest: „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ BUDOWA HALI SPORTOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI MALCANÓW”. Obiekt objęty inwestycją jest obiektem użyteczności publicznej, oświatowym. Budynek dzieli się na 3 części.
Pierwszą z nich jest istniejący budynek szkoły, która jest obiektem dwukondygnacyjnym o rzucie zbliżonym do prostokąta. Drugą częścią budynku
jest dwukondygnacyjny łącznik wraz z rozbudowywaną częścią dydaktyczną. Trzecią częścią jest hala sportowa wraz dwukondygnacyjnym
zapleczem sanitarnym oraz antresolą. W miejscu połączenie bryły łącznika i bryły hali sportowej wprowadzono ścianę oddzielenia pożarowego.
Wykaz poszczególnych pomieszczeń zgodny z tabelą nr 2. Obiekt nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie leży w strefie ochrony
konserwatorskiej. Posiada gabaryty budynku i kubaturę przedstawioną w tabeli nr 1 z parametrami technicznymi. Przeznaczenie budynku nie
wymaga zastosowania szczególnych rozwiązań technologicznych, w projekcie zastosowano rozwiązania powszechnie stosowane zgodnie z
najlepsza praktyką w danej dziedzinie. Wykorzystywane w ramach projektu technologie, spełniają zarówno normy jak i wysokie standardy prawa
polskiego jak i unijnego w zakresie budowy tego obiektu.
Istniejący budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny: parter i piętro, poddasze nieużytkowe. Budynek wykonany w
technologii tradycyjnej, ściany murowane, stropy typu kleina, dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej pokryty eternitem falistym na łatach
drewnianych. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodną z wodociągu gminnego i kanalizacyjnego z odprowadzeniem ścieków
do zbiornika nieczystości ciekłych, nie posiada instalacji C.O.
1.1 PARAMETRY TECHNICZNE:
TABELA NR. 1
PARAMERY TECHNICZNE PO REALIZACJI INWESTYCJI
KUBATURA BRUTTO [m³]
DANE LICZBOWE
25716,56
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m²]
2526,83
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
4612,19
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [ m²]
3974,32
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m]
57,82
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m]
73,15
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 1 [m]
7,48
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 2 [m]
11,41
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 3 [m]
11,85
ILOŚĆ KONDYGNACJI
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PARTERU [cm]
3
344
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRO I [cm]
351-395
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRO II [cm]
364
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI HALI SPORTOWEJ [cm]
1110
PARAMERY TECHNICZNE STANU ISTNIEJĄCEGO
KUBATURA BRUTTO [m³]
DANE LICZBOWE
3646,11
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m²]
376,47
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
752,94
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [ m²]
606,77
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m]
14,04
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m]
28,15
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 1 [m]
ILOŚĆ KONDYGNACJI
7,24
2
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PARTERU [cm]
344
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRO I [cm]
362
1.2 PROGRAM FUNKCJONALNY DLA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI
PARTER
Na poziomie parteru znajdują się sale dydaktyczne, sala sportowa z trybunami wzdłuż dłuższego boku w formie antresoli, kuchnia, stołówka,
sanitariaty. Zaplecze sali w tym magazyn sprzętu, szatnie, umywalnie i natryski. Pomieszczenie trenera pełni również funkcję pomieszczenia
pierwszej pomocy. W hali głównej zaprojektowano boiska : trzy do siatkówki o wymiarach 18,00x9,00m, jedno do koszykówki o wymiarach
28,00x15,00m oraz jedno boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00x20,00m. Wejście od strony północnej zaprojektowano jako podstawowe,
dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. W pobliżu wejścia zaprojektowano portiernię, zespół szatni oraz sanitariaty. Wejście to będzie
pełniło również funkcję głównego podczas organizowania imprez sportowych, w tym celu na korytarzu zaprojektowano witrynę wydzielającą strefę
publiczną. Przewiduje się dwa wejścia bezpośrednio na halę sportową lecz nie pełnią funkcji ewakuacyjnej. Dodatkowo przewiduje się drzwi
bezpośrednio z zewnątrz do pomieszczenia gospodarczego. W pobliżu wejścia głównego projektuje się oddylatowany od pozostałej części
budynku magazyn oleju, kotłowni, rozdzielni elektrycznej.
W poziomie parteru znajdują się dwa mieszkania wydzielone od pozostałej części budynku z niezależnym wejściem.
PIĘTRO I
Na poziomie piętra I znajduje się sale dydaktyczne, świetlica, sala multimedialna, sanitariaty, pokój nauczycielski. Poziom I piętra został hali
sportowej nie jest połączony z pozostałą częścią budynku. Zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez windę zlokalizowaną w klatce
schodowej K2 i K3.
PIĘTRO II
Na poziomie piętra II znajduje się sale dydaktyczne, sanitariaty, pokój specjalisty. Skomunikowane klatką schodową K2. Zapewniono dostęp dla
osób niepełnosprawnych poprzez windę zlokalizowaną w klatce schodowej.
