Informacja dot. tzw. ustawy antyspreadowej

Komentarze

Transkrypt

Informacja dot. tzw. ustawy antyspreadowej
Szanowni Państwo,
Informujemy o wejściu w życie Ustawy z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz
niektórych innych ustaw (publ. w Dz.U. 2011, nr 165, poz. 984) w zakresie kredytów indeksowanych
bądź denominowanych do waluty obcej. Ustawa ta zmieniła treść Prawa bankowego oraz ustawy
o kredycie konsumenckim, w wersjach obowiązujących zarówno na dzień dzisiejszy jak i na dzień
18 grudnia 2011 roku.
Zgodnie z nowelizacją wyżej wskazanych ustaw, Kredytobiorca ma prawo do spłaty kredytu
denominowanego lub indeksowanego do waluty innej niż polska bezpośrednio w tej walucie (walucie
indeksacji), zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej.
Prawo to Kredytobiorca może zrealizować poprzez zawarcie z Bankiem aneksu zmieniającego warunki
umowy i umożliwiającego Kredytobiorcy spłatę kredytu w walucie obcej.
Zawarcie takiego aneksu jest wolne od opłat i prowizji.
Po podpisaniu stosownego aneksu do umowy kredytowej lub umowy pożyczki Bank umożliwia również
Klientom zainteresowanym spłatą rat kredytu bezpośrednio w jego walucie, otwarcie Walutowego
Konta Oszczędnościowo-Rozliczeniowego bez opłat za jego otwarcie i prowadzenie lub dokonywanie
spłat bezpośrednio na rachunek kredytu bez ponoszenia opłat.
Jednocześnie przedstawiamy listę oddziałów obsługujących gotówkowe wpłaty walutowe na poczet
spłaty kredytu:
Adres
Obsługiwane waluty
Białystok
Marjańskiego 3
EUR, CHF
Bielsko Biała
Cechowa 22
EUR, CHF
Bydgoszcz
Jagiellońska 21
EUR, CHF
Toruń
Rynek Staromiejscki 38
Częstochowa
Al. NMP 26
EUR, CHF
Opole
Koraszewskiego 7/9
EUR, CHF
Gdańsk
Wały Piastowskie 1
EUR, CHF
Gdynia
Batorego 28/32
EUR, CHF
Katowice
Sokolska 29
EUR, CHF
Kielce
Aleja Solidarności 34
EUR, CHF
Kraków
Karmelicka 7
EUR, CHF
Kraków Kołowa 8
EUR, CHF
Lublin
Krakowskie Przedmieście 55
EUR, CHF
EUR
Adres
Obsługiwane waluty
Łódź
Karskiego 5
EUR, CHF
Łódź Piotrowska 74
EUR, CHF
Olsztyn
Pieniężnego 15
EUR, CHF
Płock
Tumska 14
Poznań
Plac Wolności 4
EUR, CHF
Gorzów Wielkopolski
Mostowa 4
EUR, CHF
Poznań
Św. Marcin 46/50
Rzeszów
Rejtana 23
EUR, CHF
Szczecin
pl. Rodla 8
EUR, CHF
Warszawa
Chałubińskiego 8
EUR, CHF
Warszawa
Zygmunta Krasińskiego 10
Warszawa
Ogrodowa 58
Warszawa
Aleje Jerozolimskie 148
Warszawa
Ostrobramska 148
EUR, CHF
Warszawa
Polna 11
EUR, CHF
Warszawa
Puławska 53
Warszawa
Senatorska 16
EUR, CHF
Wrocław
Powstańców Śląskich 7a
EUR, CHF
EUR
EUR
EUR
EUR, CHF
EUR
EUR
Jeśli wyrażają Państwo chęć podpisania aneksu zmieniającego Państwa umowę kredytu w wyżej
wskazanym zakresie, zapraszamy do oddziału Banku.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.
Citi Handlowy, Citibank, Citigold oraz Citi never sleeps są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc.
10/2011
Biuro Produktów Hipotecznych

Podobne dokumenty