pt. ZDROWIE DLA REGIONU - Państwowa Wyższa Szkoła

Komentarze

Transkrypt

pt. ZDROWIE DLA REGIONU - Państwowa Wyższa Szkoła
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. ANGELUSA SILESIUSA
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
[email protected], www.pwsz.com.pl
Wałbrzych, lipiec 2013
KOMUNIKAT I
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
pt. ZDROWIE DLA REGIONU
Honorowy patronat:
JM Rektor PWSZ AS w Wałbrzych prof. dr. hab. Elżbieta Lonc
Prezydent m. Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w:
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
ZDROWIE DLA REGIONU
(27–28.05.2014 r.)
W ramach Konferencji, której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń w szeroko
ujętej tematyce zdrowia proponuje się następujące sesje tematyczne:
Sesja 1. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Dolnego Śląska;
przewodniczący: prof. zw. dr hab. R. Andrzejak
Sesja 2. Potencjał turystyki zdrowotnej w regionie;
przewodniczący: doc. dr Kazimierz Klementowski
Sesja 3. Zdrowie – biznes przyszłości; przewodnicząca: dr Maria Węgrzyn
Sesja 4. Starość w przestrzeni publicznej, przewodniczący: dr hab. K. Borysławski,
prof. nadzw.
Sesja 5. Edukacja zdrowotna; przewodnicząca: doc. dr Mirosława Furmanowska
Sesja 6. Nowe trendy w medycynie estetycznej; przewodnicząca: dr hab. B. Ślesak,
prof. nadzw.
Karta zgłoszenia – zał. nr 1
Komitet Naukowy:
mgr J. Gajos (oddział ZUS w Wałbrzychu), dr hab. E. Gołąb (Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – PZH), prof. Aleksander Koll (Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we
Wrocławiu), prof. zw. dr hab. P. Kurnatowski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
pt. ZDROWIE DLA REGIONU
zw. dr hab. J. Stefaniak (przewodniczący, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu), prof. zw. dr hab. W. Więckiewicz i dr hab. J. Wnukiewicz (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), dr n. med. Izabela Wróblewska (PMWSZ w Opolu), mgr Grażyna Wywrot (Delegatura DOW NFZ w Wałbrzychu),
Lokalny Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Ryszard Andrzejak ([email protected])
Zastępcy przewodniczącego: dr Jacek Szczurowski ([email protected])
dr n. med. Maciej Żak ([email protected])
Sekretarz: mgr Jolanta Jamrowska ([email protected])
Skarbnik: dr Kinga Plewa ([email protected])
Opłata konferencyjna (nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania) w wysokości
300 PLN powinna być przesłana do 30 listopada 2013 r. na konto:
Bank BPH Oddział Wałbrzych
39 1060 0076 0000 3210 0020 8907
z dopiskiem: Konferencja Zdrowie dla regionu
Opłata konferencyjna obejmuje: koszty i materiały konferencyjne, przerwy kawowe,
uroczystą kolację (21 maja) oraz publikację w języku polskim przygotowaną według
wskazówek redakcyjnych (zał. nr 2). Opublikowane mogą być tylko prace (4 pkt. MN/
KBN) nadesłane najpóźniej do 30 listopada 2013 r., które uzyskają pozytywną recenzję
wydawniczą.
Dla uczestników bez referatu opłata konferencyjna wynosi 100 PLN.
Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe m.in. w hotelach:
1) Ibis Styles Wałbrzych, ul. 1 maja 64, tel. 74 665 54 44 (od 148 PLN za pokój jednoosobowy),
2) Hotel Konrad, Wałbrzych, ul. Chrobrego 14, tel. 74 847 75 21 (od 40 PLN za osobę
w pokoju dwuosobowym),
3) A’propos Hotel, Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 82, tel. 74 840 40 49 (od 190 PLN
za pokój jednoosobowy).
4) Willa Art., Wałbrzych ul. Czerwonego Krzyża 1, tel. 665-00-60-40 (od 90 zł za
pokój jednoosobowy (w cenę wliczone jest śniadanie)
5) Hotel „Maria”, Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 b, tel. 74 66 50 100 (od 165 zł za
pokój jednoosobowy (w cenę wliczone jest śniadanie)
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
pt. ZDROWIE DLA REGIONU
KARTA ZGŁOSZENIOWA – załącznik nr 1
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stanowisko/tytuł: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tel. kontaktowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE UCZELNI/INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ
Pełna nazwa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kod pocztowy i miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulica, numer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Województwo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIP: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata konferencyjna wynosi:
300 PLN udział czynny (z referatem), 100 PLN udział bierny
Koszt konferencji obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, wyżywienie, certyfikat uczestnictwa.
TERMINY
KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać do 30 listopada 2013 r. do Sekretariatu Konferencji
jako załącznik .pdf lub .jpg drogą elektroniczną na adres [email protected] lub faksem na numer
+48 74 641 92 02.
Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do dnia 30 listopada 2013 r.
na konto nr 39 1060 0076 0000 3210 0020 8907,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa,
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
z dopiskiem: Konferencja Zdrowie dla regionu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
................
podpis uczestnika
..................
podpis instytucji delegującej
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
pt. ZDROWIE DLA REGIONU
WYTYCZNE DLA AUTORÓW – załącznik nr 2
I. INFORMACJE OGÓLNE
• Przyjmujemy artykuły w języku polskim.
• Artykuł powinien obejmować maksymalnie 12 stron autorskich, czyli 15-22 tys. znaków ze spacjami
zgodnie z poniższymi wytycznymi. Za rozdział w książce uważane są prace o objętości min od 7 stron
(0,5 arkusza wydawniczego = 20 000 znaków ze spacjami; w tej objętości znajdują się także fotografie
lub ryciny) formatu A4.
• Przyjmujemy pliki tekstowe w formatach doc, docx, rtf.
• Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 DPI.
• Do każdego artykułu musi zostać dołączona bibliografia.
• Prosimy o dołączenie tytułu artykułu, słów kluczowych oraz streszczenia w języku angielskim (ok. 100–
200 słów).
• Wszystkie zaproponowane teksty zostaną poddane procesowi recenzji. Uzyskanie pozytywnej recenzji
jest warunkiem publikacji w pracy zbiorowej.
• Artykuły, które nie będą miały formy zgodnej z poniższymi wytycznymi, zostaną odrzucone już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (tj. przed recenzją).
II. WYMAGANIA TECHNICZNE
• format A4 jednostronny, skład: 12 p Times New Roman bez dodatkowego formatowania (prosimy nie
stosować ozdobnej czcionki, koloru innego poza czarnym),
• justowanie tekstu: obustronne (wyrównanie do prawego i lewego marginesu),
• odstęp miedzy wierszami (interlinia) 1,5,
• ciągła numeracja stron w całym tekście pracy w prawym dolnym roku,
• marginesy: 2,5 cm ,
• wcięcia pierwszej linii akapitu: 1,25 cm (przy użyciu klawisza TAB) lub bez wcięć akapitowych (pierwszej linii akapitu),
• imię i nazwisko autora: Times New Roman 12 p,
• tytuł: Times New Roman 14 p B (pogrubienie),
• podtytuł: Times New Roman 14 p,
• prosimy użyć automatycznego dzielenia wyrazów,
• tekst: Times New Roman 12 p,
Punktory należy zaczynać od kropek (•), numerowanie od cyfr arabskich.
Wymiary tabel i rysunków (wyłącznie w odcieniach szarości) nie mogą przekraczać wymiarów 12,4 cm
szerokości i 19,26 cm wysokość.
Wyróżnienia:
• podkreśleń: (np.: komunikacja) – nie należy stosować,
• pochyleń: można używać jako wyróżnienie w szczególnych przypadkach,
• wytłuszczeń: (np. komunikacja) – stosować wyłącznie przy bardzo ważnym wyróżnieniu.
III. ILUSTRACJE
• rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach edytowalnych w Microsoft
Windows, CorelDraw lub dostarczone w postaci wydruków wysokiej jakości umożliwiających ich reprodukcję, najlepiej zapisane dodatkowo w oddzielnych plikach,
• fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików
RAW lub TIF, w ostateczności mogą to być pliki BMP. Można dostarczać również pliki z cyfrowego aparatu fotograficznego w formacie JPG (prosimy jednak nie zmniejszać rozmiarów plików),
• w sytuacji, gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu (np. Word), powinny być
również dostarczone jako osobne pliki w formatach: RAW, TIF, BMP lub JPG,
• pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z
którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela
praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy.
IV. TABELE
• bez dodatkowego formatowania (nie należy stosować w tekście ozdobników, nie ustawiać koloru tła,
koloru czcionki),
• każda tabela powinna być ponumerowana i posiadać tytuł (nad tabelą)
V. SCHEMATY, DIAGRAMY, WYKRESY
• kolor prosimy dostosować do druku czarno-białego (odcienie szarości). W tym celu lepiej do wypełnienia pól na wykresie używać deseni, a nie kolorów lub gradientów,
• każdy wykres, schemat, rysunek i zdjęcie muszą posiadać numer i podpis (nad materiałami).
VI. OPISY BIBLIOGRAFICZNE (system „autor–rok”)
System ten wymaga każdorazowo po odwołaniu się do publikacji innego autora podania w tekście zasadniczym, w nawiasie okrągłym, nazwy tego autora i roku wydania jego pracy.
Sposób podania danych bibliograficznych zależy od kontekstu zdania. Jeśli nazwisko autora zostało użyte
w zdaniu, to w nawiasie można podać tylko rok publikacji, np.
Na przykład S. Grabias (1994) odnosi dyskurs do pojęcia interakcji społecznej.
Jeżeli natomiast nazwisko autora nie padło w zdaniu, należy je umieścić w nawiasie, np.
Odbiciem tego stanu rzeczy jest chociażby deklaratywne umieszczenie badań nad tekstem pisanym w ramach analizy dyskursu (Kwiatkowski 1985).
Przy powoływaniu się na określony fragment cytowanego dokumentu oprócz nazwiska i roku należy podać
numer odpowiedniej stronicy materiału źródłowego, np.