1.3 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI:
Tabela nr.2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PARTER
NR
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/15
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28
1/29
1/30
1/31
NAZWA
WINDA NPS
KUCHNIA
TOALETA
POKÓJ
KORYTARZ
KOMUNIKACJA
SZATNIA
TOALETA DAMSKA
PRZESIONEK
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
TOALETA NPS
TOALETA MĘSKA
PRZEDSIONEK
SALA DYDAKTYCZNA
KORYTARZ
SERWEROWNIA
PORTIERNIA
POKÓJ KIEROWNIKA
HOL
POMIESZCZENIE WODOMIERZA
TOALETA
KORYTARZ
POKÓJ Z ANEKSEM
KOTŁOWNIA
MAGAZYN OLEJU OPAŁOWEGO
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
POM. KONSERWATORA
TOALETA PERSONELU
POMIESZCZENIE SOCJALNE
MAGAZYN NA ODPADKI
PRZESIONEK
POWIERZCHNIA
5.15 m²
7.87 m²
4.64 m²
16.21 m²
5.72 m²
24.03 m²
30.92 m²
2.10 m²
2.33 m²
4.00 m²
7.99 m²
7.06 m²
4.10 m²
36.81 m²
14.11 m²
2.81 m²
17.79 m²
15.92 m²
37.96 m²
7.39 m²
5.56 m²
6.96 m²
22.50 m²
35.70 m²
15.62 m²
7.24 m²
11.34 m²
17.28 m²
3.03 m²
14.51 m²
4.76 m²
20.69 m²
1/32
1/33
1/34
1/35
1/36
1/37
1/38
1/39
1/40
1/41
1/42
1/43
1/44
1/45
1/46
1/47
1/48
1/49
1/50
1/51
1/52
1/53
1/54
1/55
1/56
1/57
1/58
1/59
1/60
1/61
1/62
1/63
1/64
1/65
K1
K2
K3
POM. PORZĄDKOWE
KUCHNIA
ZMYWALNIA NACZYŃ
STOŁÓWKA
TOALETA
POMIESZCZENIE SOCJALNE
BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ
POKÓJ DYREKTORA
SEKRETARIAT
POKÓJ WICEDYREKTORA
PRZEDSIONEK
TOALETA PERSONELU
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE
TOALETA MĘSKA
PRZEDSIONEK
PRZEDSIONEK
TOALETA DAMSKA
MAGAZYN ZASOBÓW KUCHNI
KORYTARZ
SZATNIA
HOL
POM. PORZĄDKOWE
WC DAMSKIE
WC NPS
ZAPLECZE SANITARNE
SZATNIA MĘSKA
KORYTARZ
SZATNIA DAMSKA
ZAPLECZE SANITARNE
SALA KOREKCYJNA
POKÓJ TRENERA
TOALETA
MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO
HALA SPORTOWA
KLATKA SCHODOWA
KLATKA SCHODOWA
KLATKA SCHODOWA
OGÓŁEM
5.43 m²
20.99 m²
13.37m²
93.26 m²
3.41 m²
5.86 m²
94.03 m²
25.08 m²
20.09 m²
17.36 m²
3.08 m²
2.05 m²
6.45 m²
9.83 m²
5.96 m²
6.04 m²
10.25 m²
6.21 m²
82.32 m²
83.30 m²
53.44 m²
10.09 m²
2.90 m²
6.65 m²
12.11 m²
10.65 m²
33.94 m²
10.52 m²
12.27 m²
60.70 m²
16.06 m²
2.42 m²
34.63 m²
955.70m²
10.02 m²
11.20 m²
29.08 m²
2206.81 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PIĘTRO I
NR
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
NAZWA
SALA DYDAKTYCZNA
POKÓJ NAUCZYCIELSKI
TOALETA MĘSKA
PRZEDSIONEK
TOALETA PERSONELU
PRZESIONEK
POMIESZCZENIE BIUROWE
POKÓJ PIELĘGNIARKI
KORYTARZ
SALA DYDAKTYCZNA
TOALETA DAMSKA
PRZEDSIONEK
POWIERZCHNIA
36.43 m²
37.28 m²
8.47 m²
3.50 m²
7.05 m²
4.20 m²
8.96 m²
13.51 m²
12.84 m²
36.49 m²
8.69 m²
11.36 m²
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27
2/28
2/29
2/30
2/31
2/32
2/33
2/34
2/35
2/36
2/37
2/38
2/39
2/40
K1
K2
K3
HOL
SALA DYDAKTYCZNA
KORYTARZ
KORYTARZ
SALA DYDAKTYCZNA
SALA DYDAKTYCZNA
SALA DYDAKTYCZNA
ŚWIETLICA
ZAPLECZE SALI
PRACOWNIA JĘZYKOWA
PRZEDSIONEK
TOALETA MĘSKA
TOALETA DAMSKA
TOALETA NPS
PRZESIONEK
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
SERWEROWNIA
POM. SPRZĄTACZEK
POM. PORZĄDKOWE
TOALETA DAMSKA
TOALETA MĘSKA
ZAPLECZE SANITARNE
SZATNIA DAMSKA
KORYTARZ
SZATNIA MĘSKA
ZAPLECZE SANITARNE
SALA TANECZNA
TRYBUNA
KLATKA SCHODOWA
KLATKA SCHODOWA
KLATKA SCHODOWA
OGÓŁEM
63.19 m²
36.40 m²
12.65 m²
110.71 m²
59.95 m²
70.99 m²
64.18 m²
78.74 m²
9.38 m²
43.57 m²
5.73 m²
9.86 m²
10.34 m²
6.03 m²
6.21 m²
114.97 m²
25.68 m²
15.78 m²
5.14 m²
2.95 m²
6.59 m²
11.86 m²
10.59 m²
14.02 m²
10.61 m²
12.25 m²
123.16 m²
60.80 m²
17.00 m²
28.13 m²
