Ogród za oknem – dzieło sztuki

Komentarze

Transkrypt

Ogród za oknem – dzieło sztuki
KOMUNIKAT 1
KATEDRA SZTUKI KRAJOBRAZU
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!
Już po raz trzeci chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji z cyklu „Ogród za Oknem”, gdzie
dyskutujemy na temat teorii i praktyki projektowania ogrodów przydomowych.
Tegoroczna konferencja nosi tytuł:
Ogród za oknem
– dzieło sztuki
Chcąc zmierzyć się z intrygującym nasze środowisko zawodowe
problemem wartości artystycznej ogrodu przydomowego, w
tym roku postanowiliśmy zmienić formułę konferencji.
Po krótkiej sesji panelowej, na której swoje opinie wygłoszą
zaproszeni goście, rozpoczniemy warsztaty projektowe, które
dotyczyć będą koncepcji ogrodu przydomowego – dzieła sztuki.
W czasie trwania warsztatów będzie okazja do porozmawiania
i wygłoszenia krótkich (5 min.) komunikatów.
Do udziału w warsztatach zapraszamy projektantów,
ogrodników i architektów krajobrazu, naukowców i studentów.
Termin konferencji: 20 listopada 2009 r. godz. 9.00 – 18.00 .
O godz. 9.00 przewidujemy rozpoczęcie sesji panelowej, która zakończy się około 12.30 .
Warsztaty rozpoczną się po półgodzinnej przerwie i zakończą omówieniem wyników około godz. 18.30 .
miejsce obrad: Warszawa, Stary Kampus SGGW
ul. Nowoursynowska 166 budynek 13
Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach (pojedynczych osób lub zespołów projektowych) prosimy
nadsyłać do 31 października 2009 r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Sztuki Krajobrazu, ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, z dopiskiem: Ogród za Oknem;
pocztą elektroniczną: e-mail [email protected] albo faxem: 022 5932188
Udział w konferencji jest bezpłatny, organizatorzy przewidują druk prac warsztatowych w tomie pokonferencyjnym oraz
zamieszczenie projektów na stronach pisma internetowego Sztuka ogrodu, Sztuka krajobrazu www.sztukakrajobrazu.pl
Publikacje podsumowujące dwie ubiegłoroczne konferencje znajdziecie Państwo w wersji elektronicznej pod
adresem: http://www.bgawryszewska.webpark.pl/teksty.htm
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom wyżywienia ani noclegu. Organizatorzy przygotują dla każdego zespołu
projektowego materiały niezbędne do pracy takie jak: podkłady sytuacyjno-wysokościowe, fotografie terenu
opracowania, podstawowe materiały rysunkowe (kredki, ołówki, papier, kalka)
Dalsze informacje znajdziecie Państwo na stronach www.sztukakrajobrazu.pl/ozaokonferencja.pdf
łącząc wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia
Organizatorzy
nasi partnerzy i patroni:

Podobne dokumenty