program 2. e-commerce innovations w branży mody

Komentarze

Transkrypt

program 2. e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014
Business Centre Club
Warszawa
Organizator: Promedia Jerzy Osika
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Agenda
Od
godz.
9.00
Do
godz.
9.50
Temat
9.50
10.00
Powitanie gości
10.00
10.30
10.30
10.50
10.50
11.00
11.00
11.20
11.20
12.10
E-Commerce na celowniku: od wirtualnego
zamówienia do fizycznej dostawy
Od danych przez analizę do decyzji – jak
zadbad o skutecznośd promocji w e-handlu?
Cloud Computing – innowacyjne
rozwiązanie dla branży mody
Jak przygotowad się na wejście nowej
ustawy dotyczącej handlu w sieci?
Praktyczne wskazówki
Przerwa kawowa + odwiedzanie stoisk
12.10
12.30
Sklepy internetowe nowej generacji
12.30
12.50
Jak zdobyd zaufanie klienta w e-commerce?
Elektroniczne systemy płatności
12.50
13.20
Internetowa e-wolucja w sprzedaży
Mateusz Kowalczyk, Specjalista ds.
PR i Marketingu i -Sklep
Mateusz Gadecki,
Prezes Zarządu LDP,
Adam Tomczak, Prezes Zarządu
X-Press Courier
Rejestracja gości, kawa, herbata
13.20
13.40
Dostawy same day dla branży mody
13.40
14.40
Lunch, odwiedzanie stoisk
Jak automatycznie zbudowad
personalizowaną ofertę i wykorzystad ją
do zwiększenia sprzedaży on-line?
14.40
15.00
Wykładowca
15.00
15.15
15.15
15.30
Mobile jest trendy. Dlaczego mobilna strona
sklepu to już nie chwilowa moda,
a koniecznośd, szczególnie w branży
fashion?
Jak skutecznie zintegrowad on-line i off-line
w branży mody?
15.30
16.15
Trendy w e-commerce
16.15
16.30
Podsumowanie
Jerzy Osika,
Prezes Promedia
Magdalena Choquet, Managing
Director SDI Group Poland
Mirka Achinger, Prezes ODL
Michał Zgajewski, Dyrektor Działu
Sprzedaży Atende
Anna Rak, Country Manager
Trusted Shops
Cezary Kożon, Business Development
Manager Fast White Cat
Jacek Kinecki, Sales Manager
Przelewy 24
Paweł Wyborski, Prezes Zarządu
QuarticOn i Justyna Spytek,
Managing Director TradeTracker
Poland
Katarzyna Garbaciak,
Lider Działu Wsparcia Biznesu
iStore.pl
Piotr Stencel, wspólnik w firmie
ORBA
Panel dyskusyjny
Jerzy Osika,
Prezes Promedia
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany agendy. Więcej informacji na
www.promedia.biz.pl
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
E-Commerce na celowniku: od wirtualnego zamówienia do fizycznej dostawy
Zakres prelekcji
Wykład poświęcony zagadnieniom logistycznej obsługi sprzedaży internetowej ze szczególnym
uwzględnieniem efektywnych sposobów kompletacji i fizycznej dostawy zamówieo przychodzących
on-line. Przyjrzymy się sposobom na racjonalizację procesów dystrybucji, odpowiemy na pytanie, jak
można znacznie przyspieszyd realizację zamówieo internetowych zachowując wysoką precyzję
kompletacji zamówieo, zastanowimy się, jakie rozwiązania pozwalają na redukcję całkowitych
kosztów obsługi sprzedaży on-line.
Prelegent
Magdalena Choquet,
Managing Director SDI Group Poland
Magdalena Choquet kieruje oddziałem SDI Group w Polsce, ma długoletnie
doświadczenie w branży logistycznej, zajmowała się wdrażaniem złożonych
rozwiązao systemowych w obszarze Łaocucha Dostaw, a także brała udział
w przedsięwzięciach typu Green Field w branży m.in. odzieżowej oraz
motoryzacyjnej. Zajmowała się organizowaniem globalnych i lokalnych
przetargów na usługi transportowe, w tym także przetargów elektronicznych.
Wdrażała systemy informatyczne wspierające planowanie transportu oraz