31.63 m²
1266.76 m2
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PIĘTRO II
NR
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
K2
NAZWA
POKÓJ SPECJALISTY
TOALETA PERSONELU
KORYTARZ
SALA DYDAKTYCZNA
SALA DYDAKTYCZNA
SALA DYDATKTYCZNA
SALA DYDAKTYCZNA
PRACOWNIA JĘZYKOWA
TOALETA MĘSKA
PRZEDSIONEK
TOALETA NPS
PRZEDSIONEK
TOALETA DAMSKA
KLATKA SCHODOWA
POWIERZCHNIA
25.07 m²
5.64 m²
77.72 m²
58.55 m²
70.62 m²
74.47 m²
78.73 m²
43.16 m²
9.87 m²
5.74 m²
6.01 m²
6.21 m²
10.21 m²
28.75 m²
OGÓŁEM
500.75 m2
1.4 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:
Projekt
zakłada
przebudowę
i
rozbudowę
istniejącego
budynku
oraz
budowę
hali
sportowej,
w technologii tradycyjnej, ocieplenie płytami z płyty rezolowej grubości 14 cm. Istniejący budynek zostanie skomunikowany z nowo-projektowanym
od strony południowej. Nowo-projektowany, trzykondygnacyjny budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej, z bloczków silikatowych.
Elewacja obu budynków zostanie ujednolicona przez zastosowanie tynku mineralnego typu baranek malowanego farbą silikatową.
Budynek sali gimnastycznej składa się z hali głównej oraz zaplecza. W hali głównej zaprojektowano boiska: trzy boiska do siatkówki o
wymiarach 18,00x9,00m, do koszykówki o wymiarach 28,00x14,00m oraz boisko do piłki ręcznej o wymiarach 40,00x20,00m. Zaprojektowano też
dwie kurtyny mechaniczne by wydzielić trzy niezależne strefy do prowadzenia zajęć. W hali zakłada się rząd trybun na antresoli (ilość miejsc
zgodnie z rysunkiem A-2).
Wejście główne zaprojektowano od strony południowo-zachodniej. Od strony północnej zaprojektowano dodatkowe niezależne wejście, co
umożliwi odcięcie sali od reszty obiektu w przypadku wynajęcia sali osobom z zewnątrz.
Projekt zakłada realizację inwestycji w trzech etapach. Granice etapów zaznaczono w części rysunkowej.
Etap 1 – przebudowa istniejącej szkoły i rozbudowa o bryłę pom. technicznych w tym kotłowni.
Etap 2 – rozbudowa szkoły o łącznik i część dydaktyczną.
Etap 3 – budowa hali sportowej wraz zapleczem.
PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC:
ETAP 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przebudowę istniejącego budynku na potrzeby szkoły podstawowej i dostosowanie do aktualnych przepisów;
ocieplenie budynku;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową;
wymiana pokrycia dachowego;
docieplenie stropu nad 1 piętrem;
zbicie posadzki na parterze i wykonanie nowej oraz wymiana posadzki na piętrze;
skucie wszystkich tynków oraz wykonanie nowych;
wyburzenie istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej,
wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych w północnej części budynku w poziomie parteru z niezależnym wejściem od strony
wschodniej,
dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie toalety, podjazdu na zewnątrz budynku,)
dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniono przy użyciu schodołazu gąsienicowego przechowywanego w pom. portierni;
wydzielenie sal lekcyjnych;
wykonanie pom. serwerowni połączone z pom. serwerowni drugiego etapu;
wykonanie zaplecza sanitarnego na parterze i na piętrze;
wykonanie pom. wodomierza w przestrzenie pod klatką schodową;
wydzielono również pokój pielęgniarki, pom. biurowe w poziomie piętra oraz pokój kierownika i portiernię w poziomie parteru;
w poziomie piętra wydzielono toaletę pracowników;
rozbudowę istniejącego budynku o zaplecze techniczne w tym kotłowni na olej opałowy; pom. rozdzielni elektrycznej i pom.
