Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną

Komentarze

Transkrypt

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.
2013-11-18
Wymagania formalne dotyczące wniosku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
Zadanie
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową (bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry).
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Wymagane dokumenty potrzebne do rozpatrzenia
sprawy
1) dokument tożsamości;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w
przypadku korzystania z wód płynących).
Forma załatwienia sprawy
Protokół oględzin i szacowania i wyceny szkody wyrządzonej przez bobry, niedźwiedzie, rysie, wilki i żubry .
Miejsce złożenia dokumentów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Piłsudskiego 38
35-001 Rzeszów
tel.:
- 783-921-900 powiaty: dębicki, jarosławski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przeworski, ropczyckosędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, tarnobrzeski,
- 783-921-790 powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, przemyski, sanocki, strzyżowski,
fax: 17 852-11-09
e-mail: [email protected]
Opłata
Brak.
Tryb odwoławczy
Brak.
Uwagi / inne informacje
Brak.
Wnioski do pobrania
Zasady szacowania szkód
Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry

Podobne dokumenty