pobierz

Komentarze

Transkrypt

pobierz
Program edukacji młodzieży w projekcie „Widzę
dyskryminację – młodzi twórcy sztuki zaangażowanej
społecznie”
Opracował: Piotr Pieniążek
Sztuka zaangażowana
1. Czas trwania 2 X 45 min. w jednym bloku dla 1000 uczniów ze szkół
licealnych i gimnazjalnych.
2. 105 godzin lekcyjnych w drugiej części projektu dla około 30 osób, w czasie
których realizowany będzie dalszy proces dydaktyczny rozwijający
umiejętności kompozycyjne, projektowe, i warsztatowe oraz technologiczne
związane z wykorzystaniem sprzętu. Warsztaty w całości wsparte informacją
teoretyczną, praktyczną i wizualną.
Pomoce dydaktyczne i źródła informacji do zajęć w
szkołach 1000 osób i dla grupy 30 osób w drugiej części
projektu:
Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie;
Reklama – J. Thomas Russel, W. Ronald Lane;
Psychologia reklamy – Anna Jachnis, Jan F. Terlak;
Moja filmoteka, literatura i teatr w filmie - Aleksander Jackiewicz;
Moja filmoteka, film w kulturze – Aleksander Jackiewicz;
Język na sprzedaż – Jerzy Bralczyk;
O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych – Jerzy Bralczyk;
O języku propagandy i polityki – Jerzy Bralczyk;
Ikonologia – Cesare Ripa;
Sekretny kod – Priya Hemenway;
Słownik obrazów i symboli biblijnych – Manfred Lurker;
Słownik Symboli – Juan Eduardo Cirlot;
Nieobecna struktura – Umberto Eco;
Historia piękna – Umberto Eco;
Historia brzydoty – Umberto Eco;
Sztuka Świata – wyd. Arkady
Sacrum, mit, historia – Mircea Eliade;
W poszukiwaniu historii i znaczenia religi – Mircea Eliade;
Kategoria potoczności w języku – Jacek Warchala;
Identyfikacja firmy, system komunikatów wizualnych – Anna Kmita;
Ciorporate Design – Ewa Stopa-Pielesz;
Staropolskie zaświaty – Jacek Sokolski;
Kolor i kultura – John Gage;
Alfabet – David Diringer;
O sztuce I wychowaniu estetycznym – Stefan Szuman;
Teoria wychowania estetycznego – Irena Wojnar;
Sztuka i percepcja wzrokowa – Rudolf Arnheim;
Punkt linia płaszczyzna – Wasyli Kandinski;
Teorie Mimesis – Arne Melberg;
O pochodzeniu formy w sztuce – Herbert Red;
Polityka symboli – Ivan Colović;
Człowiek i jego znaki – Adrian Frutiger;
Reklama przekaz odbiór interpretacja – Krzysztof Albin.
Polska Kronika Filmowa:
Propaganda PRL-u: najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe. Lata 40/50
Propaganda PRL-u: Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe. Lata 60-te
Propaganda PRL-u: Najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe. Lata 70-te
Zapowiedzi filmowe, wideo – źródło – Internet
Historia filmu zaangażowanego społecznie – źródło – Internet
Reklama komercyjna, plakat/wideo – – źródło – książki, film, Internet
Reklama społeczna, plakat/wideo – źródło – książki, film, Internet
Sztuka wyższa, obraz/rzeźba/instalacja/fotografia/wideo – źródło – książki, film,
Internet
Historia sztuki, obraz/rzeźba/architektura – źródło – książki, film, Internet
Ścieżka edukacyjna:
Cel wykładu:
1. Zainteresowanie młodzieży problemami społecznymi a w szczególności
dyskryminacją;
2. Próba zbudowania wrażliwości uczestników na problemy dyskryminacji;
3. Przedstawienie przekrojowej informacji na temat sztuki zaangażowanej z
uwzględnieniem celowości powstawania dzieła i relacji twórcą;
4. Nabycie umiejętności opisania faktów i zjawisk, które miały lub mogły mieć
wpływ na powstanie danego przejawu sztuki zaangażowanej;
5. Wskazanie mechanizmów funkcjonowania informacji;
6. Rozwój kreatywnego myślenia i artykulacji przemyśleń po przez kreatywność i
sztukę;
7. Nabycie umiejętności społecznych w zakresie dyskryminacji za pomocą
środków artystycznych;
8. Nabycie umiejętności prowadzenia dyskusji i pracy w grupie;
9. Nabycie umiejętności technicznych związanych z realizacją prac do wystawy;
10. Wzbudzenie zainteresowania i chęci uczestnictwa w dalszej części projektu.
Metody:
1. Wykład;
2. Prezentacja;
3. Dyskusja;
4. Praca w grupach;
5. Ćwiczenia i warsztaty
6. Korekty indywidualne.
Środki dydaktyczne:
- rzutnik multimedialny (1000 i 30 osób)
- głośniki przenośne (1000 i 30 osób)
- komputer przenośny (1000 i 30 osób)
- Internet (1000 i 30 osób)
- materiały plastyczne (1000 i 30 osób)
- aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania filmów (30 osób)
- statywy (30 osób)
- tablet graficzny z programem Corel Painter 2015 (30 osób)
- skaner (30 osób)
- program Adobe Design Standard CS5 (30 osób)
- program Corel Draw Graphics Suite X3 (30 osób).
Przebieg zajęć w szkołach dla grupy 1000 osób:
Dwu godzinny wykład rozpoczyna się zawsze od krótkiej prezentacji projektu oraz
źródeł jego finansowania oraz podania informacji o stronach www darczyńców.
Zostają rozdane ulotki dla rodziców, listy obecności i anonimowe karty
ewaluacyjne do wypełnienia w trakcie zajęć.
Wykładowca prezentuje linki do strony www projektu http://fundacjahfg.pl/WIDZeDYSKRYMINACJe,6,486.html, http://fundacjahfg.pl/Widzedyskryminacje-dopobrania,6,488.html oraz adres facebook
https://www.facebook.com/mlodzitworcysztukizaangazowanej?ref=hl
Część merytoryczną rozpoczyna prezentacja w formie dostosowanej do ram
czasowych 2 godzinnego wykładu około 120 slajdów.
1. Wykładowca prezentuje elementy związane z kompozycją obrazu i
podstawowymi umiejętnościami czytania informacji zawartymi w obrazie.
2. W zależności od opinii szkoły przedstawiany jest ekspresowy rys historyczny
związany z komunikacją społeczną za pomocą sztuki na przestrzeni wieków.
3. Właściwy wykład rozpoczyna się od pokazania przykładu komunikacji i
przekazu wielopoziomowego związanego ze zwalczaniem stonki
ziemniaczanej.