gospodarczego;
nad planowaną rozbudową o bryłę kotłowni - dach płaski;
wykonanie zadaszenia systemowego nad wejściem głównym jako systemowe;
wydzielenie pożarowe oraz wykonanie nadciśnieniowa instalacja przeciw zadymieniu klatki schodowej K-1;
ETAP 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
rozbudowę istniejącego budynku od strony południowej o łącznik i cześć dydaktyczną z zapleczem;
w bryle łącznika w poziomie parteru wykonanie szatni, pom. gospodarczego, w poziomie piętra wykonanie, głównej serwerowni, w
obu poziomach przewidziano wykonanie komunikacji łączącej budynek istniejący z rozbudową;
w poziomie parteru bryły projektowanej szkoły podstawowej przewidziano wykonanie stołówki dla uczniów (catering), zaplecza
sanitarnego, pom. administracji, biblioteki wraz zapleczem sanitarnym;
wykonanie widny dla NPS komunikującej parter, 1 piętro i 2 piętro;
w poziomie 1 i 2 piętra przewiduje się wykonanie zaplecza sanitarnego, świetlicy, pokoju specjalisty, sal lekcyjnych oraz pracowni
językowych przeznaczonych na potrzeby szkoły podstawowej;
dach planowanej rozbudowy dach wielospadowy o spadku około 15%, (nad łącznikiem dach płaski);
wykonanie stolarki okiennej z pcv;
wydzielenie pożarowe oraz wykonanie nadciśnieniowa instalacja przeciw zadymieniu klatki schodowej K-2;
ETAP 2:
•
•
•
•
•
•
•
rozbudowę istniejącego budynku o salę sportową wraz zapleczem sanitarnym, salą korekcyjną i salą taneczną;
wykonanie widowni zlokalizowanej na antresoli (ilość osób zgodnie z rysunkiem A-2);
w sali sportowej przewiduje się zamontowanie na ścianach paneli akustycznych;
konstrukcja zadaszenia sportowej poprzez dźwigar z drewna klejonego;
wykonanie zadaszenia systemowego nad wejściem głównym jako systemowe;
wykonanie stolarki okiennej z pcv;
wydzielenie pożarowe oraz wykonanie nadciśnieniowa instalacja przeciw zadymieniu klatki schodowej K-3;
1.5 Wyprawy tynkarskie, okładziny i kolorystyka elewacji:
Ściany zewnętrzne należy ocieplić płytami z piany rezolowej grubości 14cm na całej powierzchni, a następnie otynkować tynkiem
mineralnym wzmacnianym siatka. Tynk mineralny malowany silikatową farbą elewacyjną. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji. Do
wysokości 2 m nad poziomem terenu elewacje należy zabezpieczyć przed grafitii.
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa:
Drzwi zewnętrzne oraz otwierające się na komunikacje wyposażone w samozamykacz. Mosiężna listwa progowa (przejściowa) szer. 28mm
pod drzwiami nie posiadającymi odporności ogniowej .Odboje ze stali nierdzewnej w drzwiach nie posiadających samozamykacza.
Drzwi do pomieszczeń technicznych zaprojektowano przeciwpożarowe pełne z blachy stalowej ocynkowanej gr.=0,8 cm malowanej
proszkowo. Wypełnienie skrzydła stanowi wełna mineralna. Kolorystyka zgodnie z projektem wnętrz.
Zaprojektowano stolarkę okienną PCV zewnętrzną, szklona szkłem bezpiecznym, 3- szybowe z powłoka termofloat i wypełnieniem
argonem o U ≤ 0,8 W/m2K. Profile z wkładką termoizolacyjną. Od zewnątrz wyposażone w powłokę samoczyszczącą. W poziomie parteru
szklenie szkłem bezpiecznym P4. W stolarce okiennej otwierane kwatery górne wyposażone w mechanizm otwierania z poziomu posadzki.
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
Zaprojektowano witryny zewnętrzne z aluminium, szklona szkłem bezpiecznym, 3- szybowe z powłoka termofloat i wypełnieniem argonem
o U ≤ 0,8 W/m2K. Profile z wkładką termoizolacyjną. Od zewnątrz wyposażone w powłokę samoczyszczącą. W poziomie parteru szklenie
szkłem bezpiecznym P4. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji.
1.7 Wykończenie ścian i ościeży:
Ściany w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych należy pokryć glazurą do wysokości sufitu podwieszanego. Ściany wyprawione
tynkiem cementowo-wapiennym, zagruntowane gruntem do ścian i pomalowane farbą akrylowo-lateksową, przeznaczoną do wykonywania
gładkich, półmatowych, odpornych na zmywanie powłok wewnętrznych.
1.8 Obróbki blacharskie attyki:
Zakłada się wykonanie nowych obróbek blacharskich attyk z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem
elewacji.
1.9 Odwodnienie dachu:
Odwodnienie dachu nad budynkiem za pomocą rynien ø=150 mm i rur spustowych
ø=110 mm z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6mm w
kolorze zintegrowanym z istniejącym budynkiem szkoły.
Uchwyt do rynny powinien być wykonany z płaskownika ocynkowanego o przekroju 0,5 x 2,5 cm. Do każdego uchwytu przylutowane są dwa
wąsy z blachy stalowej ocynkowanej o wym. 80 x 20 x 0,8 mm
Odwodnienie dachu pogrążonego poprzez podgrzewane wpusty dachowe według projektu branży sanitarnej.
1.10 Parapety:
Parapety zewnętrzne należy wykonać ze stali ocynkowanej gr. 0,7mm w kolorze zgodnie z rysunkiem elewacji. Parapety uszczelnić silikonem
w kolorze szarym. Parapety wewnętrzne zgodnie z projektem wnętrz.
1.11 Balustrady i pochwyty:
Balustrady oraz pochwyty zaprojektowano, z uwzględnieniem odpowiedniej wysokości (wierzch poręczy na wysokości h= 110 cm). Balustrady i
pochwyty przy pochylni przeznaczonej do ruchu osób niepełnosprawnych umieszczone zostały obustronnie na wysokości 75 i 90 cm od
płaszczyzny ruchu.
Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej. Słupki balustrady z rury ø 40mm, pręt ø 1.6mm, poręcz ø 40mm.
Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich
konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń
technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem
osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne,
nieostre odłamki.
1.12 Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne:
Przed wejściem do budynku zaprojektowano wycieraczki postaci kraty aluminiowej, licowane z poziomem posadzki, mata wycieraczki o
konstrukcji nośnej z aluminium, wypełnienie z ryflowanej gumy koloru czarnego.
1.13 Obudowa szachtów instalacyjnych:
Zaprojektowano lekką obudowę szachtów instalacyjnych, płyta GK na stelażu z profili CW, wygłuszone prasowaną wełną mineralną o grubości
7 cm o izolacyjności akustycznej Rw=42 Db.
1.14 Podjazd dla osób niepełnosprawnych:
Powierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.=6cm. Ściany podjazdu wykonane z bloczków betonowych grubości 24cm wystających 7 cm
ponad powierzchnie jezdną. Szerokość biegu 120cm natomiast spocznika 150cm.
1.15 Dylatacja posadzek i styropianu:
Dylatacja posadzek:
Przygotowanie podłoża - Po 28 dniach od wykonania posadzki betonowej, szwy robocze/szczeliny przeciwskurczowe należy
powiększyć na odpowiednią szerokość i głębokość. Krawędzie poszerzonych szczelin należy sfazować szlifierką kątową. Szczeliny
dokładnie odkurzyć. Podłoże musi być czyste, suche, jednorodne, wolne od zatłuszczeń, pyłu i luźnych cząstek. Farby, mleczko cementowe,
luźno związane z podłożem cząstki należy bezwzględnie usunąć. Po oczyszczeniu szczelin odkurzaczem, należy wprowadzić na
odpowiednią głębokość sznur dylatacyjny o średnicy 8 mm.
Wykonanie - Szczelinę wypełniać masą dylatacyjną wyciskaną z pistoletu, aż do zlicowania jej z powierzchnią posadzki. Nadmiar masy
usunąć. Nakładać zapewniając pełny kontakt masy dylatacyjnej ze ściankami szczeliny. Unikać zamykania w masie pęcherzy powietrza.
Jeśli stosowane były taśmy ochronne przy krawędziach, należy je usunąć gdy masa jest jeszcze miękka.
Dylatacja styropianu:
Dylatacje należy wykonać za pomocą profilu dylatacyjnego . Profil dylatacyjny składa się z dwóch listew PCV połączonych przy pomocy szerokiego pasa specjalnej wzmocnionej tkaniny z miękkiego PCV . Z obydwu stron posiada specjalne pasy z siatki służące do prostego i trwałego
montażu. Po zamontowaniu profil dylatacyjny tworzy estetyczne i bezpieczne wykończenie systemu dociepleń.
1.16 Izolacja fundamentów:
Ściany fundamentowe należy pokryć roztworem gruntującym asfaltowym następnie masą powłokową asfaltową oraz docieplić styropianem
XPS grubości 10cm.
1.17 Półstałe urządzenie gaśnicze pianowe:
Zlokalizowano na ścianie zewnętrznej magazynu oleju pom. nr 1/24, na elewacji wschodniej. Składa się z nasady pożarniczej 52 wraz z
pokrywą umieszczonej trwale na fasadzie budynku oraz prądownicy pianowej z zaworem typu PP-8.
1.18 Dźwig osobowy (platforma NPS):
Projektuje się dźwig osobowy o wymiarach kabiny 110x140cm.
Maksymalna wysokość podnoszenia
12000 mm
Maksymalna liczba przystanków
5
Udźwig
500 kg
Napęd
Hydrauliczny pośredni
Prędkość eksploatacyjna
0,15 m/s
Moc silnika
2,0 do 2,5 kW
Zasilanie
400 lub 230 V
Sterowanie
Mikroprocesorowe 24 V
Zagłębienie
150 mm
Zastosowany napęd hydrauliczny - pośredni. Siłownik z kołem linowym umieszczony jest za ścianą platformy, w związku z tym nie jest
wymagane duże zagłębienie, tak jak w przypadku napędu bezpośredniego.
Transport odbywa się na platformie z jedną ścianką pionową, na której znajduje się panel sterowania. Platforma przemieszcza się w
przestrzeni ograniczonej obudową szybu. Działanie urządzenia nadzoruje sterownik mikroprocesorowy. W przypadku zaniku napięcia
zasilającego, możliwy jest zjazd awaryjny bez pomocy osób z zewnątrz.
Obudowa
szybu
wykonana
jest
z
profili
stalowych
wypełnionych
szkłem
bezpiecznym
klasy
P2
o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie.
1.19 Daszki systemowe:
Projektuje się zadaszenie wejść do budynku w formie daszków systemowych ze szkła akrylowego na wspornikach ze stali nierdzewnej. Od
strony ściany umieszczony profil aluminiowy przyścienny z gumową uszczelką.
1.20 Kotara grodząca w hali sportowej:
W hali sportowej projektuje się dwie kotary grodzące jako materiałowe, dźwiękochłonne wydzielające halę na 3 sektory. Mocowana do belki
stalowej zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. Kotara wyposażona w układ podwieszany z napędem ręcznym do podnoszenia i
opuszczania kotary.
