Pełny tekst artykułu - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Komentarze

Transkrypt

Pełny tekst artykułu - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
„Dobór odmian zbóż najbardziej przydatnych do uprawy w
gospodarstwach ekologicznych”
Jednym z bardzo ważnych czynników decydujących o uzyskiwaniu wysokich i
dobrych jakościowo plonów zbóż jest dobór odpowiedniej odmiany do określonych
warunków glebowych i klimatycznych. W przypadku gospodarstw ekologicznych jest on
jeszcze bardziej uzasadniony ze względu na pewne ograniczenia związane z możliwością
stosowana środków ochrony roślin czy nawożenia. W Krajowym rejestrze odmian jest
obecnie zarejestrowanych kilkaset odmian zbóż, z czego wiele nie zostało wyhodowanych w
naszym kraju. Wybór odmiany nie jest więc łatwy. Najpewniej jest stawiać na odmiany
sprawdzone czyli te, które są plenne i stabilnie plonują w latach. Jednak należy pamiętać, że
nowe odmiany wnoszą duży postęp hodowlany. Szczególnie postęp dotyczy ciągłego
zwiększania plenności odmian, ale również jest zauważalny w zwiększaniu odporności na
porażanie przez grzyby chorobotwórcze, co ma ogromne znaczenie w uprawach
ekologicznych.
Ważne są także inne właściwości: szybkość rozwoju roślin i ich wysokość (
niedopuszczanie do zachwaszczenia), wczesność i równomierność dojrzewania oraz
zimotrwałość. Te właściwości odmian są podawane przez firmy hodowlano-nasienne w
różnych materiałach promujących, na stronach internetowych tych firm itp. Podjęcie decyzji
o wyborze odpowiedniej odmiany mogą ułatwić wyniki doświadczeń realizowanych w
ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, które są prowadzone w różnych
rejonach Polski ( dla każdego województwa). Celem badań jest sprawdzenie przydatności
odmian do uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych, ale również
zweryfikowanie charakterystyki odmian jaką przedstawiają firmy hodowlano-nasienne czy
dystrybutorzy odmiany. System PDO umożliwia także rekomendację odmian do uprawy na
terenie poszczególnych województw. Odmiany, które okazały się szczególnie wartościowe w
jakimś rejonie ( województwie) – są wpisane na listę zalecanych odmian ( LZO) dla danego
województwa – są uznane za najlepsze do uprawy w danym województwie.
Listy odmian zbóż zalecanych do uprawy na obszarze województw na rok 2016
( opr. na podstawie danych COBORU)
Województwo
d
o
l
n
o
ś
l
ą
s
k
i
e
k
u
j
a
w
s
k
o
-
p
o
m
o
r
s
k
i
e
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Żyto ozime
Owies
KWS Magic
KWS Ozon
Linus
Natula
Mulan
Ostroga (oś)
Julius
Fidelius
KWS Dacanto
KWS Magic
KWS Ozon
Linus
Arkadia
Artist
Sailor
Praktik
Fakir
Julius
KWS Livius
Speedway
Pengar
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Antonella
KWS Meridian
Souleyka
Scarpia
Ella
KWS Olof
Iron
Oberek
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Maestozo
Pigmej
Mazur
Dublet
Milkaro
Dańkowskie Amber
Horyzo
Palazzo
Bingo
Komfort
Haker
Arab
Siwek n
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Antonella
Titus
KWS Meridian
Zenek
Souleyka
SU Melania
Ella
Soldo
KWS Olof
KWS Atrika
Basic
Penguin
Fredro
Borowik
Tomko
Meloman
Pizarro
Twingo
Mazur
Dublet
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Tur F1
Stanko
Horyzo
SU Performer F1
Bingo
Komfort
Arden
Nagus n
Województwo
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Pszenżyto ozime
