Przetwornik temperatury FlexTemp

Komentarze

Transkrypt

Przetwornik temperatury FlexTemp
Przetworniki temperatury
Przetwornik temperatury FlexTemp
Wejścia: Pt100, Ni100, Cu100 oraz
termopary (J, K, L, N, R, S, B)
Wyjście: prądowe 4...20 mA,
wyświetlacz LCD (typu bargraf)
Konfiguracja przy pomocy
standardowego komputera PC
oraz zestawu FlexProgrammer
Dokładność < 0.25°C (Pt100)
Lokalna lub zdalna kompensacja
spoiny odniesienia CJC
Wejścia i wyjścia są zabezpieczone
przed nieprawidłową polaryzacją
Wersja EEx ia IIC T5, ATEX II 1G
Opis
Przetwornik FlexTemp posiada dwa niezależne
wejścia sygnałowe: milivoltowe i rezystancyjne.
Wejście miliwoltowe T/C służy do podłączenia
termopar typu J, K, L, N, R, S oraz B, a wejście
rezystancyjne RTD- czujników Pt100, Ni100 lub
Cu100 w układzie 2- lub 3-przewodowym.
W przypadku podłączenia termopary kompensacja
spoiny odniesienia następuje poprzez zewnętrzny
czujnik rezystancyjny podłączony do wejścia RTD.
Przetwornik nie posiada kompensacji wewnętrznej.
Konfiguracja przetwornika odbywa się przy pomocy
komputera PC oraz zestawu do programowania
FlexProgrammer firmy Kamstrup.
Programowaniu podlegają następuj ce parametry:
typ i rodzaj czujnika, zakres mierzonej temperatury
oraz zakres wyświetlacz.
Przetwornik FlexTemp może być zastosowany w
większości aplikacji pomiaru temperatury.
80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 7, tel. (+48 58) 762-07-77, fax 762-07-70, www.simex.pl, e-mail: [email protected]
Dane techniczne
Sygnały wejściowe
Strefy zagrożenia wybuchem Ex (DEMKO)
Czas próbkowania
< 0.5 sek.
Napięcie zasilania
6.5...28 Vdc
Nat. prądu pom. RTD
< 0.2 mA, wart. pulsacyjna
Indukcyjność wewnętrzna
Li < 15 µH
Rezyst. przewodów
< 10 Ohm/przewód (3-przew.)
Pojemność wewnętrzna
Ci < 1 nF
Dokładność
Pt100
Ni100
Cu100
< 0.25°C
Typ J
Typ K
Typ L
Typ N
< 1.0°C
Bariera izolacyjna
Umax= 28 Vdc ; Imax= 0.1A ;
Pmax= 0.7 W
Dopuszczenie
EEx ia IIC T5, ATEX II 1G
Standardy
EN 50014 oraz EN 50020
Warunki pracy
Temperatura pracy
Temp. składowania
Typ R
Typ S
Typ B
< 2.0°C
-10...60°C
-35...85°C
Wilgotność względna
< 90% , niekondensacyjna
Wibracje
Lloyds Register, test nr 2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Sygnały wyjściowe
Typ sygnału
4...20 mA, 2-przewodowy
Napięcie zasilania
6.5...35 Vdc
Równanie obciążenia
RL < (Vcc- 6.5)/22 (kOhm)
Gran. wart. prądu wyj.
3.8 mA/22 mA
Dokładność
< 0.1% zakresu
Dryft temperaturowy
typ. 0.003% / °C
max. 0.01% / °C
Napięcie zasilania
Dryft napięcia zasilającego
maks. 0.005% / V
Odporność na tętnienia
3 Vrms
Odporność na zakłócenia
EN 50082-2
Emisja zakłóceń
EN 50081-1
Dane mechaniczne
Wymiary
62 x 88 x 24 mm
Montaż na szynie DIN
DIN 46277
Klasa bezpieczeństwa Obudowa: IP 30
Wyprowadzenia: IP 10
Waga
0.12 kg
Dopuszczenie
Det Norske Veritas
Wyświetlacz
Wyświetlacz
słupkowy LCD, 51 segmentów
Rozdzielczość
1%
Reklamacje i opakowania
Zgodnie z lokalnym prawem lub zwrot do firmy SIMEX