2.
FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJĄCEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE.
2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Architektura budynku odzwierciedla przejrzysty układ funkcjonalny oraz wpisuje się w otoczenie. Przedmiotowy budynek formą i rozwiązaniami
zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 29/2012.
Zastosowano jednolite rozwiązania przestrzenne i techniczno-materiałowe usprawniające realizację inwestycji, jednocześnie utrzymując ład,
harmonię oraz idee estetyczno-formalne.
W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczony w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi wynosi
1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w których oświetlenie nie jest wymagane ze względów na przeznaczenia wynosi 1:12.
Funkcja obiektu zgodna z punktem 1.
2.2 SPOSÓB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTOCZENIA (ZABUDOWY).
Budynek w pełni wpisuje się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca swojego usytuowania. Obiekt nie jest elementem w znaczący sposób
oddziałowującym na ukształtowanie krajobrazu. Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów wykończeniowych niż te, które są wskazane
przez projektanta.
Nie przewiduje się istotnych zmian w ukształtowaniu istniejącego terenu, na którym zlokalizowany jest obiekt budowlany.
2.3 SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE.
Obiekt będący w opracowaniu respektuje zasady określone w art.5 uat.1 ustawy Prawo budowlane.
2.4 BEZPIECZEŃSTWO KONSTRUKCJI.
Zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników jak i osób trzecich.
2.5 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE.
Funkcję obiektu i podział pomieszczeń zaprojektowano w taki sposób, aby w jak najbardziej racjonalny sposób spełniały swoją rolę w trakcie
ewakuacji, zgodnie z przepisami ppoż.
2.6 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA.
Bezpieczeństwo użytkowania obiektu spełniono dzięki zaprojektowaniu elewacji i pomieszczeń z elementów bezpiecznych dla użytkownika,
materiałom wykończeniowym posadzek w zależności od potrzeb antypoślizgowych, kafli i wykładzin odpornych na ścieranie. Budynek posiada
zadaszone wejście i balustrady o wymiarach zgodnych z częścią rysunkową.
2.7 WARUNKI HIGIENICZNE I ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA.
Spełnienie wymagań realizowane jest poprzez użytkowników obiektu. Zastosowano materiały i wyroby nie stanowiące zagrożenia dla higieny
użytkowników. Spełnione są wymagania instalacyjne zgodnie z punktem 5.
2.8 OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI.
Projektowana inwestycja nie będzie emitować hałasu oraz wibracji przekraczających dopuszczalne normy.
2.9 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I ODPOWIEDNIA IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA PRZEGRÓD.
Przegrody zewnętrzne w budynku mają zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U Nr 75 z późniejsza zm.
Izolacyjność termiczną. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Zastosowano okna o współczynniku przenikania ciepła poniżej wartości
normowych.
Nowoczesne wyposażenie odpowiadać będzie wymogom z zakresie ekologii, w tym w SZCZEGÓLNOŚCI ENERGOOSZCZĘDNOŚCI. Ponadto
jego parametry techniczne oraz jakość zapewniają dostateczna żywotność i pozwolą na długoletnią, niezawodna eksploatację. Zastosowano
rozwiązania umożliwiające efektywne gospodarowanie energią w budynku – zmniejszenie jej zużycia i obniżenie kosztów eksploatacji.
3.
SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych zapewniają urządzenia do pokonywania różnic wysokości, progi w drzwiach nie większe niż
2cm lub ich brak. Otwory drzwiowe w świetle ościeżnicy nie mniejsze niż 90cm.
Przewiduje się podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
Ogólnodostępne pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych posiada przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej
1,5x1,5 m, zainstalowaną odpowiednio przystosowaną miską ustępową, płaską umywalkę z wyprofilowaniem na podparcia o szerokości 60-70 cm i
głębokości 50-60cm bez postumentów, aby można było podjechać wózkiem do frontu; a także uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń
higieniczno-sanitarnych.
W budynku zakłada się montaż dźwigu osobowego, który zniesie barierę architektoniczną dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając tym samym
dostęp tych osób do wyższych kondygnacji zapewniając przy tym POLITYKĘ HORYZONTALNĄ RÓWNOŚCI SZANS.
4.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
4.1.
PARAMETRY TECHNICZNE:
KUBATURA BRUTTO [m³]
DANE LICZBOWE
25716,56
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m²]
2526,83
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA [m²]
4612,19
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [ m²]
3974,32
SZEROKOŚĆ BUDYNKU [m]
57,82
DŁUGOŚĆ BUDYNKU [m]
73,15
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 1 [m]
7,48
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 2 [m]
11,41
WYSOKOŚĆ BUDYNKU – ETAP 3 [m]
11,85
ILOŚĆ KONDYGNACJI
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PARTERU [cm]
3
344
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRO I [cm]
351-395
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI PIĘTRO II [cm]
364
WYSOKOŚĆ KONDYGNACJI HALI SPORTOWEJ [cm]
4.2.
1110
ODLEGŁOSC OD OBIEKTÓW SĄSIEDNICH
−
−
−
−
4.3.
Od strony północnej – do najbliższego budynku 79.67m , do granicy działki 19.82m.
Od strony południowej – do najbliższego budynku powyżej 100.00m , do granicy działki 16.66m.