l
u
b
e
l
s
k
i
e
Linus
Harenda
Titus
Ella
Fredro
SU Stakkato F1
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Natula
Ostroga (oś)
KWS Livius
Skagen
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Natula
Platin
Praktik
Bamberka
Fakir
Florus
Tonacja
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Natula
Platin
Praktik
Bamberka
Fakir
Florus
Tonacja
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Sailor
Natula
Platin
Praktik
Bamberka
Skagen
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Mulan
Bamberka
Fakir
KWS Livius
Jantarka
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Mulan
Bamberka
Julius
Lavantus
Brilliant
Pamier
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Mulan
Ostroga (oś)
Platin
Fidelius
Hondia
KWS Ozon
Linus
Patras
Artist
Natula
Mulan
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Mandaryna
Izera
Bombona
Zenek
Souleyka
SU Melania
Henriette
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Basic
Oberek
Suweren
Borowik
Subito
Torino
Algoso
Trismart
Palermo
Dańkowskie Diament
Stanko
SU Spektrum
SU Satellit
Bosmo
Ella
Soldo
KWS Atrika
Basic
Penguin
Rubaszek
Fredro
Borowik
Agostino
Tomko
Maestozo
Pizarro
Mazur
Milewo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Stanko
Brasetto F1
SU Drive F1
Bingo
Komfort
Arden
Krezus
Ella
Soldo
KWS Olof
KWS Atrika
Oberek
Penguin
KWS Irina
Salome
Skald
KWS Orphelia
Podarek
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Meloman
Torino
Pizarro
Witon
Mazur
Dublet
Milewo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Tur F1
Dańkowskie Rubin
SU Performer F1
KWS Bono
BingoBingo
Nawigator
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
Basic
Oberek
Suweren
Atico
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Algoso
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Stanko
Brasetto F1
SU Spektrum
Armand
Bingo
Komfort
Harnaś
Zuch
Celer
Siwek n
Nagus n
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Meloman
Torino
Maestozo
Pizarro
Tulus
Trismart
Fredro
Subito
Agostino
Torino
Algoso
Tulus
Borwo
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Stanko
Brasetto F1
Dańkowskie Rubin
Horyzo
Antonińskie
Bingo
Komfort
Arden
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Brasetto F1
SU Drive F1
SU Satellit
Palazzo
Gonello
SU Skaltio
Bingo
Komfort
Harnaś
Breton
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Tur F1
Stanko
Dańkowskie Rubin
SU Drive F1
Dańkowskie Złote
Bingo
Komfort
Arden
Harnaś
Krezus
Haker
Berdysz
Siwek n
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Stanko
Horyzo
Domir
Armand
Bingo
Komfort
Krezus
Haker
Siwek n
Amant n
Nagus n
l
u
b
u
s
k
i
e
ł
ó
d
z
k
i
e
m
a
ł
o
p
o
l
s
k
i
e
m
a
z
o
w
i
e
c
k
i
e
o
p
o
l
s
k
i
e
p
o
d
k
a
r
p
a
c
k
i
e
p
o
d
l
a
s
k
i
e
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Mandaryna
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Trappe
Harenda
Tybalt
Arabella
Kandela
Struna
Goplana
Harenda
Tybalt
Arabella
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Izera
Parabola
Bombona
Łagwa
Brak LZO
Titus
Zenek
SU Melania
Brak LZO
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Struna
Antonella
Titus
KWS Meridian
Zenek
Fridericus
Ella
Soldo
Iron
KWS Atrika
KWS Irina
Natasia
Salome
Argento
Kucyk
SU Lolek
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Ostka Smolicka (oś)
Parabola
