Komunikat 4 - Towarzystwo Miłośników Historii

Komentarze

Transkrypt

Komunikat 4 - Towarzystwo Miłośników Historii
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII
W WARSZAWIE
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa, tel./fax 022 - 831 63 14
Bank „Millennium” S.A. 21/1160 2202 0000 0000 5515 6469
KOMUNIKAT nr 4
listopad-grudzień 2015
Varsaviana - Konkurs im. Hanny Szwankowskiej
Laureaci wyróżnionych pozycji Varsavianistycznych z 2014/2015
Andrzej Brzeziecki za książkę Tadeusz Mazowiecki. Biografia naszego premiera.
Piotr Gursztyn za książkę Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona.
Mariusz Karpowicz za książkę Andrzej Schlüter. Rzeźbiarz królów.
Krzysztof Komorowski z Zespołem Autorów za leksykon Warszawa walczy 1939-1945;
Zespół Autorów leksykonu:
Małgorzata Berezowska, Julian Borkowski, Andrzej Chmielarz, Michał Czajka, Waldemar
Grabowski, Jan Jankowski, Grzegorz Jasiński, Bogdan Kobuszewski, Paweł Kosiński,
Juliusz Kulesza, Andrzej K. Kunert, Izabela Maliszewska, Tomasz Siewierski, Andrzej
Skalimowski, Henryk Stańczak, Tomasz Szarota, Zbigniew Tucholski, Katarzyna Utracka
5. Juliusz Kulesza za książkę Sen o Rybakach.
6. Monika Maludzińska za książkę Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie;
7. Wojciech Tomaszewski za książkę Kronika życia muzycznego w Warszawie w latach 18361840;
1.
2.
3.
4.
Olimpiada Historyczna
Sala Lelewelowska IH PAN, Spotkania otwarte, (środy, godz. 17.00)
Wykłady pracowników naukowych:
4 listopada
18 listopada
25 listopada
2 grudnia
9 grudnia
16 grudnia
Andrzej Rachuba - Wielkie Księstwo Litewskie w składzie Rzeczypospolitej
Daniel Boćkowski – Bliski Wschód. Zagrożenia dla Europy
Tadeusz Wolsza - Rząd Rzeczypospolitej na uchodźctwie
Katarzyna Zielińska – Czy system władzy szlachty był naprawdę demokratyczny
Tomasz Nałęcz – Polska w Europie XX w.
Andrzej Friszke – Polityka historyczna a historia
Sekcja Antropologii Historycznej
18 listopada (środa) godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Rafał Matuszewski (Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg) – Socjotopografia klasycznych Aten. Zróżnicowanie społeczne i zawodowe
części starożytnego miasta.
16 grudnia (środa) godz. 18.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Piotr Okniński (Uniwersytet
Warszawski) – Kształtowanie ustrojowych struktur miasta komunalnego w Krakowie w XIII wieku.
23 grudnia (środa) godz. 17.30 (Sala Kościuszkowska) – mgr Paweł Figurski (Uniwersytet
Warszawski, University of Notre Dame) – Bolesław II Mazowiecki jako "rex et sacerdos"? Graduał z
Muzeum XX Czartoryskich i średniowieczna teologia polityczna.
Komisja Biografistyki i Studiów Krytycznych, Sekcja Historii Wojskowej
16 listopada (poniedziałek) godz. 17.00 (Muzeum Niepodległości, al. Solidarności 62) – Sesja
naukowa nt. Rola gen. Kazimierza Sosnkowskiego w najnowszych dziejach Polski. W dyskusji udział
wezmą: dr J. Kirszak (IPN Wrocław), prof. G. Nowik (Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku), prof.
M.M. Drozdowski (IH PAN).
Komisja Biografistyki i Studiów Krytycznych
2 grudnia (środa) godz. 17.30 (Sala Kościuszkowska) – Wieczór pamięci o prezydencie RP na
uchodźctwie śp. Ryszardzie Kaczorowskim. W dyskusji panelowej udział wezmą: dr J. Tarczyński
(dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej), prof. A. Dobroński (UwB), prof. M.M. Drozdowski (IH
PAN). Po dyskusji prezentacja filmu dokumentalnego pt. Insygnia wolności.
Sekcja Historii Warszawy
1 grudnia (wtorek) godz. 18.00 (Sala Lelewelowska) – Spotkanie z Joanną Puchalską, autorką książki
Kresowi Sarmaci, przedstawiającej sylwetki kilkunastu barwnych postaci – ziemian, artystów,
duchownych, polityków i żołnierzy – z Kresów dawnej Rzeczpospolitej, gdzie polski szlachcic więcej
znaczył niż zamorski książę.
Sekcja Historii Wojskowej
10 grudnia (czwartek) godz. 17.00 (Sala Kościuszkowska) - Spotkanie poświęcone pamięci prof. dr.
hab. Piotra Staweckiego, historyka wojskowości II Rzeczypospolitej, wieloletniego członka TMH-PTH.
Głos zabiorą przyjaciele, współpracownicy, uczniowie, m.in. prof. Krzysztof Komorowski i prof. Janusz
Wojtasik.
Zarząd TMH
15 grudnia (wtorek) 17.30 (Sala Kościuszkowska) - Opłatek TMH i Komisji Zakładowej
Solidarności IH PAN.
Konkurs im. Stanisława Herbsta
Polskie Towarzystwo Historyczne i Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie zapraszają
tegorocznych absolwentów studiów wyższych i ich opiekunów naukowych do nadsyłania prac
magisterskich na kolejną edycję konkursu o nagrodę im. Profesora Stanisława Herbsta dla najlepszych
prac magisterskich z historii Polski w dziedzinach: historia kultury, historia miast i historia
wojskowości. Termin składania prac z opiniami promotorów upływa 31 stycznia 2016 r.
Przypominamy o płaceniu składek członkowskich (Studenci, emeryci 25 zł, pozostali 50 zł)
Uprzejmie prosimy wszystkich członków o przysyłanie swoich adresów poczty elektronicznej na adres
[email protected]
Sekretarz organizacyjny
Dr Maria Wiśniewska
Prezes TMH
Prof. dr hab. Andrzej Rachuba