Światowy Kongres nauk o turystyce w Salonikach

Komentarze

Transkrypt

Światowy Kongres nauk o turystyce w Salonikach
64
Turystyka i Rekreacja
Tom 2/2006
Światowy Kongres nauk o turystyce w Salonikach
World Congress on Tourism Sciences in Thessaloniki
24 EuroCHRIE Congress odbył się w terminie 25-28.10.2006 w Salonikach, stolicy greckiej prowincji Macedonia, pod hasłem „In Search of Excellence for Tomorow's Tourism, Travel and Hospitality" (W poszukiwaniu doskonałości dla jutrzejszej turystyki, podróży i gościnności). Kongresowi przeprowadzonemu w salach Makedonia Pałace Hotel patronował grecki Uniwersytet Aegean.
Organizacja EuroCHRIE rozwinęła się na bazie powstałej w 1946 roku I-CHRIE - International
Council on Hotel, Restaurant, and Institutional Education. Zrzesza osoby, instytucje i federacje z Europy, Ameryki Północnej, Afryki, Środkowego i Dalekiego Wschodu, Australii i Nowej Zelandii. Członkami są studenci, nauczyciele akademicy, szkoły, firmy hotelarskie i przemysłu turystycznego. EuroCHRIE jest liderem wśród organizacji skupiających nauczycieli i instytucje edukacyjne turystyki
i hotelarstwa, działających na rzecz wzrostu jakości kształcenia i usług, oraz dla rozwoju biznesu turystycznego. Uczestniczy w międzynarodowych projektach, organizuje konferencje i kongresy, wydaje
periodyki naukowe i popularyzatorskie.
Gracja jest nie tylko potęgą przemysłu turystycznego, ale też krajem o wysokim poziomie rozwoju
naukowej refleksji o turystyce. To właśnie w Grecji i na Cyprze wydawane są liczące się na arenie
międzynarodowej naukowe periodyki w tej dziedzinie, by wspomnieć tylko „Tourism Today" i „Tourismos. Ań International Multidisciplinary Journal of Tourism". Nie dziwi więc fakt wyboru Grecji
i Salonik na miejsce 24. Kongresu EuroCHRIE.
Program
24 Kongres rozpoczął się od zebrania Zarządu EuroCHRIE. W tym samym czasie trwały warsztaty
doktoranckie - otwarte, międzynarodowe seminarium. Głównymi referentami (keynote speakers) byli
profesorowie Josef Chen z Chin i Jay Kandampully z USA. Z referatami wystąpili studenci z Belgii,
Grecji, Kanady, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. Interesujące były dyskusje o metodologii badań, do których włączył się Erik Cohen z Izraela, znacząca postać w dziedzinie socjologii
kultury.
Tego dnia (środa, 25 października) organizatorzy przewidzieli dla uczestników formalną rejestrację,
spotkanie z władzami EuroCHRIE i powitalny cocktail. Była okazja poznać władze EuroCHRIE oraz
organizatorów Kongresu - prof. Parisa Tsartasa, dr. E. Christou i dr M. Sigalę.
Uroczyste otwarcie przewidziano na drugi dzień Kongresu. Opening Ceremony rozpoczął planowo
o godzinie 8.45 prezydent EuroCHRIE, prof. Teoman Alemdar, który zwrócił uwagę na dużą liczbę
uczestników - 329 osób z 42 krajów którzy przybyli do liczącego 2600 lat miasta króla Aleksandra
Macedońskiego. Obrady, oprócz planarnych przewidziano w 27 osobnych sekcjach tematycznych. Pierwszym „keynote speakerem" był prof. Harry Coccossis z greckiego Ministerstwa Turystyki. Mówił on
0 nowych tendencjach w przemyśle turystycznym. Następnie wystąpiła panna Poppy Eleftherakou,
reprezentantka sponsora - firmy „Grecotel" - z referatem o doskonaleniu gościnności.
Mitologia była na Kongresie obecna chociażby w nazwach sal obrad, które w hotelu Makedonia
Pałace noszą nazwy muz, herosów oraz postaci historycznych. Sesja A7 w sali Clio była szczególnie
interesująca z racji ujęć interdyscyplinarnych. Pierwszym w tej sesji był referat o percepcji turystyki
kulturowej w Turcji, którego autorka Maria D. Alvarez analizowała zdeterminowane historycznie
