Misiek Zdzisiek znów pomaga zbierając nakrętki iprosi o

Komentarze

Transkrypt

Misiek Zdzisiek znów pomaga zbierając nakrętki iprosi o
Dzięki wielu dobrym serduszkom Misiek Zdzisiek zebrał juŜ 14 ton
nakrętek, za które zakupił dla osób niepełnosprawnych sprzęt wartości
24 tys. zł.
Misiek Zdzisiek znów pomaga zbierając nakrętki.
Mamy juŜ uzbierane następne 5 ton !! Potrzeby wciąŜ są ogromne, dlatego teŜ Starostwo Powiatowe w
Jędrzejowie wspólnie Urzędem Marszałkowskim Województwa
Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w
Kielcach, bardzo gorąco zachęcamy do włączenia się do akcji „Misiek
Zdzisiek zbiera nakrętki” i dalszej zbiórki plastikowych nakrętek.
Akcja ma na celu pomoc w powrocie do zdrowia sześciu młodym
niepełnosprawnym osobom.
Zbierasz nakrętki? Chciałbyś przyczynić się do zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego dla dzieci chorych i osób niepełnosprawnych? Razem
moŜemy Więcej!
,,Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki”
Trwa akcja pomocy chorym dzieciom i osobom niepełnosprawnym,
które straciły niespodziewanie zdrowie i nie mają szans na rehabilitację
jak równieŜ na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do
kontynuowania rehabilitacji.
Tym razem Misiek Zdzisiek pomoŜe Katarzynie, Karolinie , Łukaszowi i
Piotrowi pomoc zostanie udzielona równieŜ przez Miska Zdziśka 4
letniemu Mikołajowi z Kielc oraz Paulinie z Buska Zdroju.
Co trzeba zrobić, aby im pomóc?
Aby pomóc podopiecznym akcji "Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki"
wystarczy zbierać plastikowe nakrętki z butelek, kremów, słoików czy
detergentów. KaŜdego dnia tylko jedna rodzina wyrzuca do kosza
przynajmniej kilka takich nakrętek. W ciągu całego miesiąca pozbywa
się ich juŜ kilka kilogramów. W kaŜdym miasteczku w koszach i
kontenerach „tonie” kilka ton plastikowych nakrętek, które mogłyby
pomóc w powrocie do zdrowia drugiemu człowiekowi.
Otwórzmy swoje serce na drugiego człowieka, pamiętając, Ŝe dobro do
nas kiedyś powróci. Dziś tak niewiele potrzeba, abyśmy wspólnie
pomogli podopiecznym akcji „Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki”.
Dlatego teŜ, odkręcając plastikową nakrętkę z butelki wody mineralnej,
soku czy kawy – pamiętajmy, Ŝe moŜe ona pomóc osobom
niepełnosprawnym. Oni liczą i czekają na naszą pomoc!
Wierzymy, Ŝe od dziś, mając juŜ świadomość, iŜ kaŜda wyrzucona do
kosza przez Ciebie i Twoją rodzinę plastikowa nakrętka, niweczy
szansę pomocy drugiemu człowiekowi - nie wyrzucisz juŜ ani jednej
nakrętki, ale będziesz je zbierać. KaŜda zebrana przez Ciebie nakrętka
będzie na wagę złota i przyczyni się do powrotu do zdrowia drugiego
człowieka. Zebrane nakrętki moŜesz zanieść do instytucji, które
włączyły się do akcji w województwie świętokrzyskim.
Akcję z całego serca popiera Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas , Wicewojewoda Świętokrzyski Beata Oczkowicz oraz
Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek. Aktywnie uczestniczą w
niej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie.
Miśka Zdziśka wspiera juŜ cała Polska!
W ciągu siedmiu miesięcy zebraliśmy 14 ton nakrętek. Nasza pomoc
trafiła do najbardziej potrzebujących.
Do Jędrzejowa pocztą docierają paczki z nakrętkami z Warszawy,
Słupska, Poznania, Katowic, Krakowa, Tarnowa.
Na portalu społecznościowym Facebook powstał profil „Misiek Zdzisiek
i Jego DruŜyna”.
Misiek Zdzisiek chwycił nas wszystkich za serce. Ta akcja pokazuje jak
bardzo jesteśmy wraŜliwi na ludzką krzywdę i nieszczęście.
Misiek Zdzisiek udowodnił, Ŝe warto marzyć, Ŝe marzenia się spełniają
!
Delfina otrzymała wózek inwalidzki i fotel pionizator z funkcją masaŜu.
Hubertowi Misiek Zdzisiek podarował specjalistyczne łóŜko oraz
podnośnik - pionizator z moŜliwością przewoŜenia do zabiegów i
rehabilitacji.
Andrzej otrzymał specjalistyczna ortezę- pionizator, dzięki której spełni
