harmonogram zajęć studiów podyplomowych

Komentarze

Transkrypt

harmonogram zajęć studiów podyplomowych
W Y D Z I AŁ N AU K P E D AG O G I C Z N Y C H
Instytut Pedagogiki
HARMONOGRAM ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ROK AKADEMICKI 2015/2016
KIERUNEK:
Pedagogika
SEMESTR ZIMOWY
SPECJALNOŚĆ: Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
ROK STUDIÓW: drugi
SEMESTR: TRZECI
Miejsce odbywania zajęć: ul. Strzegomska 55; ul. Szkocka 64
STUDIA PODYPLOMOWE
NIESTACJONARNE
ECTS
Lp.
Nazwa przedmiotu
1.
Ilość
Imię i nazwisko
godzin
osoby prowadzącej zajęcia
w.
ćw.
Diagnoza i terapia niemowląt z rozszczepem
podniebienia
4
10
10
Prof. Danuta Pluta-Wojciechowska
Psychopatologia rozwoju psychoruchowego
dziecka do 3 roku życia
4
10
10
Dr Dorota Chmielewska-Łuczak
3.
Podstawy integracji sensoryczno-motorycznej
1
10
4.
Procedury konstruowania programów wczesnej
4
10
10
5.
Diagnoza i terapia wczesnych interakcji matki z
dzieckiem
2
5
5
Mgr Mirosława Niewiarowska
6.
Psychologiczne wsparcie rodziny małego dziecka z
dysfunkcjami
1
5
5
Mgr Małgorzata Kozłowska
7.
Podstawy kompleksowej diagnozy i terapii autyzmu
3
5
10
Mgr Renata Gołębiowska
8.
Seminarium dyplomowe 3
3
12
Praktyki asystencko-zadaniowe
3
20
2.
interwencji i wspomagania rozwoju dziecka
Dr Bożena Bartosik
9.
W - Dr Bożena Bartosik
Ćw - Mgr Renata Gołebiowska
Dr Anna Regner
Dr Bożena Bartosik
Mgr Renata Gołębiowska (5 godzin)
Lek. med. Agata Trafalska (5 godzin)
Mgr Bernadetta Lis (5 godzin)
Mgr Joanna Kowalewska (5 godzin)
Zatwierdzam:
dr Anna Regner
Kierownik studiów
F05/PS-23 [3]
Strona 1 z 2
19. 09. 2015 r.
830-1600
Sala 111 ul. Strzegomska 55
Psychopatologia rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia –
dr Dorota Chmielewska-Łuczak
20. 09. 2015 r.
830- 1600
Sala 114 ul. Strzegomska 55
Psychopatologia rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia –
dr Dorota Chmielewska-Łuczak
3. 10. 2015 r.
830-1600
1600-1800
Sala 34 ul. Szkocka 64
Psychologiczne wsparcie rodziny małego dziecka z dysfunkcjami –
mgr Małgorzata Kozłowska
Seminarium dyplomowe – dr Anna Regner
4. 10. 2015 r.
830-1600
1600-1800
Sala 34 ul. Szkocka 64
Podstawy integracji sensoryczno-motorycznej – dr Bożena Bartosik
Seminarium dyplomowe – dr Bożena Bartosik
17. 10. 2015 r.
830-1600
Sala 58 ul. Szkocka 64
Podstawy kompleksowej diagnozy i terapii autyzmu –
mgr Renata Gołębiowska
Diagnoza i terapia wczesnych interakcji matki z dzieckiem –
mgr Mirosława Niewiarowska
1600-2000
18. 10. 2015 r.
830-1230
1230-1630
21. 11. 2015 r.
830 – 1600
1600-1800
Sala 111 ul. Strzegomska 55
Podstawy kompleksowej diagnozy i terapii autyzmu – mgr Renata
Gołębiowska
Diagnoza i terapia wczesnych interakcji matki z dzieckiem – mgr
Mirosława Niewiarowska
Sala 113 ul. Strzegomska 55
Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji i
wspomagania rozwoju dziecka – dr Bożena Bartosik
Seminarium dyplomowe – dr Bożena Bartosik
22. 11. 2015 r.
830 - 1600
Sala 111 ul. Strzegomska 55
Procedury konstruowania programów wczesnej interwencji i
wspomagania rozwoju dziecka – mgr Renata Gołebiowska
12. 12. 2015 r.
900-1700
Sala 59 ul. Szkocka 64
Diagnoza i terapia niemowląt z rozszczepem podniebienia – prof.
Danuta Pluta-Wojciechowska
Seminarium dyplomowe – dr Anna Regner
1700-1900
13. 12. 2015 r.
830-1600
F05/PS-23 [3]
Strona 2 z 2
Sala 113 ul. Strzegomska 55
Diagnoza i terapia niemowląt z rozszczepem podniebienia – prof.
Danuta Pluta-Wojciechowska