1 stereotypowo wypowiedzi turystów - Amerykanów i Nowozelandczyków. Niemniej interesujące były
kolejne referaty autorów z Turcji, Finlandii i Chin.
Po południu przewidziano wyjazd do kurhanu z grobowcami królewskiego domu Filipa II Macedońskiego w miejscowości Yergina. Uczestnicy mogli podziwiać zbroje, kosztowności i trofea macedoń-
65
skiego króla, który był zarówno wielkim wojownikiem, jak i atletą - trzykrotnym zwycięzcą igrzysk
w Argos. Szczycił się pochodzeniem od Heraklesa. Z kolei jego syn - Aleksander IV zwany Wielkim
był ponoć po matce potomkiem Achillesa.
Tego dnia była też grecka kolacja z ludową muzyką i lokalną kuchnią, czyli trochę miejscowego
folkloru.
Piątek 27 października był dla wszystkich uczestników Kongresu dniem niezwykle pracowitym.
Obrady w sekcjach rozpoczęły się o godzinie 8.30. W sesji 2B poświęconej alternatywnym formom
turystyki wypowiadali się m.in. Erik H. Cohen - nt. programu kształcenia turystycznego, Richard I.
Wadę (Kanada) - o turystyce winnej (winę tourism) i Luca D'Angelo (Włochy) - o związkach filmu
z rozwojem turystyki.
Tego dnia w tym samym hotelu gościli prezydent i premier Grecji, przygotowując uroczystości związane z dniem święta państwowego. Uczestnicy tymczasem zajęci byli Panelem Dyskusyjnym prowadzonym przez prof. Nigela Hemmingtona (Francja) z udziałem profesorów: D. Aireya, H. Coccossisa,
R. Harringtona, J. Kandampulliego, A. McCoola i P. Tsartasa.
Jedna z sekcji tematycznych obradujących po godzinie 14.30 zajmowała się turystyką sportową. Tę
sekcję zdominowali referenci z Grecji. Okazało się, że Grecy szczególnie cenią wyjazdy „na narty"
i tego rodzaju łączenie turystyki z rekreacją. Z kolei wśród grup obradujących od 17.00 do 19.00
w ośmiu sekcjach najciekawsza wydaje się sesja poświęcona multidyscyplinarnemu podejściu do turystyki, gdzie przedstawiono 6 komunikatów. Równolegle prezentowane były prace posterowe.
Podczas wieczornego bankietu wręczono nagrody działaczom EuroCHRIE, organizatorom Kongresu i wyróżnionym, najlepszym studentom. Ogłoszono też miejsce następnego Kongresu - angielskie
miasto Leeds.
W sobotę 28.10 obrady w sekcjach przewidziano już od godziny 8.00. Sesję socjologiczną (sesja E5:
Sociology and Social Impact of Tourism) zdominowali referenci z Polski. Rozpoczął WJ. Cynarski
(Rzeszów) wystąpieniem na temat „Socjologia turystyki w Polsce". Jako druga wystąpiła Anna Dłużewska (Warszawa) z prezentacją o społecznym wymiarze turystyki w Kenji. Phillip Blosser (USA)
analizował społeczny wpływ - korzyści i szkody spowodowane organizacją igrzysk olimpijskich.
Z kolei Cynarski referował przygotowaną z K. Obodyńskim pracę dotyczącą agroturystki w regionie
Podkarpacia. loannis Syrakis (Grecja) mówił o związkach planowania turystycznego z rozwojem regionalnym. Pozostałe dwa referaty dotyczyły turystyki wiejskiej w jednym z regionów Grecji i etyki
biznesowej w turystyce.
Tego dnia z racji greckiego święta narodowego w Salonikach obok hotelu Makedonia Pałace miała
miejsce defilada wojskowa, która stanowiła dodatkową atrakcję. Po defiladzie organizatorzy i władze
EuroCHRIE oficjalnie zamknęły Kongres, ogłaszając jego zakończenie.
Podsumowanie
Prof. Alemdar ogłosił podczas ceremonii zakończenia, że 24 Kongres jest wielkim sukcesem uczestników i organizatorów. Rzeczywiście była to impreza świetnie zorganizowana i na wysokim poziomie
naukowym.
Nie drukowano wydawnictwa typu proceedings. Uczestnicy otrzymali płyty CD z przyjętymi po
recenzji pełnymi tekstami referatów. Uzyskali też certyfikaty udziału oraz certyfikaty potwierdzające
wygłoszone referaty.
Wojciech J. Cynarski, Jerzy Kulasa
Wydział Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski

Podobne dokumenty