obsługa arkusza kalkulacyjnego excel kurs dla zaawansowanych

Komentarze

Transkrypt

obsługa arkusza kalkulacyjnego excel kurs dla zaawansowanych
Biuro handlowe:
ul. Psie Budy 14/15/1a; 50-080 Wrocław
NIP: 925-175-75-96
tel.: 071 79-67-360; fax: 071 79-67-361
tel. kom.: 0 512-96-44-50
e-mail: [email protected]
OBSŁUGA ARKUSZA KALKULACYJNEGO EXCEL
KURS DLA ZAAWANSOWANYCH
Kurs
przeznaczony
jest
dla
osób,
które
w
pracy
korzystają
z
arkusza
kalkulacyjnego
MS EXCEL oraz, dla osób które chciałyby pogłębić znajomość programu.
Uczestnicy szkolenia mają okazję zapoznać się z teoretycznymi podstawami funkcjonowania programu
oraz nauczyć się praktycznej znajomości jego wykorzystywania w codziennej pracy.
Duży nacisk kładziemy na obliczenia za pomocą funkcji logicznych (jeżeli), zagnieżdżonych w innych
funkcjach, stosowanie nazw w formułach i arkuszach, stosowanie zaawansowanych metod analizy “CO BY BYŁO
GDYBY” oraz na szybką obróbkę danych w dłuższych tabelach. Zabezpieczenia i praca grupowa w arkuszach, lub
kwestia pobierania danych z innych programów też jest jednym z kluczowych elementów szkolenia.
Oprócz typowych funkcji takich jak suma, średnia, maksymalna, minimalna, kilku przykładów na funkcje
statystyczne, tekstowe, finansowe, zaokrąglające, tworzymy wykresy analizujące wyniki. Pozwala to na
uatrakcyjnienie arkusza oraz wpływa na przejrzystość analizy.
Podczas zajęć omawiane są zagadnienia, z którymi najczęściej użytkownicy programu mają
problemy:










jak
jak
jak
jak
jak
jak
jak
jak
jak
jak
nadać format danych w komórkach Excela, jak stworzyć formatowanie warunkowe,
poprawnie stworzyć formuły w Excelu,
poprawnie napisać formuły logiczne, matematyczne czy finansowe,
przeliczyć dane w arkuszu kalkulacyjnym,
zrobić odnośniki do danych w innych arkuszach Excela,
stworzyć odwołanie względne i bezwzględne,
narysować wykres czy stworzyć tabelę przestrzenną,
pobrać dane z innych plików,
poprawnie wydrukować arkusz Excela,
zabezpieczyć arkusz i skoroszyt przed modyfikacją danych.
Miejsce szkolenia:
Akademia Komputerowa AkKom
ul. Psie Budy 14/15/1a, Wrocław (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego)
Rekrutacja:
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go na
fax: (071) 79-67-361 lub zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy.
Cena:
Całkowity koszt wynosi 500 zł brutto.
Kurs organizowany jest w formie warsztatów komputerowych.
Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat.
www.akkom.net.pl
1 strona z 2
Biuro handlowe:
ul. Psie Budy 14/15/1a; 50-080 Wrocław
NIP: 925-175-75-96
tel.: 071 79-67-360; fax: 071 79-67-361
tel. kom.: 0 512-96-44-50
e-mail: [email protected]
PLAN SZKOLENIA
Dzień 1
8:30-14:30
Dzień 2
8:30-14:30
MODYFIKACJA I FORMATOWANIE ARKUSZA DANYCH:
Formatowanie komórek arkusza
 Formaty liczbowe komórek.
 Wyrównywanie w komórce.
 Formatowanie czcionki.
 Obramowanie komórek.
 Desenie komórek.
 Formatowanie warunkowe.
TWORZENIE FORMUŁ I FUNKCJE W EXCELU:
Funkcje
 Wykorzystanie funkcji wbudowanych Excela.
 Konstruowanie i edycja formuł obliczeniowych
użytkownika.
 Podsumowanie kolumny.
 Podsumowanie każdej kolumny korzystając z przycisku
sumowania i uchwytu wypełnienia.
 Sumowanie różnych zakresów komórek.
 Odszukiwanie i poprawianie błędów w obliczeniach.
Kalkulacje
 Tworzenie odwołania względnego.
 Tworzenie odwołania bezwzględnego.
 Tworzenie formuł.
 Odwołania do innych arkuszy Excela.
 Nazwy zakresów.
 Listy rozwijane.
TWORZENIE I MODYFIKACJA WYKRESÓW:
Praca z wykresami
 Tworzenie wykresu z wykorzystaniem narzędzia Kreator
wykresów.
 Zmiana domyślnego typu wykresu.
 Dostosowywanie etykiet wykresu i liczb.
 Zmienianie kolejności kreślenia.
 Znajdowanie trendów wśród danych.
 Dodawanie i edycja komentarzy.
 Dostosowywanie etykiet wykresu i liczb.
 Dodawanie linii trendu.
 Tworzenie wykresów łączonych (nakładanych).
 Odwzorowywanie na wykresie komórek ukrytych.
 Rozwiązywanie problemów z brakującymi wartościami.
 Drukowanie wykresów.
 Praca z wykresami osadzonymi jako obiekty.
FUNKCJE BAZODANOWE W POWIĄZANIU Z
KORESPONDENCJĄ SERYJNĄ:
Zastosowanie funkcji bazodanowych
 Pobieranie informacji z bazy danych
 Wybieranie danych za pomocą mechanizmów
filtrowania.
 Ograniczanie ilości danych pojawiających się na ekranie.
 Wykonywanie obliczeń na przefiltrowanych danych.
 Podsumowywanie danych.
 Definiowanie dopuszczalnego zbioru wartości dla
zakresu komórek.
 Sortowanie listy danych.
 Organizowanie poziomów danych.
 Zastosowanie narzędzia Sumy pośrednie.
Tabele przestawne
 Tworzenie tabel przestawnych,
 Praca z tabelami przestawnymi.
Wymiana informacji pomiędzy aplikacjami pakietu MS
Office
 Importowanie danych pochodzących ze źródeł
zewnętrznych.
 Dołączanie dokumentu z programu pakietu Office do
skoroszytu Excela.
 Umieszczanie skoroszytu Excela jako części dokumentu
innego programu pakietu Office.
 Tworzenie hiperłączy.
 Wklejanie wykresu do innego dokumentu.
ZABEZPIECZENIA PRZED MODYFIKACJĄ DOKUMENTU:
Zabezpieczenie dokumentu
 Zabezpieczanie przed otwarciem.
 Zabezpieczanie przed zmianami.
 Ochrona zawartości komórek.
 Ochrona skoroszytu.
DRUKOWANIE ARKUSZY EXCELA:
 Przygotowanie arkusza do wydruku.
 Podgląd wydruku
 Drukowanie.
www.akkom.net.pl
2 strona z 2

Podobne dokumenty