Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

Komentarze

Transkrypt

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.
Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.
Współrzędne: Szerokość - 53.131324, Długość - 23.165724
"Muzeum Historii Medycyny i Farmacji" powołane dokładnie 31 maja 2011r jest jedynym takim muzeum w
północno- wschodniej o ile nie całej wschodniej Polsce. Ekspozycja muzealna, powstała w jednym skrzydle pałacu
Branickich, poświęcona jest dawnemu aptekarstwu z terenu Podlasia z przełomu XIX i XX wieku. Wśród
zgromadzonych muzealiów możemy znaleźć naczynia i narzędzia do wytwarzania surowców i leków, oryginalne meble
apteczne, leki wytwarzane przez polskie i zagraniczne fabryki oraz laboratoria chemiczno- farmaceutyczne.Najstarsze
eksponaty pochodzą z XVIII wieku. Zostały pozyskane z wielu aptek działających na terenie województwa podlaskiego
w latach 60-tych XX wieku przez członków Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W
większości zabytki te są depozytem.
W Muzeum zostały zaprezentowane również eksponaty związane z historią medycyny. Wśród nich należy wymienić:
wyposażenie gabinetu stomatologicznego z przełomu XIX i XX wieku, szpitala polowego, gabinetu lekarskiego z
początku XX wieku. Wszystkie muzealia stanowią historyczne świadectwo funkcjonowania lecznictwa na obszarze
dawnego Pogranicza Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pochodzą ze szpitali, które wpisały się w
historyczne karty naszego województwa, m.in. z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego, Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy.
Niezwykle cenne eksponaty stanowią pamiątki rodzinne związane z działającymi na tym terenie lekarzami,
stomatologami, aptekarzami. Przykładem jest otrzymany w darze od Prof. Jana Stasiewicza młoteczek neurologiczny
należący do prof. Zygmunta Kanigowskiego, używany przez niego podczas pracy w Klinice Neurologii USB w Wilnie
oraz w Ośrodku Badania Mózgu.
Więcej o muzeum i jego stale powiększającej się ekspozycji na stronie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
CiekawePodlasie.pl 2012
Strona 1/1

Podobne dokumenty