Łączenie wielu JPG w jeden dokument pdf

Komentarze

Transkrypt

Łączenie wielu JPG w jeden dokument pdf
20140625
[ŁĄCZENIE WIELU JPG W
JEDEN DOKUMENT PDF]
ZAWARTOŚĆ
Wstęp ......................................................................................................................................................................................3
Obsługa ...................................................................................................................................................................................4
Kontakt ...................................................................................................................................................................................8
2
WSTĘP
Często bywa tak, że mamy dużo dokumentów w formacie jpg np. zdjęcia, skany
dokumentacji itp. Istnieje prosty sposób złączenia ich w jeden dokument pdf.
Sposób opisany poniżej wymaga połączenia z Internetem, ale jest najprostszą
możliwością wykonania tego zadania.
3
OBSŁUGA
1. Otwieramy przeglądarkę internetową.
2. Wchodzimy na adres:
http://www.convert-jpg-to-pdf.net/
3. Wybieramy „Select jpg files” i wskazujemy pliki jpg, które chcemy połączyć w jednego
pdfa:
4. Klikamy „Upload JPG”:
4
5. Wybieramy opcje, które nam odpowiadają (Margin – margines, page orientation –
orientacja strony, paper size – rozmiar docelowy, image size – jakość)
6. Klikamy „Convert to PDF”:
5
7. Ukaże się nowa zawartość strony z przyciskiem „Download your PDF”, który należy
kliknąć:
8. Jeśli okaże się, że efekt nas nie zadowala np. marginesy są za wąskie, nie trzeba
przechodzić całego procesu ponownie. Wystarczy zmienić ustawienia i kliknąć „Convert
to PDF”
6
7
KONTAKT
W przypadkach jakiejkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z:
Łukaszem Zabierowskim
E-mail: [email protected]
tel.: +48 785 660 313
8

Podobne dokumenty