ulotka str 1 nowy mk EDIT - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Komentarze

Transkrypt

ulotka str 1 nowy mk EDIT - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
Opracowanie wieloparametrowego testu "triage" do oceny
narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Po co nam biologiczne testy dozymetryczne?
Dozymetria biologiczna zajmuje się oceną narażenia
ludzi i zwierząt na działanie promieniowania jonizującego
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
tel.: 022 504-10-00
fax.: 022 811-15-32
www.ichtj.waw.pl
Test "triage" jest badaniem umożliwiającym szybką ocenę narażenia
dużych grup ludzi na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych,
których działanie trudno jest ocenie na podstawie standardowego badania
lekarskiego, takich jak np. promieniowanie jonizujące. Może być użyty do
oceny narażenia ludności w przypadku celowego użycia promieniowania
jonizującego (np. atak terrorystyczny) lub ciągłego narażenia
środowiskowego lub zawodowego (np. mieszkanie w pobliżu elektrowni
jądrowej lub praca w niej).
Więcej na: www.ichtj.waw.pl/drupal/?q=node/64
Jak myślisz?
Czy niskie dawki promieniowania są groźne?
Niektóre czynniki wpływające na skrócenie
Średniej oczekiwanej długości życia
Przyczyna
Liczba dni
Narażenie zawodowe 50 mS/rok
40
Jazda samochodem osobowym
207
Praca w górnictwie
1100
30% nadwaga
1300
Palenie papierosów
2250
Stan kawalerski
3500
Cohen BL, Lee IS, Health Phys. 1979, 36(6):707-22
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
ul. Dorodna 16
03-195 Warszawa
tel.: 022 504-10-00
fax.: 022 811-15-32
www.ichtj.waw.pl

Podobne dokumenty