Załącznik nr 15 - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 15 - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie — SIWZ – znak sprawy 10/13
PAKIET F – załącznik nr 15
————————————————————————————————————————————
Załącznik nr 15
PAKIET F
Usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne i higieniczne świadczone
dla oddziałów przez całą dobę
oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.
Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę
1. Pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu czynności:
- przenoszenia pacjenta,
- higienicznych u pacjenta,
- przytrzymania w trakcie zabiegu,
- w transporcie pacjenta,
- zmianie pozycji pacjenta.
2. Obsługa maceratorów we wszystkich oddziałach. Pracownicy firmy winni być przeszkoleni w zakresie
obsługi urządzenia. Przeszkolenie po stronie szpitala.
3. Podanie pacjentowi na prośbę basenu, nocnika, kaczki, miski nerkowatej, miedniczki.
- wyniesienie od pacjenta i uporządkowanie zużytego sprzętu zgodnie z procedurą.
4. Codzienne sprawdzanie terminów ważności mieszanek w oddziałowych kuchenkach mlecznych.
5. Wkładanie mieszanek mlecznych do lodówek – codzienne mycie lodówki przed włożeniem mieszanek
mlecznych.
6. Ewidencja temperatury w lodówkach z mieszankami.
7. Podgrzewanie mieszanek dla dzieci i niemowląt karmionych przez smoczek.
(dotyczy Patologii Noworodków, Niemowląt, Kardiologii, Chirurgii).
8. Zbieranie naczyń po posiłku do wózków transportowych kuchennych lub do kuchenki oddziałowej:
- zbieranie butelek po karmieniu
- płukanie butelek i smoczków po karmieniu z resztek mieszanek
9. Przygotowanie butelek do transportu do kuchni mlecznej.
10. Założenie czystej bielizny pościelowej na czyste łóżko.
11. Zdjęcie pościeli brudnej z łóżka po wypisie pacjenta.
12. Pomoc przy wykonaniu toalety pośmiertnej na zlecenie.
1
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie — SIWZ – znak sprawy 10/13
PAKIET F – załącznik nr 15
————————————————————————————————————————————
LICZBA ŁÓŻEK SZPITALNYCH
W DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM W LUBLINIE
W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH
Lp.
Liczba
łóżek
rzeczywis
tych
ODDZIAŁ
1.
ALEGROLOGII DZIECIĘCEJ
20
2.
CHIRURGII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ
51
3.
PATOLOGII NOWORODKÓW
24
4.
PATOLOGII NIEMOWLĄT
25
5.
KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
20
6.
PEDIATRII, ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII
25
7.
PEDIATRII I NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
23
I ODDZIAŁ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ Z ODDZIAŁEM
20
ORTOPEDII MŁODYCH DOROSŁYCH
5
II ODDZIAŁ ORTOPEDII DZIECIĘCEJ
20
8.
9.
10.
11.
HEMATOLOGII, ONKOLOGII I TRANSPLANTOLOGII
DZIECIĘCEJ
OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ, FONIATRII I
AUDIOLOGII
36
30
12.
PEDIATRII I NEFROLOGII ZE STACJAĄ DIALIZ
25
13.
PEDIATRII CHORÓB PŁUC I REUMATOLOGII
24
14.
OGÓLNOPEDIATRYCZNY
20
15.
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
17
ODDZIAŁ REHABILITACJI DZIECIĘCEJ
10
ODDZIAŁ NEUROLOGICZNEJ REHABILITACJI DZIECIĘCEJ
10
ODZIAŁ PEDIATRYCZNY
-
16.
17
OGÓŁEM
405
2
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie — SIWZ – znak sprawy 10/13
PAKIET F – załącznik nr 15
————————————————————————————————————————————
DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W LUBLINIE
PROCEDURA: MYCIE I DEZYNFEKCJA SSACZA
Cel : Zapobieganie zakażeniom szpitalnym
Miejsce postępowania – brudownik/pokój dezynfekcji
Materiał:
preparat chlorowy dezynfekcyjny Presept/
Medicarina
worek plastikowy typu Recepta- zapewnia
zamawiający
dren do ssacza jednorazowego użytku – 1 szt.
- zapewnia zamawiający
worek jednorazowy na dreny - 1 szt.
