SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Komentarze

Transkrypt

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
TECHNIKUM NR 6
Technik organizacji reklamy
kod zawodu 333906
klasa pierwsza
Tytuł podręcznika
Przedmiot
Język polski
Ponad słowami. Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum
(kl. 1 – cz. 1 i 2)
Autor
Małgorzata Chmiel,
Eliza Kostrzewa (cz.1)
Wydawnictwo
425/1/2012
Nowa Era Spółka z o.o.
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy (cz.2)
Tim Falla
Paul A. Davies
Joanna Sobierska
Język angielski
Oxford Solutions. Pre - Intermediate
Język niemiecki *
Direkt neu 1B
Język rosyjski*
Wot i my
Historia
Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do
Stanisław Roszak,
historii dla szkol ponadgimnazjalnych.
Jarosław Kłaczkow
Zakres podstawowy
Nr dopuszczenia
425/2/2012
Oxford University Press
733/2/2015
Giorgio Motta,
Beata Ćwikowska
Wydawnictwo
LektorKlett
Spółka z o.o.
333/2/2011/z2
Małgorzata WiatrKwieciak
Sławomir Wujec
PWN
Nowa Era Spółka z o.o.
324/1/2011
525/2012
1
Wiedza o
społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Matematyka
Chemia
Biologia
Fizyka
Geografia
Informatyka
Podstawy
przedsiębiorczości
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo
i higiena pracy
Wiedza o społeczeństwie. Zakres
podstawowy. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych
Zbigniew Smutek,
Jan Maleska
Monika Bokiniec,
Spotkania z kulturą.
Barbara Forysiewicz,
Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i
Jacek Michałowski,
technikum
i inni
Matematyka. Zakres podstawowy.
Wojciech Babiański,
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Lech Chańko,
Klasa pierwsza
Dorota Ponczek
Romuald Hass,
To jest chemia
Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod
Karolina Archacka,
Rafał Archacki,
Biologia. Po prostu
Krzysztof Spalik,
Joanna Stocka
Marcin Braun,
Odkryć fizykę.
Weronika Śliwa
Radosław Uliszak,
Oblicza geografii
Krzysztof Wiederman
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
407/2011
Nowa Era Spółka z o.o.
449/2012
Nowa Era Spółka z o.o.
378/1/2011
Nowa Era Spółka z o.o.
rok wydania 2012
WSiP
532/2012/2014
Nowa Era Spółka z o.o.
rok wydania 2012
Nowa Era Spółka z o.o.
433/2012
452/2012
Informatyka. Zakres podstawowy.
Seria: Odkrywamy na nowo
Arkadiusz Gawełek
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o
Krok w przedsiębiorczość
Z. Makieła,
T. Rachwał
Nowa Era Spółka z o.o.
467/20122015
Seria Żyję i działam bezpiecznie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Jarosław Słoma
Nowa Era Spółka z o.o.
426/2012/2015
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wanda Bukała
Krzysztof Szczęch
WSiP
rok wydania 2013
2
Marketing
w działalności
reklamowej
Sprzedaż reklamy
Marketing w działalności gospodarczej
A.26.1
Aldona Nowacka
Robert Nowacki
Sprzedaż produktów reklamowych
Małgorzata Pańczyk
wydawnictwo Difin
wykaz MEN 44/2015
eMPi²
wykaz MEN 14/2015
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
klasa druga
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autor
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy (cz.1)
Język polski
Ponad słowami. Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum
kl. 2 – cz.1 i cz.2)
425/3/2013
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy, Ewa
Mirkowska-Treugutt
(cz.2)
Tim Falla
Paul A. Davies
Joanna Sobierska
Język angielski
Oxford Solutions. Pre - Intermediate
Język angielski**
(zakres rozszerzony)
Oxford Solutions. Pre – Intermediate
+ materiały własne auczyciela
Tim Falla
Paul A. Davies
Joanna Sobierska
Język niemiecki*
Direkt neu 2A, 2B
Giorgio Motta,
Beata Ćwikowska
Nowa Era Spółka z o.o.
425/4/2013
Oxford University Press
733/2/2015
Oxford University Press
733/2/2015
Wydawnictwo
LektorKlett
Spółka z o.o.
333/3/2015/z1
333/4/2016/z1
3
Język rosyjski*
Mirosław Zybert
Nowyj dialog 2
Podstawy
przedsiębiorczości
Geografia **
(zakres rozszerzony)
Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do
Stanisław Roszak,
historii dla szkół ponadgimnazjalnych.