Goplana
Antonella
Titus
Souleyka
Holmes
Fridericus
Bartosz
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
SU Lolek
Harenda
Tybalt
Arabella
Mandaryna
Parabola
Łagwa
Antonella
KWS Meridian
Souleyka
Henriette
Holmes
Scarpia
Ella
Soldo
KWS Olof
KWS Atrika
Basic
Oberek
Kucyk
Skald
Raskud
Stratus
Fredro
Borowik
Subito
Meloman
Algoso
Maestozo
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Łagwa
Titus
KWS Meridian
Zenek
Souleyka
Holmes
Ella
Soldo
Iron
KWS Irina
KWS Dante
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Tomko
Torino
Pigmej
Pszenżyto jare
Brak LZO
Brak LZO
Mazur
Dublet
Milewo
Brak LZO
Brak LZO
Mazur
Dublet
Milewo
Żyto ozime
Owies
Brak LZO
Województwo
p
o
m
o
r
s
k
i
e
ś
l
ą
s
k
i
e
ś
w
i
ę
t
o
k
r
z
y
s
k
i
e
w
a
r
m
i
ń
s
k
o
-
m
a
z
u
r
s
k
i
e
w
i
e
l
k
o
p
o
l
s
k
i
e
z
a
c
h
o
d
n
i
o
p
o
m
o
r
s
k
i
e
Pszenica ozima
Pszenica jara
Jęczmień ozimy
Jęczmień jary
Pszenżyto ozime
Pszenżyto jare
Żyto ozime
Owies
KWS Ozon
Patras
Artist
Sailor
Mulan
Ostroga (oś)
Bamberka
Julius
Jantarka
Rotax
Speedway
RGT Kilimanjaro
Astoria
Franz
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Natula
Ostroga (oś)
Praktik
KWS Livius
Rotax
Hondia
KWS Dacanto
Oxal
Tobak
Tulecka
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Sailor
Natula
Mulan
Platin
Skagen
Markiza
KWS Ozon
Linus
Patras
Arkadia
Artist
Sailor
Natula
Platin
Praktik
Fakir
Jantarka
Rotax
KWS Ozon
Patras
Arkadia
Artist
Platin
Praktik
Julius
Fidelius
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Trappe
Antonella
KWS Meridian
Zenek
SU Melania
Holmes
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Penguin
KWS Irina
Natasia
Olympic
Fredro
Borowik
Agostino
Tomko
Meloman
Algoso
Pizarro
Borwo
Twingo
Rotondo
Mazur
Dublet
Milkaro
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Dańkowskie Rubin
Domir
Antonińskie
SU Allawi
Bingo
Komfort
Krezus
Nagus n
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Mandaryna
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Izera
Antonella
Titus
KWS Meridian
Zenek
Souleyka
Henriette
SU Vireni (2-rz)
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Basic
Penguin
Kucyk
KWS Dante
Baryłka
Britney
Fredro
Borowik
Subito
Meloman
Torino
Maestozo
Tulus
Rotondo
Mazur
Dublet
Milewo
Nagano
Puzon
SU Stakkato F1
Dańkowskie Diament
Tur F1
Brasetto F1
Dańkowskie Rubin
SU Performer F1
SU Spektrum
KWS Bono
Bingo
Komfort
Arden
Harnaś
Breton
Celer
Scorpion
Siwek n
Amant n
Ella
Soldo
Iron
Basic
Oberek
Natasia
Skald
Fariba
Fredro
Borowik
Tomko
Torino
Algoso
Tulus
Borwo
Wiarus
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Stanko
Brasetto F1
Domir
SU Spektrum
SU Satellit
Bingo
Komfort
Harnaś
Krezus
Breton
Zuch
Siwek n
Maczo n
Ella
Soldo
KWS Olof
Iron
KWS Atrika
Oberek
Natasia
Salome
Rubaszek
Olympic
Fredro
Borowik
Subito
Agostino
Pizarro
Tulus
Twingo
Transfer
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Dańkowskie Diament
Brasetto F1
Dańkowskie Rubin
Horyzo
SU Drive F1
Domir
Bingo
Komfort
Harnaś
Krezus
Haker
Amant n
Ella
Soldo
KWS Olof
Basic
Penguin
KWS Irina
Argento
KWS Orphelia
Nokia
Soldo
KWS Olof
Basic
Penguin
Salome
Argento
Fredro
Borowik
Subito
Maestozo
Trismart
SU Stakkato F1
Dańkowskie Amber
Tur F1
SU Drive F1
Antonińskie
Helltop
Bingo
Arden
Breton
Zuch
Amant n
SU Stakkato F1
Tur F1
Dańkowskie Rubin
Horyzo
SU Performer F1
Bingo
Komfort
Arden
Harnaś
Linus
