Matematyka średniowieczna i renesansowa

Komentarze

Transkrypt

Matematyka średniowieczna i renesansowa
Matematyka średniowiecza i renesansu - zakres
przechowywanie i rozwijanie matematyki greckiej, wprowadzenie zapisu pozycyjnego liczb (cyfry
arabskie), rozwiązywanie równań, tablice trygonometryczne
A. Matematyka arabska - VIII-XV wiek
•
Dom Mądrości w Bagdadzie
•
Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi - manuskrypt o indyjskim systemie cyfrowym (cyfry
arabskie) oraz algorytmach dodawania i mnożenia, pojęcie algorytmu, rozwiązywanie
równań 1. i 2. stopnia, tablice sinusów
•
Abu Bakr al-Karaji - całkowite potęgi i pierwiastki, indukcja matematyczna
•
tablice cotangensów
•
Omar Hajjam (Turcja) - pojęcie wielomianu, rozwiązywanie równań trzeciego stopnia,
krzywe stożkowe, rozprawa na temat "Elementów" Euklidesa
B. Średniowieczna matematyka europejska
•
Pierwsze uniwersytety - Bolonia (1119), Rawenna, Sorbona, Cambridge, Oxford, Praga,
Kraków (1364)
•
Leonardo Fibonacci z Pizy - jeden z pierwszych uczonych świeckich, opisał system
pozycyjny zapisu liczb (cyfry arabskie), badał ciągi rekurencyjne (ciąg Fibonacciego)
C. Matematyka renesansu
•
rozwiązywanie równań trzeciego stopnia - turnieje matematyczne we Włoszech XVI wieku- Scipio del Ferro, Antonio Mario Fior, Girolamo Cardano, Nicolo Fontana Tartaglia,
Lodovico Ferrari
•
François Viète - twórca algebry symbolicznej (oznaczenia literowe), wzory algebraiczne do
rozwiązywania równań kwadratowych (wzory Viète'a)

Podobne dokumenty