Od strony wschodniej – do najbliższego budynku 23.70m , do granicy działki 4.00m.
Od strony zachodniej – do najbliższego budynku (istniejący budynek gospodarczy) 7.11m , do granicy działki
4.00m.
PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie przewiduje się w budynku substancji palnych (w szczególności materiałów niebezpiecznych pożarowo) w
większych ilościach niż dopuszczają przepisy)
4.4.
PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO
NIE DOTYCZY
Kotłownia jako pomieszczenie wydzielone pożarowo do 500 MJ/m²
4.5. KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KAŻDEJ KONDYGNACJI I W
POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.
ZAWIERAJĄCE POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO JEDNOCZESNEGO
PRZEBYWANIA PONAD 50 OSÓB NIEBĘDĄCYCH ICH STAŁYMI
UŻYTKOWNIKAMI, A NIEPRZEZNACZONE PRZEDE WSZYSTKIM DO UŻYTKU
LUDZI O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI PORUSZANIA SIĘ
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, NIEZAKWALIFIKOWANE DO ZL I I ZL II
POMIESZCZENIA TECHNICZNE
MIESZKALNE
4.6.
ZL I
ZL III
PM
ZL IV
OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH.
NIE DOTYCZY
4.7.
PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY POŻAROWE
Dopuszczalna strefa pożarowa dla obiektu niskiego ZL I, ZL III, ZL IV wynosi 8 000 m² .
Strefa nr 1.
PARTER
PIĘTRO I
PIĘTRO II
Strefa nr 2
Strefa podstawowa
Strefa podstawowa
Strefa podstawowa
ZL III
ZL III
ZL III
1015.93 m2
1025.90 m2
540.41 m2
SUMA: 2582.24 m2
PARTER
PIĘTRO I
HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM (ETAP 3)
HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM (ETAP 3)
ZL I
ZL I
1242.73 m2
336.97 m2
SUMA: 1579.70 m2
MIESZKANIA (POM. NR: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/20, 1/21, 1/22
ZL IV
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA (POM. NR: 1/25)
PM
7.24 m2
SERWEROWNIA (POM. NR: 1/15)
PM
2.83 m2
POMIESZCZENIE WODOMIERZA (POM. NR: 1/19)
PM
7.39 m2
SERWEROWNIA (POM. NR: 2/29)
PM
25.65 m2
Strefa nr 3.
PARTER
105.83 m2
Strefa nr 4.
PARTER
Strefa nr 5.
PARTER
Strefa nr 6.
PARTER
Strefa nr 7.
PIĘTRO 1
Magazyn oleju na parterze wydzielony pożarowo ścianami REI 120 oraz stropem REI 120.
Kotłownia parterze wydzielona pożarowo ścianami REI60.
Wydzielono pożarowo klatki schodowe K1, K2, K3 oraz zamontowano w nich instalacje zapobiegające zadymieniu.
Poszczególne strefy pożarowe będą wydzielone:
•
Serwerownia - ścianami klasy odporności ogniowej REI 120.
•
Otwory w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego powinny być zamknięte i podsiadać klasę odporności ogniowej EI 120,
w przypadku nie przekroczenia powierzchni 10% ściany zastosować klasę o polowe niższa.
•
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej wymaganą
dla tych elementów.
•
Pasy międzyokienne pomiędzy kondygnacjami > 80cm.
4.8.
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I
STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH.
KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – ETAP 1, ETAP 2
NISKI – ZL III
C
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU
GŁOWNA KONSTRUKCJA NOŚNA
R 60
KONSTRUKCJA DACHU
R 15
STROP
REI 60
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PRZEKRYCIE DACHU
EI 30
EI 15
RE 15
KLASY ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU – ETAP 3 (STREFA POŻAROWA NR 2)
NISKI – ZL I
B
KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU
GŁOWNA KONSTRUKCJA NOŚNA
R 120
KONSTRUKCJA DACHU
R 30
STROP
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
ŚCIANA WEWNĘTRZNA
PRZEKRYCIE DACHU
REI 60
EI 60
EI 30
RE 30
Wprowadza się ścianę oddzielenia pożarowego REI120 na elewacji zachodniej budynku hali sportowej, ze względu na
lokalizację istniejącego budynku gospodarczego na sąsiedniej działce w odległości 7m od projektowanego budynku hali
sportowej (oba obiekt są do siebie zwrócone ścianami z otworami okiennymi).
Pomiędzy bryłą łącznika oraz budynkiem hali sportowej, na granicy stref pożarowych wprowadza się ścianę oddzielenia
pożarowego REI120.
Wprowadza się ścianę oraz strop oddzielenia pożarowego na granicy stref pożarowych pomiędzy ZL III a ZL IV.
4.9. WARUNKI EWAKUACJI, OŚWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZEŃSTWA I EWAKUACYJNE) ORAZ
PRZESZKODOWE.
Długość przejść, dojść, szerokość wyjść i inne parametry techniczne spełniają wymagania ustalone w warunkach
technicznych oznakowane znakami bezpieczeństwa i ewakuacji.