się jego marzenie - stanie na własnych nogach i będzie mógł o
własnych siłach chodzić po domu i nie tylko.
W Jędrzejowie udowodniono ze cała Polska pomogła Miśkowi Zdziśkowi
w spełnieniu marzeń tych trzech młodych osób z powiatu
jędrzejowskiego.
Od początku lutego naszą akcję wspiera firma DHL Express z Kielc
transportując nakrętki z terenu województwa świętokrzyskiego do
Jędrzejowa z punktów gdzie one są gromadzone.
Misiek Zdzisiek zaprosił do współpracy KS FART KIELCE.
Zwracamy się do wszystkich miłośników sportu i fanów siatkówki.
Prosimy o przynoszenie zebranych przez państwa nakrętek na mecze
KS FART KIELCE w Hali Legionów na ul. Boczną.
Klub nakrętki od państwa odbierze !
Podczas kaŜdego meczu będzie ustawione stanowisko (kosze) Miśka
Zdziśka.
Połączmy przyjemne z poŜytecznym !!
Misiek Zdzisiek dziękuje wszystkim i kaŜdemu z osobna za wsparcie
jego akcji i prosi mieszkańców województwa świętokrzyskiego o dalsze
zbieranie nakrętek i pomoc osobom potrzebującym i
niepełnosprawnym.
Zachęć swoich znajomych do zbierania plastikowych nakrętek!
Razem moŜemy więcej! Tak niewiele potrzeba, by dać komuś odrobinę
radości.
Przyjmiemy kaŜdą ilość...wiemy, Ŝe jak zwykle nie zawiedziecie;-)))
Koordynatorem akcji jest Dariusz Lisowski, nagrodzony przez
Stowarzyszenie Art Pro „Laurem Zwierciadła Dobroci”.
Instytucje, w których znajdują się punkty przyjmujące nakrętki:
Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Kielecki Park Technologiczny
KS Fart Kielce- Hala Legionów ul. Boczna
Grupa Pak-Centrum, DS Smith Polska S.A. Zakład Kielce
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Radio Planeta Kielce, ul. Zagórska 18b/5;
Redakcja Echo Dnia ul. ul. Targowa 18
Firma Creative Future budynek Nidy w Kielcach, ul. Wesoła 51 pokój
132
Przedszkole nr 25 w Kielcach
Gimnazjum im św. Jadwigi w Kielcach
Starostwo Powiatowe w Staszowie
ZZOZ Staszów
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Szkoła Podstawowa nr 9 ul.
Warszawska 54 26 - 110 SkarŜysko- Kamienna
Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2;
ZZOZ Staszów ul. 11- Listopada 78
Urząd Miejski w Opatowie PL. Obrońców 34
Opatowski Ośrodek Kultury
Urząd Gminy Masłów
Urząd Gminy Wąchock
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 (pok. 1A)
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul.
Kościuszki 2A (świetlica)
Bank śywności w Busku-Zdroju, ul. Broniewskiego 5A tylko w
godzinach od 9-13
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju (pok. 10 biuro obsługi interesanta)
Urząd Gminy w Stopnica ul. Kościuszki (hol w budynku)
Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8
Urząd Gminy Nowy Korczyn, Krakowska 1
Urząd Gminy Gnojno 145 ( przy wejściu )
Urząd Gminy w Pacanowie ul. Radziwiłłówka 2
Urząd Gminy w Tuczępach
Urząd Miasta i Gminy w Końskich u. Partyzantów 1
Urząd Miasta Włoszczowa ul. Partyzantów 14
Powiatowy Urząd Pracy w Busku Zdroju
Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie ul 11-Listopada 73
Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie ul 11 Listopada 83
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Boleścicach (Powiat jędrzejowski)
Gimnazjum w Łagowie
Firma IGA-MARKET Sędziszów Os Sady 24
Firma ELPRO Pińczów ul. Złota 12A
Firma MICROMED ul Armii Krajowej
Redakcja Gazety Jędrzejowskiej w Jędrzejowie Pl. Kościuszki 22 I
piętro
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bodzechowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce- Nowinach
Sad Rejonowy w Końskich
Zespół Szkół w Mąchocicach Kapitulnych, Mąchocice Kapitulne
Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska EKON
Zespół Placówek Opiekuńczo-Leczniczych Caritas Diecezji Kieleckiej w
Kielcach
W Sędziszowie
Wszystkich informacji o akcji ,,Misiek Zdzisiek Zbiera Nakrętki” udziela:
Koordynator akcji:
Dariusz Lisowski
pełnomocnik starosty jędrzejowskiego
Tel: 601 959 644 lub 41 386 58 00
e-mail: [email protected]