ścierka koloru żółtego - 1 szt.
pisak - 1 szt.
rękawiczki niesterylne – 2 pary
preparat dezynfekcyjny o spektrum działania
bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy- zapewnia zamawiający.
Pozostały materiał zapewnia zleceniobiorca.
Postępowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
umyć ręce , założyć rękawiczki
wyłączyć ssacz z sieci elektrycznej, z centralnej próżni
rozmontować ssacz
elementy jednorazowego użytku (worek plastikowy typu Receptal, dren do ssacza) zamknąć i wyrzucić
do worka koloru czerwonego
kanistry opróżnić i włożyć do pojemnika z przygotowanym płynem dezynfekcyjnym celem dezynfekcji
przez zanurzenie w chlorowym roztworze dezynfekcyjnym – czas dezynfekcji zgodny wg zaleceń
producenta preparatu dezynfekcyjnego ( po dezynfekcji butle umyć, osuszyć)
pozostałe części ssacza umyć i zdezynfekować preparatem chlorowym j. w. i pozostawić do
wyschnięcia
zdjąć rękawiczki, zdezynfekować i umyć ręce
założyć czyste rękawiczki
wziąć czyste, zdezynfekowane butle, zmontować ssacz i przygotować roztwór dezynfekcyjny do
przepłukiwania drenu o spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki gruźlicy – opisać na
etykiecie nazwę preparatu datę i godzinę przygotowania preparatu
przygotowany ssacz umieścić przy pacjencie
ścierkę po myciu ssacza przekazać do prania
Częstotliwość: WYMIANA DRENÓW I BUTLI 1 X NA DOBĘ LUB W RAZIE POTRZEBY
3
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie — SIWZ – znak sprawy 10/13
PAKIET F – załącznik nr 15
————————————————————————————————————————————
DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W LUBLINIE
PROCEDURA: HIGIENIZACJI INKUBATORÓW
SPOSÓB DEZYNFEKCJI
1.
-
2.
-
Powierzchnie i części
nierozłączalne
mycie ściereczkami bawełnianymi nasączonymi
roztworem preparatu
Powierzchnie i części dające się odłączyć (np. uszczelki
gumowe, ścianki)
całkowite zanurzenie w roztworze preparatu na okres –
zgodnie z instrukcją stosowania
3.
Spłukanie środka dezynfekcyjnego do całkowitego
usunięcia roztworu preparatu
4.
Przetarcie powierzchni inkubatora w celu usunięcia resztek
preparatu (białego osadu)
NAZWA ŚRODKA
DOZOWANIE
2% SECUSEPT
PULVER
ŁYŻKA
MIAROWA
2% SECUSEPT
PULVER
ŁYŻKA
MIAROWA
STERYLNA WODA
DESTYLOWANA
STERYLNA BIAŁA
ŚCIERKA
BAWEŁNIANA
5. Wietrzenie inkubatora
- pożądany czas przed kolejnym użyciem 12 godz.
minimalny czas przed kolejnym użyciem 4 godz.
UWAGA:
Środki: materiał używany do realizacji procedury (sterylne ścierki białe bawełniane, środki dezynfekcyjne),
rękawice niesterylne i fartuchy ochronne zabezpiecza firma świadcząca w/w usługę
4
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie — SIWZ – znak sprawy 10/13
PAKIET F – załącznik nr 15
———————————————————————————————————————————————————————————
FORMULARZ KOSZTORYSU OFERTOWEGO
PAKIET F
1.
2.
Nazwa świadczonej
Wartość netto
usługi
miesięcznej usługi
Kwota VAT
Wartość brutto
Wartość netto
miesięcznej usługi
całkowitej usługi
Kwota Vat
Wartość brutto
całkowitej usługi
Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne
i higieniczne
Mycie i dezynfekcja
Wartość ogółem pakietu F
Wartość całkowitej usługi netto wynosi …………………………..........................................................................................…………..zł
Słownie: ........................................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT wynosi: .................................................................................................................................................................. zł
Słownie……………………………………………........................................................................................…………………………..
Wartość całkowitej usługi brutto wynosi: .............................................................................................................................................. zł
Słownie: ........................................................................................................................................................................................................
5