Należą one do zjawisk częstych, aczkolwiek trudnych do wyjaśnienia (Pisarkowa 1984, s. 31)
Jeżeli powołujemy się na publikację wielotomową, to pomiędzy rokiem wydania publikacji a numerem
strony należy podać numer tomu (cyframi arabskimi po skrócie: t.) np.
Istnieje także przysłówkowe użycie na pewno, które znaczy wtedy `bez wątpienia, z pewnością‘ (Dubisz
2003, t. 3, s. 104).
Nawias ze stosownymi danymi umieszcza się po powołanej w zdaniu nazwie autora lub po zacytowanym
tekście, np.
Jak pisze Z. Sudolski (1991, s. 432), „typowo nowożytne przemiany zachodzące w gatunku listu w skali
europejskiej zapoczątkował sentymentalizm”.
Jeżeli dana publikacja ma dwóch autorów lub więcej, podaje się wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkiem, np.
(Kowalski, Nowak 1971)
Jeśli autorów jest więcej niż trzech, zawsze podaje się tylko pierwszego z nich i dodaje skrót: i in., np.
(Malinowski i in. 1971)
Jeżeli odwołanie dotyczy dwóch lub więcej prac jednego autora opublikowanych w różnych latach, nie ma
konieczności powtarzania nazwiska. Podaje się tylko lata wydania publikacji w kolejności chronologicznej,
np. (Lubaś 2001, 2003).
Gdy cytuje się kilka prac jednego autora opublikowanych w tym samym roku, należy je rozróżnić przez dodanie do roku wydania (bez spacji) liter: a, b, c itd., np. (Nowak 1991a), (Kowalski 1994b). Literowe oznaczenie nadaje się zgodnie z porządkiem alfabetycznym wyznaczonym przez tytuł. Oznaczenia te powtarza
się wówczas w bibliografii załącznikowej zamieszczonej w tekście głównym.
Powołując się na pracę zbiorową, możemy podać nazwisko redaktora naukowego publikacji z oznaczeniem:
red., np. [Kowalski (red.) 1993]. W bibliografii załącznikowej szereguje się wówczas taką pozycję według
nazwiska redaktora.
Kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje się w kolejności chronologicznej, a nie
według alfabetu, np. (Nowak 1984, Malinowski 1985, Kowalski 1986). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy
zachodzi potrzeba powołania się na prace kilku autorów pochodzące z różnych lat. Aby uniknąć konieczności powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska kolejnymi datami, szereguje się prace chronologicznie w
obrębie poszczególnych autorów, np. (Malinowski 1973, 1992, 2001; Kowalski 1978, 1979; Nowak 1980).
Jeżeli prace różnych autorów zostały wydane w jednym roku, to nazwiska szereguje się alfabetycznie, np.
(Kowalski 1999, Malinowski 1999, Nowak 1999).
VII. BUDOWA BIBLIOGRAFII
Pierwszym elementem pojedynczego opisu jest nazwa autora w kolejności: nazwisko i inicjał imienia, przy
czym po nazwisku, a przed inicjałem imienia nie stawia się przecinka. Rok wydania publikacji umieszcza się
w nawiasie na drugim miejscu opisu bibliograficznego po nazwie autora, np.
Kowalski Z. (1992), Poetyka, Warszawa.
W zapisie publikacji, której autorami są dwie lub trzy osoby, nazwy autorów oddziela się przecinkami, np.
Brown G., Yule G. (1983), Discourse Analysis, Cambridge.
Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K. (2000), Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i
redagowania, Rzeszów.
Opis bibliograficzny fragmentu pracy zbiorowej (np. rozdziału) przyjmuje następującą formę:
Kowalski T. (2001), Wprowadzenie do ekonomiki mediów, [w:] Media, komunikacja, biznes elektroniczny,
red. B. Jung, Warszawa.
Pierwszym elementem opisu całej pracy zbiorowej jest nazwa redaktora naukowego tomu oznaczona stosownym skrótem: red., np.
Podracki J. (red.), (2001), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa.
VIII. SZEREGOWANIE OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
Wszystkie pozycje bibliografii załącznikowej należy szeregować alfabetycznie według nazwisk autorów (lub
redaktorów tomów), a prace jednego autora – według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Publikacje jednego autora z tego samego roku powinny być rozróżnione kolejnymi literami (a, b, c itd.) zgodnie z
porządkiem alfabetycznym wyznaczonym przez tytuły np.
Dobrzyńska T. (1993), Tekst. Próba syntezy, Warszawa.
Dobrzyńska T. (1996a), Tekst – kategoria stara i nowa, Warszawa.
Dobrzyńska T. (1996b), Tekst – w perspektywie stylistycznej, Warszawa.
IX. PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie teksty, ilustracje, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł (w tym z Internetu) są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe
pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
Uprzejmie prosimy o odpowiednią jakość prac i poprawność tekstów anglojęzycznych. Jednocześnie informujemy, że materiały do druku i pełne prace przygotowane niezgodnie ze wskazówkami zostaną odesłane
do autorów.

Podobne dokumenty