Jarosław Kłaczkow
Zakres podstawowy
Wojciech Babiański,
Matematyka. Zakres podstawowy.
Lech Chańko,
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Dorota Ponczek
Klasa druga
Grzegorz Janocha
Z. Makieła,
Krok w przedsiębiorczość
T. Rachwał
Roman Malarz,
Oblicza geografii 1
Marek Więckowski
Informatyka**
(zakres rozszerzony)
Informatyka. Zakres rozszerzony
Seria: Ciekawi świata 1
Historia
Matematyka
Organizacja sprzedaży
w reklamie
Marketing
w działalności
reklamowej
Organizacja
i techniki reklamy
Sprzedaż reklamy
Grafika
komputerowa
i techniki
multimedialne
Wojciech
Hermanowski
WSiP
684/2/2014
Nowa Era Spółka z o.o.
525/2012
Nowa Era Spółka z o.o.
378/2/2013
Nowa Era Spółka z o.o.
467/20122015
Nowa Era Spółka z o.o.
501/1/2012/2015
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o
474/1/2012
brak podręcznika / materiały nauczyciela
Marketing w działalności gospodarczej
A.26.1
Aldona Nowacka
Robert Nowacki
wydawnictwo Difin
wykaz MEN 44/2015
Reklama
Robert Nowacki
DIFIN
24/2006
Sprzedaż produktów reklamowych
Małgorzata Pańczyk
eMPi²
wykaz MEN 14/2015
brak podręcznika / materiały nauczyciela
klasa trzecia
4
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Ponad słowami. Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 – cz.2)
Język polski
Ponad słowami. Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Klasa 3
Matura Prime Time plus
Pre-Intermediate
Język angielski
Oxford Matura Trainer - poziom
podstawowy
Język niemiecki*
Direkt neu 2B,3
Język rosyjski*
Нobыe bстpeчu cz.3
Matematyka. Zakres podstawowy.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Klasa trzecia.
Matematyka
Matematyka**
(zakres rozszerzony)
klasa 3TRE
Matematyka. Zakres rozszerzony.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Klasa druga.
Język angielski**
(zakres rozszerzony)
Matura Prime Time plus
Pre-Intermediate
Autor
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy, Ewa
Mirkowska-Treugutt
(2 - cz.2)
Małgorzata Chmiel,
Anna Równy, Robert
Pruszczyński (kl.3)
Virginia Evans
Jenny Dooley
Gregory J. Manin
Danuta Gruca
Joanna Sobierajska
Joanna Sosnowska
Giorgio Motta,
Beata Ćwikowska
Mirosław Zybert
Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Dorota Ponczek
Wojciech Babiański,
Lech Chańko,
Joanna Czarnowska
Grzegorz Janocha
Virginia Evans
Jenny Dooley
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
425/4/2013
Nowa Era Spółka z o.o
425/5/2014
Express Publishing
720/2/2014
Oxford University Press
688/1/2014
Wydawnictwo
LektorKlett
Spółka z o.o.
WSiP
333/4/2016/z1
333/5/2013
344/3/2011
Nowa Era Spółka z o.o.
rok wydania 2014
Nowa Era Spółka z o.o.
760/2/2013
Express Publishing
720/2/2014
5
Oxford Matura Trainer - poziom
podstawowy
Gregory J. Manin
Danuta Gruca
Joanna Sobierajska
Joanna Sosnowska
Oxford University Press
688/1/2014
Geografia**
(zakres rozszerzony)
Oblicza geografii 2
Tomasz Rachwał
Nowa Era Spółka z o.o.
501/2/2013
Informatyka**
(zakres rozszerzony)
Informatyka. Zakres rozszerzony
Seria: Ciekawi świata 2
Ewa Mikołajewicz
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
474/2/2012
Historia
i społeczeństwo
Poznać przeszłość
Ojczysty Panteon i ojczyste spory
Tomasz Maćkowski
Nowa Era Spółka z o.o.