Długość przejść ewakuacyjnych:
•
Szerokość korytarzy min. 140cm
•
Szerokość klatek schodowych min. 120 cm
•
Szerokość spocznika min. 150cm
•
Dla strefy ZL I długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji 10 m przy co najmniej dwóch 40 m
•
Dla strefy ZL III długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji 30m lecz nie więcej niż 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, przy dwóch kierunkach ewakuacji 60m
•
Dla strefy ZL IV długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji 60m lecz nie więcej niż 20m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, przy dwóch kierunkach ewakuacji 100m
•
Dla strefy ZL III na parterze (etap 1) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wydzielone pożarowo oraz
oddymione klatki schodowe K1 i K3 prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy dwóch kierunkach
ewakuacji wynosi 12.75m.
•
Dla strefy ZL III na parterze (etap 2) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wydzielone pożarowo oraz
oddymione klatki schodowe K2 i K3 prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy dwóch kierunkach
ewakuacji wynosi 17.75m. Przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 9.31m.
•
Dla strefy ZL IV na parterze (etap 2) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wyjście W2 prowadzące
bezpośrednio na zewnątrz.. Długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10.00m.
•
Dla strefy ZL I na parterze (etap 3) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wyjście W10 prowadzące
bezpośrednio na zewnątrz oraz wydzieloną pożarowo oraz oddymioną klatką schodową K3 prowadzącą bezpośrednio na
zewnątrz. Długość dojścia przy dwóch kierunkach ewakuacji wynosi 9.00m. Długość dojścia przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 9.98m (z pom. nr 1/61).
•
Dla strefy ZL I na piętrze 1 (etap 3) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wyjścia wydzieloną pożarowo
oraz oddymioną klatką schodową K3 prowadzącą bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy jednym kierunku
ewakuacji wynosi 8.07m.
•
Dla strefy ZL III na piętrze 1 (etap 1) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wydzielone pożarowo oraz
oddymione klatki schodowe K1 i K2 prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy dwóch kierunkach
ewakuacji wynosi 25.00m. Długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 7.00m.
•
Dla strefy ZL III na piętrze 1 (etap 2) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wydzieloną pożarowo oraz
oddymioną klatkę schodową K2 prowadzącą bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 25.00m. Przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10.24m.
•
Dla strefy ZL III na piętrze 2 (etap 2) zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wydzielona pożarowo oraz
oddymioną klatkę schodową K2 prowadzącą bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 10.50m.
•
Dla strefy ZL III na piętrze 1 (etap 2) z sali 2/28 zapewniono bezpieczną drogę ewakuacji poprzez wydzielone
pożarowo oraz oddymione klatki schodowej K1 i K2 prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. Długość dojścia przy dwóch
kierunkach ewakuacji wynosi 22.40m. Ze względu na przewężenie korytarza do 120cm pomiędzy korytarzem 2/9 i holem
2/13 przewiduje się ewakuację 15 osób przez klatkę schodową K1, a 10 osób poprzez klatkę schodową K2.
4.10. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO INSTALACJI UŻYTKOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ
4.11.
−
instalacja odgromowa podłączona do zbrojenia fundamentów
−
pozostałe instalacje w wykonaniu standardowym
−
przepusty instalacyjne
DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
PRZYJĘTEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEŃ W CZASIE POŻARU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: STAŁYCH
URZĄDZEŃ
GAŚNICZYCH,
SYSTEMU
SYGNALIZACJI
POŻAROWEJ,
DŹWIĘKOWEGO
SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ, URZĄDZEŃ ODDYMIAJĄCYCH,
DŹWIGÓW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH.
–
sieć wodociągowa wewnętrzna p.pożarowa z 13 hydrantami DN 25
–
parter 7 hydrantów
–
piętro I 4 hydranty
–
piętro II 2 hydranty
–
awaryjne oświetlenie ewakuacyjne
4.12.
–
przeciwpożarowy wyłącznik prądu
–
nadciśnieniowa instalacja przeciw zadymieniu klatek schodowych (K1, K2, K3)
–
półstałe urządzenie gaśnicze pianowe w magazynie oleju na parterze (pom. nr 1/24)
WYPOSAŻENIE W GAŚNICE
−
4.13.
gaśnice proszkowe GP, przyjmując 2 kg masy środka gaśniczego na 100m² powierzchni
ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POŻARU
Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 20 l/s. Zapewniono 20 l/s poprzez projektowany zbironik
przeciwpożarowy o pojemności 200m3 wraz z projektowanym punktem czerpania wody p.poż.
4.14.
DROGI POŻAROWE.
Droga pożarowa jest wymagana. Zapewniono drogę w formie dojścia do budynku o szerokości min. 1.5m oraz długości nie
większej niż 30m.
Uwagi końcowe
1.
Prace budowlane prowadzić zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową, pod kierownictwem osoby posiadającej
odpowiednie uprawnienia budowlane.
2.
Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP oraz Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
3.
Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako przykładowe i
dostosowane do projektu. Należy stosować materiały wymienione lub równoważne zamienniki o parametrach nie gorszych niż
zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiającego.
4.
Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP.
5.
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót budowlanych.
6.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy postępować wg zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej
skomplikowanych sytuacjach zasięgnąć opinii autora projektu.
Opracowała:
mgr inż. arch. Anna Urban
Upr. bud.: BŁ/20/90

Podobne dokumenty