Trasy zwiedzania POL

Komentarze

Transkrypt

Trasy zwiedzania POL
TORUŃ – gotyk na dotyk
Centrum Usługowe PTTK przygotowało trasę zwiedzania miasta z przewodnikiem
Gotyk na dotyk. Zapraszamy na spacer po Toruniu, by poznać jego najwaŜniejsze zabytki,
miejsca, wydarzenia historyczne i poczuć klimat miasta.
Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, Kościół św. Ducha,
Kamienica Pod Gwiazdą, gospoda flisacza, pomnik Kopernika, Flisak,
Dom Kopernika, Krzywa WieŜa, Brama śeglarska,
zespół murów obronnych, spichrze, Droga Królewska,
Katedra Świętojańska, Dom Eskenów, Brama Mostowa,
Dwór Bractwa św. Jerzego z Basztą Wartownią,
ruiny Zamku KrzyŜackiego (ruiny, podziemia, Gdanisko),
Kościół św. Jakuba, Rynek Nowomiejski, dodatkowo: przyziemia Kościoła św. Mikołaja.
Propozycje zwiedzania regionu
Zapraszamy do Ciechocinka, największego i
najsłynniejszego polskiego uzdrowiska nizinnego,
jednego z największych ośrodków wczasowych. Tutaj
znajdują się osobliwe tęŜnie solankowe z 1828 roku, piękne dywany kwiatowe,
urokliwe parki, skwery, fontanny ze znanym "Grzybkiem" oraz "Jasiem i
Małgosią", łazienki, pijalnie wód i in. W pobliŜu
Ciechocinka - RaciąŜek z urokliwymi ruinami zamku oraz
Nieszawa.
Czas trwania wycieczki: do 5 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 27 zł / os.
(min. 38 osób). Cena zawiera: przejazd, ubezpieczenie,
usługi przewodnickie, bilet wstępu na teren tęŜni w
Ciechocinku.
Trasa śladami początków państwa polskiego.
Jeden z najbardziej znanych szlaków w Polsce, na
którym m.in. zabytki przedhistoryczne,
romańskie, przejazd kolejką wąskotorową na
trasie śnin-Wenecja (gdzie m.in. Muzeum Kolei Wąskotorowej),
Biskupin - najsłynniejszy rezerwat archeologiczny kultury łuŜyckiej.
Pierwsza stolica Polski - Gniezno, wspaniały klasztor benedyktyński w
Mogilnie, romańskie kolegiaty wysokiej klasy w
Strzelnie, Kruszwicy, Inowrocławiu; w Kruszwicy teŜ znana Mysia WieŜa, gdzie myszy
zjadły Popiela.
Czas trwania wycieczki: ok. 10 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 67 zł / os. (min. 38 osób). Cena zawiera:
przejazd, ubezpieczenie, usługi przewodnickie, bilety wstępu (normalne), opłaty
parkingowe.
Trasa do Chełmna, jednego z najstarszych,
najcenniejszych i najpiękniejszych miast Polski, z
monumentalnymi zabytkami gotyckimi (liczne wielkie
kościoły, zachowane niemal w całości mury obronne z basztami i bramami) i
renesansowymi (najpiękniejszy w północnej Polsce ratusz) i niepowtarzalną
atmosferą, zachęcającą do ponownego przyjazdu. Po drodze m.in. ChełmŜa dawna stolica diecezji chełmińskiej.
Czas trwania wycieczki: do 6 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 28 zł / os.
(min. 38 osób). Cena zawiera: przejazd, ubezpieczenie,
usługi przewodnickie, bilet wstępu do ratusza w Chełmnie
(normalny).
Golub-Dobrzyń - miasto nad Drwęcą, złoŜone z
dwóch starych jednostek miejskich:
prawobrzeŜnego Golubia i lewobrzeŜnego
Dobrzynia. W Golubiu m.in. jeden z najbardziej
znanych polskich zamków - Anny Wazówny - malowniczo połoŜony na
skarpie drwęckiej, znany z Wielkich Międzynarodowych Turniejów
Rycerskich odbywających się w lipcu. Pobliska
Szafarnia to drugi po śelazowej Woli ośrodek
chopinowski w Polsce.
Czas trwania wycieczki: do 6 godzin.
Koszt wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 40 zł / os (min. 38 osób). Cena zawiera:
przejazd, ubezpieczenie, usługi przewodnickie, bilety wstępu (normalne): na zamek w
Golubiu, do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.
Ziemia Chełmińska - najstarszy obszar krzyŜacki
w Polsce, skąd rozpoczął się podbój Prusów i
tworzenie potęŜnego państwa krzyŜackiego. Tutaj
znajdują się najstarsze zamki Zakonu Szpitala
Najświętszej Marii Panny w Polsce: pierwszy z nich i oryginalny w
Toruniu, inne najwaŜniejsze m.in. w Golubiu, Radzyniu Chełmińskim
(ruiny warowni najpotęŜniejszej po malborskiej),
Kwidzynie, Zamku Bierzgłowskim, Rogóźnie i in.
Czas trwania wycieczki: ok. 10 godzin.
Cena wyjazdu zorganizowanego (grupa polska): 81 zł / os (min. 38 osób). Cena zawiera:
przejazd, ubezpieczenie, usługi przewodnickie, bilety wstępu (normalne), opłaty
parkingowe.
Opracowano na podstawie i za zgodą Centrum Usługowego przy Oddziale Przewodnickim PTTK w Toruniu.

Podobne dokumenty