historie ofiar zatrucia chemikaliami w fabrykach elektroniki w Chinach

Komentarze

Transkrypt

historie ofiar zatrucia chemikaliami w fabrykach elektroniki w Chinach
Artykuł pobrany ze strony
http://www.ekonsument.pl/news-show-67022.php
Trująca Perła - historie ofiar zatrucia chemikaliami w fabrykach elektroniki w Chinach
29.09.2016, Maria
Raport "Trująca Perła", wydany niedawno przez GoodElectronics, pokazał że przyczyną chorób ludzi
pracujących w przemyśle elektronicznym w Chinach jest zatrucie toksycznymi substancjami chemicznymi,
takimi jak benzen i n-heksan.
Powiedź firmom produkującym elektronikę w Chinach by zaczeły troszczyć się o ludzi i środowisko >>>
Ofiarami są ludzie pracujący w większych lub mniejszych fabrykach na terenie delty rzeki Perłowej,
światowego centrum produkcji elektroniki użytkowej. Produkcja ta skupiona jest w rękach kilku
międzynarodowych firm, takich jak Apple, Asus, Canon, Foxconn, Huawei, Phillips, Samsung i Sony.
Historie ludzi, z którymi GoodElectronics przeprowadziło wywiady, wskazują na to że:
- Pracownicy nie są wystarczająco informowani o możliwości narażenia zdrowia.
- Pracownicy nie są odpowiednio przygotowywani do pracy, w tym nie mają odpowiedniej odzieży
ochronnej.
- Pomimo dużego zagrożenia dla zdrowia, nie jest im oferowana opieka zdrowotna.
Historia Zhu Yishu
Zhu Yishu pracował w fabryce, gdzie produkowane są sprzęty elektroniczne dla japońskich marek takich jak
Sony, Panasonic i Toshiba. Przy produkcji wykorzystywano takie substancje jak rozcieńczalnik, alkohol,
solwent i inne chemikalia. W 2006 roku, po tym jak Zhu przez jakiś czas dokuczał ból w plecach, kościach i
stawach, zdiagnozowano u niego ostrą białaczkę. Pomimo przeszczepu szpiku kostnego w 2008 roku, choroba
powróciła. Teraz potrzebny jest kolejny przeszczep, którego fabryka nie zgodziła się sfinansować. Zhu
twierdzi, że jego fabryka nigdy nie była audytowana przez firmy, który zlecają w niej produkcję. Raz, w
związku z kontrolą prowadzoną przez chińskie Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDCP), właściciel
fabryki został poinformowany o inspekcji z należytym wyprzedzeniem, tak by na czas mógł ukryć wszystkie
nieprawidłowości.
Raport "Trująca Perła" powstał dzięki dwóm organizacjom z Hong Kongu, zajmującym się prawami
pracowniczymi, i współpracy z holenderskim Centrum Badań nad Korporacjami Międzynarodowymi
(SOMO). W trakcie badań udało się zebrać 59 kwestionariuszy i przeprowadzić 16 szczegółowych rozmów.
Dla bezpieczeństwa, imiona pracowników zostały zmienione.
Reakcje firm na publikację raportu
Spośród 23 firm produkujących elektronikę w delcie rzeki Perłowej, tylko 11 zareagowało na raport. Firmy
poinformowały, że nie były świadome zagrożeń związanych z możliwością zatrucia się przez pracowników
chemikaliami.
Alejandro Gonzalez, koordynator GoodElectronics, powiedział: Przemysł elektroniczny musi w końcu zacząć
myśleć o ryzyku, na które ciągle naraża pracowników fabryk. Dlatego też, GoodElectronics nawołuje
przemysł elektroniczny do podjęcia ‘Toksycznego Wyzwania’.
Od stycznia 2005 roku, GoodElectronics i Międzynarodowa Kampania na rzecz Odpowiedzialnych
Technologii (ICRT) badają użycie substancji chemicznych w całym cyklu życia elektroniki użytkowej.
Efektem ich pracy jest projekt pod nazwą "Wyzwanie Światowego Rynku Elektronicznego". Częścią projektu
jest próba przekonania firm do zastosowania korzystniejszych dla środowiska i ludzi rozwiązań w produkcji.
Te metody jak i inne sposoby odpowiedzialnego zarzadzania substancjami chemicznymi będą omawiane
podczas konferencji w Santa Carla w Kalifornii w dniach 7-9 listopada 2016.
W ramach "Wyzwania Światowego Rynku Elektronicznego" Good Electronics i ICRT uruchomili petycję do
firm by zachęcić ich do podjęcia wyzwania. Petycja wzywa firmy z branży elektronicznej do:
- Większej jawności łańcucha dostaw.
- Stosowania bezpieczniejszych substancji chemicznych w produkcji.
- Ochrony pracowników i środowiska.
- Zadośćuczynienia i wypłaty rekompensat pracownikom, którzy doznali uszczerbków na zdrowiu.
Pomóż podjąć firmom z branży elektronicznej wyzwanie! Podpisz petycję tutaj >>>
Tłumaczenie: Natalia Wielek
Na podstawie: GoodElectronics
(http://goodelectronics.org/news-en/goodelectronics-reveals-victim-stories-of-chemical-poisoning-in-electro
nics-industry-in-china)