Co to jest stonka ziemniaczana;
Jaki efekt przyniosła propaganda dotycząca stonki;
Efekty współczesne kampanii propagandowej;
Plakat;
Polska Kronika Filmowa;
Współczesny komentarz społeczny wykorzystujący i nawiązujący do walki
ze stonką;
 Dyskusja i omówienie bloku.
4. Socrealizm - definicja
 Rosja Radziecka;
o malarstwo – Isaak Brodzki, Aleksander Gierasimow;
film – Czapajew, Pancernik Potiomkin, Świat się śmieje;
plakat – Rodaczenko;
rzeźba – Robotnik i Kołchoźnica, Matka Ojczyzna wzywa, …
architektura – Kreml jako forma inspiracji podobieństwa do
architektury socrealistycznej, budownictwo socrealistyczne;
o dyskusja i omówienie bloku.
o
o
o
o
 Polska;
o malarstwo – Aleksander Kobzdej, Helena Krajewska, Andrzej
Wróblewski, …
o plakat – Włodzimierz Zakrzewski;
o film – Pokolenie, Celuloza;
o rzeźba – rzeźby na Pałacu Kultury, Pomniki Lenina i Bieruta,
rzeźby miejskie i ludzi pracy;
o architektura – Warszawa, Katowice, Nowa Huta, Osiedle
Grunwaldzkie w Bielsku-Białej
o Dyskusja i omówienie bloku.
 Przykłady z Korei Pn. Plakat, Malarstwo;
 Chiny – Rzeźba, plakat, czerwona książeczka.
5. Faszyzm i narodowy socjalizm
 Propaganda wojenna;
 Architektura;
 Zgromadzenia i wiece;
 Leni Riefenstahl;
o Olimpia;
o Zwycięstwo woli;
 Dyktator - Charlie Chaplin;
 Porównanie propagandy faszystowskiej i stalinowskiej;
 Dyskusja i omówienie bloku.
6. 20 lecie międzywojenne w Polsce
 Plakat propagandowy.
7. Wojenna Propaganda Amerykańska
 Wojenny plakat propagandowy;
 Dyskusja i omówienie bloku.
8. Meksykańskie murale
 Przykłady
 Dyskusja i omówienie bloku.
9. Reklama społeczna – definicje, informacje dodatkowe





