Dzień liczby Pi

Komentarze

Transkrypt

Dzień liczby Pi
14 marca - Dzień Liczby Pi (Π)
π=3,14159265358979323846264338327950288419716939937510...
„Π razy
"Pi razy drzwi….” Samo święto oczywiście obchodzone jest w przymrużeniem oka,
i chodzi wyłącznie o spopularyzowanie matematyki poprzez jej najbardziej popularną stałą.
Pi (π) jest stosunkiem długości obwodu okręgu do
długości jego średnicy. Jest fascynującą liczbą, również
dlatego, że przez wiele lat bardzo trudno ją było obliczyć.
Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej
Archimedes w III w. p.n.e. Jednak informacje o niej
znajdują się też w Piśmie Świętym - liczba ta pojawia się
przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również
Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do
kwadratu.
Na początku XVII w. niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen, podał jej rozwinięcie z
dokładnością 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego liczbę Pi wyryto na jego nagrobku
i właśnie dzięki niemu liczba Pi bywa nazywana "ludolfiną". Pod koniec XIX wieku brytyjski
matematyk amator William Shanks obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 707 miejsc
po przecinku. Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, osiągnięcie to zajęło mu 15 lat.
Współcześni pasjonaci matematyki mają ułatwione zadanie. Superkomputer w Tokio wyliczył
kiedyś wartość Pi do ponad dwóch miliardów miejsc po przecinku. Nie mógł niestety dotrzeć
do ostatniego, ponieważ (jak wie każdy matematyk), leży on gdzieś poza nieskończonością, w
miejscu, gdzie dotrzeć można jedynie w snach…
Astronomowie używają jej do pomiaru gęstości promieniowania, przy jej pomocy można
próbować określać pole elektryczne czy magnetyczne.
Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w
kosmos drogą radiową informację o wartości liczby Pi. Wierzą, że
inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz
komunikat.
Z liczbą π związane jest nierozwiązywalne zagadnienie o
nazwie kwadratura koła. Polega ono
na (niemożliwym w praktyce)
wykreśleniu kwadratu o tej samej
powierzchni co koło. Niemożliwe jest skonstruowanie wyłącznie przy pomocy linijki i cyrkla - kwadratu o powierzchni
równej dokładnie powierzchni danego koła.
Kate Bush
zdecydowała się zaśpiewać utwór "Pi" ze swojego albumu
„Aerial”. Bush wyśpiewuje każdą cyfrę liczby Pi aż do 150 miejsca po
przecinku – a przynajmniej taki postawiła sobie cel. Pojawił się jednak jakiś
zgorzkniały maniak, który zdecydował się sprawdzić cyfrę po cyfrze.
Wszystko było dobrze do 53. miejsca po przecinku, a potem Kate
zaśpiewała “trzyyyy jeeedeeeen,” a powinno być „zeeeeeeroooo”. (…)
W
tym roku w Dniu Liczby Pi nastąpi kombinacja cyfr daty i godziny,
odzwierciedlająca kolejne cyfry liczby Pi: 3.14.15 9:26:53,58.
14 marca 1879
urodził się Albert
Einstein!

Podobne dokumenty