Artist
Sailor
Ostroga (oś)
Speedway
RGT Kilimanjaro
Kredo
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Mandaryna
Izera
Bombona
Brak LZO
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Mandaryna
Struna
Ostka Smolicka (oś)
Antonella
Titus
Zenek
SU Melania
Henriette
KWS Torridon
Arabella
Kandela
Mandaryna
Parabola
Antonella
Titus
KWS Meridian
SU Melania
Henriette
Holmes
Harenda
Tybalt
KWS Torridon
Goplana
Antonella
Titus
KWS Meridian
Fredro
Tomko
Meloman
KWS Trisol
Brak LZO
Brak LZO
Brak LZO
Mazur
Milkaro
Andrus
Rubaszek
(oś) – odmiana oścista, (2-rz) – odmiana dwurzędowa, F1 – odmiana mieszańcowa, n- odmiana nagoziarnista
Rolnicy ekologiczni szczególnie powinni korzystać z opracowań – „Wyników Porejestrowych
Doświadczeń Odmianowych” dla własnego terenu – województwa. Wybierając
kwalifikowany materiał siewny warto dokonać analizy odmian w oparciu o wyniki badań
PDO zawartych w tabelach tych opracowań. Można tam odczytać, obok plonu , który jest
najistotniejszą cechą odmiany, także podatność odmian na choroby, wysokość, wyleganie itp.
Co prawda doświadczenia PDO nie są prowadzone metodami ekologicznymi, natomiast
wyniki zapisane na poziomie agrotechniki a1 mogą być bardzo pomocne, gdyż doświadczenia
na tym poziomie są prowadzone z ograniczonym nawożeniem oraz bez stosowania ochrony
roślin – podobnie jak metodami ekologicznymi. Należy tylko pamiętać, iż nie są to oficjalne
wyniki dla ekologii. Korzystając z publikowanych wyników możemy wybrać odmiany
interesujące praktycznie każdego producenta pod kątem wysokości plonowania odmiany, ale
także dużej odporności na wymarzanie – w szczególności jeśli uprawiamy pszenicę ozimą.
Odmiany o mniejszej zimotrwałości przeważnie cechują się wyższym potencjałem
plonowania. Dlatego nie zawsze warto się kierować wyłącznie wyborem odmiany najlepiej
plonującej, ale także brać pod uwagę zimotrwałość danej odmiany i szczególnie w przypadku
ekologii – odporność na porażenie przez choroby.
Dobierając odmiany do uprawy metodami ekologicznymi warto wybierać
odmiany o zwiększonej odporności na choroby.
Zboża ozime - do najważniejszych chorób żyta i pszenżyta należą: mączniak, rynchosporioza,
a także rdza brunatna i źdźbłowa. Co kilka lat może występować rdza żółta, zwłaszcza na
plantacjach pszenżyta. W uprawie pszenicy ozimej ważnymi- czyli powszechnie
występującymi chorobami są septoriozy liści, mączniak prawdziwy i rdza brunatna. Stanowią
one 70-90% doświadczeń. Następnie obserwuje się septoriozę plew i fuzariozę kłosów (
50%), natomiast ok. 30% doświadczeń to brunatna plamistość liści i choroby podstawy
źdźbła.
Zboża jare porażane są przez wiele chorób. Bardzo ważne w uprawie zbóż jarych są sprawcy
chorób liści i kłosa. Do najgroźniejszych chorób w zbożach jarych zalicza się mączniaka
prawdziwego zbóż i traw (Blumeria graminis), rdzę (Pussinia spp.): brunatną i żółtą
jęczmienia oraz owsa. Każdego roku w jęczmieniu jarym występuje plamistość siatkowa
(Pyrenophora teres), a w jęczmieniu i pszenżycie jarym także rynchosporioza
zbóż (Rhynchosporium secalis). Znamy je bardzo dobrze, ponieważ powodują straty o
znaczeniu gospodarczym. Jedynie choroby podstawy źdźbła, a w szczególności łamliwość
źdźbła (Oculimacula spp.) i zgorzel podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis) mają małe
znaczenie lub nie występują w uprawach zbóż jarych.