Dyskryminacja – plakaty współczesne proste relacje formalne;
Plakaty pokazujące walkę kobiet o prawa wyborcze;
Rysunek humorystyczny komentujący dyskryminację;
Olivejro Toscani – Benetton kontrowersyjne kampanie;
Dyskryminacja rasowa;
 Mural antyfaszystowski i antyrasistowski – współczesny
 Dyskusja i omówienie bloku.
10. Współczesny komentarz filmowy – faszyzm , dyskryminacja
 The Wall – dwa fragmenty;
 District 9 – fragment;
 Atlas chmur – fragment.
 Dyskusja i omówienie bloku.
11. Antysemityzm
 Plakaty;
 Napisy na murach;
 Karykatury;
 Obraz Żyda liczącego monety w kulturze polskiej;
 Dyskusja i omówienie bloku.
12. Przemoc
 Plakaty z kampanii społecznych;
 Kampanie komercyjne wykorzystujące problem przemocy;
 Rozszczekanie powstańcowi madryckich – Goya – analiza przemocy;
 Wolność wiodąca lud na barykady – malarstwo zaangażowane – różne
próby inscenizacji;
 Dyskusja i omówienie bloku.
13. Niepełnosprawność
 Plakaty;
 Zdjęcia aranżowane;
 Spoty reklamowe dotyczące niepełnosprawności;
 Dyskusja i omówienie bloku.
14. Społeczne kampanie w służbie komunikacji drogowej
 Plakaty;
 Spoty informacyjne dotyczące zdarzeń komunikacji drogowej;
 Dyskusja i omówienie bloku.
15. Współczesna kampanie polityczne
 Plakaty
 Spoty reklamowe
 Dyskusja i omówienie bloku.
16. Współczesne kampanie ekologiczne
 Plakaty
 Spoty reklamowe
 Dyskusja i omówienie bloku.
17. Performance, Happening i teatr zaangażowany
 Joseph Beuys
 Krzysztof Wodiczko