Sposób zamawiania
FlexTemp
82 2x -51x
3
4
4
5
2
Typ
Wersja standardowa
Wersja EEx ia IIC T5, ATEX II 1G
Konfiguracja
Nieskonfigurowany
Skonfigurowany zgodnie ze życzeniem klienta
Zakresy pomiarowe
Typ czujnika
Zakres pomiaru
Pt100
Ni100
Cu100
Fe-CuNi,
J
NiCr-Ni,
K
Fe-CuNi,
L
NiCrSi-NiSi, N
PtRh13-Pt, R
PtRh10-Pt, S
PtRh30-Pt, B
-50...450°C
-50...200°C
-50...200°C
-50...800°C
-50...1200°C
-50...800°C
-50...1200°C
-50...1700°C
-50...1700°C
600...1800°C
Uwagi
Zakres min.
Zakr. pomiarowy
20°C
20°C
20°C
50°C
50°C
50°C
50°C
200°C
200°C
200°C
Zakres min.
Rozdzielczość
Uwaga
Zakres temperatury, który może
być ustawiony dla wyjścia i dla
wyświetlacza.
Minimalny zakres pomiarowy,
który można ustawić. Np. dla
Pt100 możliwy jest zakres pom.
-20°C...0°C lub 430°C...450°C.
Najniższa rozdzielczość wynosi
0.1°C. Np: -10.1°C...9.9°C
Najwyższa temperatura w
zakresie pomiarowym musi
być równa lub większa od 0°C.
Przykład zastosowania
RTD
230 Vac
T/C
3
4
-
3
7
4
8
+
Przewody termopary
Czujnik Pt100, podłączany
bezpośrednio do zacisków
1 2
+
24 Vdc
4...20 mA
Zasilacz
1
+
2
-
Przetwornik FlexTemp
Czujnik temperatury
Wkładka ceramiczna
Rysunki wymiarowe
[mm]
65.5
88
62
24
3
Konfiguracja
FlexProgrammer
UWAGA:
Odłączyć zasilanie pętli
przed podłączeniem
programatora do FlexTemp
3 4
Podczas konfiguracji
należy zewrzeć wejście
rezystancyjne.
1 2
1
Opcjonalnie
Com
LPT
9V
1
2
1
2
2
1. Tryb normalny
Widoczna jest skala podstawowa, mierzona temperatura jest wyświetlana odpowiednią liczbą segmentów.
2. Temperatura jest wyższa niż górna granica zakresu
Miga 11 segmentów u góry wyświetlacza. Skala podstawowa jest niewidoczna.
3. Temperatura jest niższa niż dolna granica zakresu
Miga 11 segmentów u dołu wyświetlacza. Skala podstawowa jest niewidoczna.
4. Temperatura przewyższa zakres wyświetlacza, ale jest poniżej dopuszczalnego maksimum
Widoczne jest 11 segmentów u góry wyświetlacza. Skala podstawowa jest niewidoczna.
5. Temperatura jest niższa od zakresu wyświetlacza, ale jest powyżej dopuszczalnego minimum
Widoczne jest 11 segmentów u dołu wyświetlacza. Skala podstawowa jest niewidoczna.
6. Błąd systemowy, tryb programowania
Miga 11 segmentów w środku wyświetlacza. Skala podstawowa jest niewidoczna.
7. Moduł nie został skonfigurowany
Migają wszystkie segmenty z wyjątkiem skali podstawowej.
8. Nie zainstalowano pamięci programu
Widoczne są wszystkie segmenty włącznie ze skalą podstawową.
Akcesoria
Moduł czujnika Pt100
Czujnik Pt100, do lokalnej
kompensacji spoiny
odniesienia 82 23-910
Przetwornik FlexTemp
Czujnik Pt100
Zestaw konfiguracyjny FlexProgrammer ,
nr katalogowy 82 23-903, zawiera:
Programator FlexProgrammer z kablem RS232C
(wtyk DB9)
Dyskietki 3.5" z oprogramowaniem
Wtyczkę do podłączenia baterii
Przewody z końcówkami
testowymi
4
Termopara
(zalecane są końcówki
kablowe)
Przewody z czujnika Pt100
Montaż czujnika Pt100 podłączonego do zacisków 3, 4)
8301-1-PL/2001-03-05/
Wskazanie statusu

Podobne dokumenty