659/1/2013
Deutsch für Profis
-branża ekonomiczna
Mariola Gurgul
Alicja Jarosz
Józef Jarosz
Agnieszka PietrusRajman
LektorKlett
rok wydania 2013
Biznesmeni mówią po rosyjsku
Larysa Fast
Poltext
rok wydania 2006
Elementy prawa
Jerzy Lewandowski
WSiP
03/2008 MEN
Marketing w działalności gospodarczej
Halina Szulce
Magdalena Florek
Karolina Janiszewska
Tomasz Żyminkowski
WSiP
nr aprobaty 36/2013
Robert Nowacki
DIFIN
24/2006
Anna Kozłowska
Robert Piłka
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
termin wydania
III kwartał 2016
Język niemiecki
zawodowy
Język rosyjski
zawodowy
Elementy prawa, etyki
i psychologii
w reklamie
Marketing
w działalności
reklamowej
Organizacja i techniki
Reklama
reklamy
Grafika komputerowa i
brak podręcznika / materiały nauczyciela
techniki multimedialne
Projektowanie
i przygotowanie
Tworzenie przekazu reklamowego
kampanii reklamowej
6
Podejmowanie
działalności
gospodarczej
Projektowanie środków reklamowych
Alina Kargiel
Robert Piłka
Dorota Zadrożna
Tworzenie planu medialnego
Dorota Błaszczyk
Julita Machowska
Prowadzenie działalności gospodarczej
Teresa Gorzelany
Wiesława Aue
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
termin wydania
III kwartał 2016
termin wydania
III kwartał 2016
WSiP
rok wydania 2015
Wydawnictwo
Nr dopuszczenia
klasa czwarta
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Tytuł podręcznika
Ponad słowami. Podręcznik do języka
polskiego dla liceum i technikum. Zakres
podstawowy i rozszerzony. Klasa 3
Matura 2015. Repetytorium poziom
podstawowy i rozszerzony
lub
Oxford Matura Trainer poziom
podstawowy
Autor
Małgorzata Chmiel
Anna Równy, Robert
Pruszczyński
Marta Rosińska
Lynda Edwards
Nowa Era
Spółka z o.o.
MacMillan
Gregory J.Manin,
Danuta Gryca
Joanna Sobierska
Oxford University Press
425/5/2014
710/2014
688/1/2014
7
Marta Rosińska
Lynda Edwards
Język angielski**
(zakres rozszerzony)
Matura 2015. Repetytorium poziom
podstawowy i rozszerzony
lub
Rachel Harding
Oxford Matura Trainer poziom rozszerzony Marta Markowska
Joanna Sosnowska
Wojciech Babiański
Lech Chańko
Dorota Ponczek
Marek Więckowski
Roman Malarz
710/2014
MacMillan
Oxford University Press
688/2/2014
Matematyka
Matematyka. Zakres podstawowy.
Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.
Klasa trzecia.
Geografia**
(zakres rozszerzony)
Oblicza geografii 3
Informatyka**
(zakres rozszerzony)
Informatyka. Zakres rozszerzony
Seria: Ciekawi świata 3
Ewa Mikołajewicz
Historia i społeczeństwo. Przedmiot
uzupełniający. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Część 2. Europa i świat
Bogumiła Burda,
Anna Roszak,
Małgorzata Szymczak
Historia i społeczeństwo. Przedmiot
uzupełniający. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych.
Część 3. Wojna i wojskowość
Bohdan Halczak
Roman Maciej
Józefiak
Małgorzata Szymczak
Sales and Marketing Career Paths
Virginia Evans
Jenny Dooley
C.Vickers
Express Publishing
rok wydania 2015
Robert Nowacki
DIFIN
24/2006
Historia
i społeczeństwo
Język angielski
zawodowy
Elementy prawa, etyki
i psychologii
w reklamie
Organizacja i techniki
reklamy
Nowa Era Spółka z o.o.
378/2/2014
Nowa Era Spółka z o.o.
501/3/2014
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o
474/3/2012
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
sp. z o.o.
665/2014
665/3/2014
brak podręcznika / materiały nauczyciela
Reklama
8
Projektowanie
i przygotowanie
kampanii reklamowej
Przygotowywanie środków reklamowych
Alina Kargiel
Robert Piłka
Dorota Zadrożna
Badanie skuteczności reklamy
Dorota Błaszczyk
Julita Machowska
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
Wydawnictwo
Pedagogiczne OPERON
Sp. z o.o.
termin wydania
III kwartał 2016
termin wydania
III kwartał 2016
*) drugi język obcy w zależności od klasy
**) przedmiot w zależności od rozszerzeń w danej klasie
9

Podobne dokumenty