Tadeusz Kantor
Fotosy filmowe
Urywki filmów
Dyskusja i omówienie bloku.
Prezentacja swą zawartością przewyższa ramy 2 godzin lekcyjnych jednak materiał
wykorzystywany jest zgodnie za zapotrzebowaniem i rodzajem grupy młodzieży po
konsultacji z osobą wydelegowaną przez szkołę do kontaktów z Fundacją.
Przebieg zajęć z grupami w ramach 30 osób wyłonionych po
konkursie.
Zajęcia Warsztatowe odbywać się będą na zasadach rozszerzenia wiedzy o
dyskryminacji w kontekście sztuki zaangażowanej i klasycznej korekty
artystycznej i merytorycznej.
Zajęcia warsztatowe z grupami w ramach 30 osób rozpoczynaj się od krótkiej
informacji o źródłach finansowania z podaniem stron internetowych darczyńców.
Wykładowca prezentuje linki do strony www projektu http://fundacjahfg.pl/WIDZeDYSKRYMINACJe,6,486.html, http://fundacjahfg.pl/Widzedyskryminacje-dopobrania,6,488.html oraz adres facebook
https://www.facebook.com/mlodzitworcysztukizaangazowanej?ref=hl
1. Omówienie tematu dyskryminacji w sztuce zaangażowanej.
2. Przedstawienie wzorcowych przykładów realizacji od prostych formalnie do
bardziej skomplikowanych.
3. Pokaz przykładów sztuki zaangażowanej nie wymagających wielkich
nakładów środków formalnych i fizycznych.
4. Zapoznanie ze sprzętem i zasadami jego użytkowania podczas projektu.
5. Przedstawienie dodatkowych możliwości formalnych wynikających z
możliwości użytkowania sprzętu.
6. Zapoznanie się z materiałami plastycznymi i omówienie zasad użytkowania w
pomieszczeniu przeznaczonym do tzw. „prac brudnych” malowanie, klejenie,
rysowanie, wycinanie, …
7. Przez każdymi zajęciami zostaną przypomniane zasady bezpiecznej pracy.
8. Właściwe zajęcia odbywać się będą na zasadzie mix-u dyskusji i wykładu
gdzie do propozycji projektowej uczestnika zostanie dostosowana wypowiedź
trenera w postaci odpowiednich przykładów dyskryminacji, podobnego
sposobu ujęcia przez innych twórców, podobnych tworów w przeszłości,
porad praktycznych pomocnych w realizacji budowanego wizerunku.















Sesja kreatywna – burza mózgów – dyskryminacja obok nas (dyskusja).
Wybieramy tematy na podstawie własnych obserwacji (dyskusja).
Analiza tematów do realizacji (dyskusja + wykład).
Analiza technicznego sposobu realizacji pomysłu (dyskusja + wykład).
Przygotowanie wstępnych idei w domu i prezentacja na forum grupy
(dyskusja + wykład).
Analiza merytoryczna pomysłów – współgranie z tematem
dyskryminacji (dyskusja + wykład).
Praca w pracowni „brudnej” (korekta).
Praca w terenie ze sprzętem fotograficznym.
Praca z komputerem (praca indywidualna + wykład).
Programy graficzne (praca indywidualna + wykład).
Programy do realizacji filmów (wykład)
Darmowe programy do grafiki i filmu (praca indywidualna + wykład).
Próbne wydruki (korekta)
Przygotowanie prac do ekspozycji.
Przygotowanie ekspozycji.
9. Uczestnicy poznają teoretycznie i praktycznie pojęcia: projektowanie
graficzne, plakat, citybord, bilbord, spot reklamowy, kampania społeczna,
działania zaangażowane społecznie, informacja szeptana, marketing
społeczny, polityka społeczna, wizerunek, Przedstawienia
antydyskryminacyjne w służbie polityki antydyskryminacyjnej
10. W trakcie działań warsztatowych wykorzystana będzie prezentacja w formie
rozszerzonej około 400 slajdów wraz z dodatkową bazą wiedzy zawierającą:
 Malarstwo - współczesne i historyczne;
 Plakat - współczesny i historyczny;
 Film – przykłady wnoszące istotne elementy do tematu dyskryminacji;
 Spot reklamowy – dotyczące dyskryminacji;
 Zwiastuny filmowe współczesne;
 Zwiastuny gier komputerowych;
 Story board, …
 Informacje na temat tekstu reklamowego i propagandowego;
 Informacje techniczne i teoretyczne z zakresu technologii sztuki i
fotografii i filmu.
Złącznikiem do programu jest prezentacja w formie pełnej 400 slajdów, w formie
skróconej 120 slajdów oraz baza wiedzy wielkości około 6 GB danych w postaci
filmów, spotów reklamowych, zdjęć, plakatów, prezentacji,…

Podobne dokumenty