Do podstawowych kierunków hodowli zbóż należy wysoki potencjał plonowania, jakość oraz
odporność na stresy biotyczne i abiotyczne. Ostatnio także pod uwagę brane są inne kryteria.
Tolerancja na niekorzystne czynniki pogodowe oraz agrofagi, a także wysoka jakość.
Znaczenie plenności maleje, natomiast wzrasta rola hodowli jakościowej, ściśle powiązanej z
hodowlą odpornościową. Wysoka jakość handlowa, odporność na choroby i szkodniki, a
także wiatry, grad, niską lub wysoką temperaturę, intensywne promieniowanie słoneczne, a
zwłaszcza deficyty wody, to podstawowe cele hodowli, jakie stawia sobie większość
wiodących firm nasiennych. Zadaniem firm hodowlanych jest odkrywanie genetycznych
źródeł odporności lub tolerancji na stres i wprowadzanie ich do nowych odmian.
Wybór odpowiedniej odmiany jest kluczowym elementem decydującym o sukcesie uprawy.
Dzięki odnawianiu materiału siewnego plony mogą zwyżkować o kilkanaście procent, wyższa
jest także i zdrowotność plantacji. Dostępne dziś na rynku odmiany łączą w sobie i wysoki
potencjał plonowania i dobrą zdrowotność, a także i odporność na stresy biotyczne i
abiotyczne. Należy jednak pamiętać, iż nawet najlepsza, najwyżej plonująca i tolerancyjna na
stresy odmiana nie zniweluje błędów i niedociągnięć agrotechnicznych.
Nowe odmiany zbóż jarych wpisane do Krajowego rejestru w 2016 roku:
(Na podstawie opracowania: pszenica zwyczajna jara – Anna Skrzypek;
jęczmień jary - Joanna Szarzyńska; owies zwyczajny jary- Anna Stroiwąs;
pszenżyto jare - Andrzej Najewski).
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka
Pszenica zwyczajna jar.
1. Nimfa (d. STH 613)
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).
Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej
średniej. Odporność na rdzę żółtą – duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną – dość
duża, na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i fuzariozę
kłosów – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny dość niskie, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren
dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na
porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża
do bardzo dużej, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo
dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
2. Rusałka (d. KOH 5513)
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).Plenność dość dobra (poziom a1) lub dobra do
bardzo dobrej (poziom a2). Odmiana predysponuje do uprawy na wysokim poziomie
agrotechniki z uwagi na małą do bardzo małej odporność na rdzę żółtą. Przyrost plonu przy
uprawie na wysokim poziomie agrotechniki średni. Odporność na brunatną plamistość liści –
dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozy
liści i fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny średniej
wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni.
Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża.
Odporność na porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej.
Zawartość białka duża, ilość glutenu bardzo duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do
bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby
przeciętna. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
3. Varius (d. STRU 112231.1)
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy
uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Odporność na mączniaka
prawdziwego i rdzę żółtą – dość duża, na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną
plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnia. Rośliny dość
niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa
1000 ziaren mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na
porastanie w kłosie mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża, ilość
glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.
Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Pełnomocnik
hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
4. WPB Skye (d. LW 06SW121-01)
Jakościowa odmiana chlebowa (grupa A).
Plenność dobra. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki poniżej
średniej. Odporność na rdzę żółtą – duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka
prawdziwego i septoriozy liści – dość duża, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i
fuzariozę kłosów – średnia, na septoriozę plew – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość małej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000
ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na
porastanie w kłosie dość mała, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka duża,
ilość glutenu duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego.
Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Pełnomocnik
hodowcy: Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Jęczmień jary
1. RGT Planet (LSB 0769.3306)
Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na
mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość –
średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny średniej wysokości o dość słabej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania przeciętny. Masa
1000 ziaren, zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna średnie. Plenność bardzo dobra.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
2. KWS Cannton (KWS 12/4112)
Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej. Odporność na rynchosporioza – dość
duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową i rdzę jęczmienia – średnia, na
ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie o przeciętnej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania pość późny. Masa 1000 ziaren dość mała,
zawartość białka w ziarnie i wyrównanie ziarna średnie. Plenność dobra do bardzo dobrej.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
3. RGT Baltic (LSB 0794.3180)
Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej bardzo dobrej. Odporność na mączniaka
prawdziwego – średnia, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i
ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej
odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i
wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża. Plenność dobra do bardzo
dobrej. Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
4. Uta (NORD 11/2412)
Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na
ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego i rdzę jęczmienia –
średnia, na plamistość siatkową i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny średniej wysokości, o
przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000
ziaren duża do bardzo dużej, zawartość białka w ziarnie dość duża, wyrównanie ziarna
średnie. Plenność dość dobra. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
5. KWS Vermont (KWS 13/205)
Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego –
dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną
plamistość – średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, zawartość
białka w ziarnie dość mała.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
6. KWS Harris (KWS 13/223)
Odmiana typu pastewnego. Plenność bardzo dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego –
dość duża, na rdzę jęczmienia, plamistość siatkową i rynchosporiozę – średnia, na
ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny średniej wysokości o przeciętnej odporności
na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość
mała, wyrównanie ziarna dość słabe, zawartość białka w ziarnie średnia.
Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
7. Ringo (RAH 457/10)
Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę
jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową –
dość mała. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin
kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i zawartość białka w ziarnie średnie,
wyrównanie ziarna dość słabe. Hodowca: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
8. Polonia Staropolska (STH 9713)
Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na rdzę jęczmienia i rynchosporioza –
średnia, na plamistość siatkową i ciemnobrunatną plamistość – dość mała, na mączniaka
prawdziwego – mała. Rośliny niskie do bardzo niskich, o dość dużej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren mała,
wyrównanie ziarna słabe do bardzo słabego, zawartość białka w ziarnie średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.
9. Paustian
Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na rynchosporiozę – dość duża,
na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną
plamistość – średnia. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie.
Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie,
zawartość białka w ziarnie dość mała. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
10. Allianz (121-9D)
Odmiana typu pastewnego. Plenność dość dobra. Odporność na rynchosporiozę – dość duża,
na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową – średnia, na rdzę jęczmienia i
ciemnobrunatną plamistość – dość mała. Rośliny dość wysokie o dość małej odporności na
wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała,
wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość duża.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Owies zwyczajny jary
1. Romulus (d. DC 07116-11/2)
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej
położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską oraz bez łuski dość duży.
Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę wieńcową i septoriozę liści – dość mała, na
helmintosporiozę,– średnia. Rośliny średniej wysokości o małej odporności na wyleganie.
Termin wiechowania i dojrzewania średni. Udział łuski i masa 1000 ziaren dość duże, gęstość
w stanie zsypnym duża do bardzo dużej, wyrównanie ziaren duże. Zawartość białka i tłuszczu
dość duża.Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin sp.
z o.o.
2. Elegant (d. STH 10616)
Odmiana żółtoziarnista, przeznaczona do uprawy na terenie całego kraju, z wyjątkiem wyżej
położonych terenów górskich. Plon ziarna z łuską i bez łuski średni. Odporność na mączniaka
prawdziwego, rdzę wieńcową i helmintosporiozę – średnia, septoriozę liści – dość mała.
Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość
wczesny, dojrzewania średni. Udział łuski średni, masa 1000 ziaren i wyrównanie ziaren –
dość duże, gęstość w stanie zsypnym duża, wyrównanie ziaren duże do bardzo dużej.
Zawartość białka średnia, Zawartość tłuszczu duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.
Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenżyto jare
1. Mamut (d. DC 06177-49)
Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu przy wysokim poziomie agrotechniki przeciętny.
Odporność na septoriozę liści – duża, na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę
kłosów – dość duża, na rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i septoriozę plew –
średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i
dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w
stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania mała.
Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.
Hodowca: DANKO Hodowla Roślin
Tomasz Stachowicz
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu.

Podobne dokumenty