rozliczenia finansowe z przewoźnikami. Brała udział w tworzeniu i wdrażaniu programów
szkoleniowych dla pracowników centrum dystrybucji oraz Best Practice w celu udoskonalania
procesów przepływów towarów i podnoszenia efektywności pracy zespołów w magazynach. Jest
absolwentką studium Akademia Psychologii Przywództwa, unikatowego programu studiów
podyplomowych obejmujących praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu
i rozwoju własnym lidera.
Firma
SDI Group jest uznanym dostawcą zintegrowanych systemów i rozwiązao w dziedzinie organizacji
przepływu materiałów i procesów magazynowania w centrach dystrybucyjnych i magazynach.
Kompetencje zgromadzone w SDI Group pozwalają na oferowanie pełnego zakresu usług
obejmujących projektowanie, doradztwo w zakresie intralogistyki, modernizację istniejących
systemów, montaż i obsługę posprzedażową. W ofercie firmy znajdują się systemy transportu
wewnętrznego, urządzenia sortujące, systemy Put-to-Light, układnice automatyczne oraz inne
rozwiązania systemowe. Dzięki temu możemy proponowad naszym klientom innowacyjne
rozwiązania, zaprojektowane i zwymiarowane tak, aby wspierad wzrost biznesu, zapewniad
zwiększenie wydajności i elastyczności operacyjnej.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Od danych przez analizę do decyzji – jak zadbad o skutecznośd promocji w e-handlu?
Zakres prelekcji
Internet usunął bariery odległości, stref czasowych i różnic kulturowych nie tylko w dostępie
do informacji, ale także w dokonywaniu zakupów przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu.
Posiadanie e-sklepu lub e-hurtowni samo w sobie nie jest już innowacją. Teraz liczy się, w jaki sposób
wykorzystujemy ten kanał sprzedaży, aby byd skuteczniejszym w docieraniu do właściwych klientów.
Potrzebujemy kreatywności, aby nasze aktywności w sieci wyróżniały się. Potrzebujemy także wiedzy,
które z nich przynoszą najlepsze rezultaty. Nieocenione są w tym zakresie narzędzia informatyczne
pozwalające przetworzyd dane na informacje, a te następnie na wnioski i decyzje. Wykorzystując
doświadczenie własne oraz naszych klientów zaprezentujemy ciekawe pomysły na biznes
internetowy oraz wskazówki, jakich narzędzi używad do analizowania rezultatów.
Prelegent
Mirka Achinger,
Prezes ODL
Menedżer z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwami oraz obszarami marketingu i sprzedaży. Poprzednio
Dyrektor Sprzedaży w Unilever, Dyrektor Bankowości Detalicznej Raiffeisen
Bank, Dyrektor Sprzedaży-Członek Zarządu Diageo, Prezes Zarządu Mispol
S.A. Posiada także doświadczenie jako konsultant w zakresie tworzenia i
wdrażania strategii oraz zarządzania zmianą.
Firma:
ODL Sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania ERP – systemu informatycznego
wspomagającego kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Firma istnieje na rynku od 1997
roku. Przez cały okres swojej działalności zdobyła zaufanie kilkuset przedsiębiorstw reprezentujących
uznane marki w kraju i za granicą. Klienci ODL to między innymi: sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej
(w tym hurtownie wielooddziałowe), firmy produkcyjno-handlowe i usługowe. Oprogramowanie ODL
użytkują firmy z branż: odzieżowej, obuwniczej, jubilerskiej, meblarskiej, AGD, multimediów,
biurowej, komputerowej, motoryzacyjnej, tekstylnej, chemicznej, spożywczej, dealerzy telefonii
komórkowej i wiele innych. Co roku firma ODL jest notowana w istotnych rankingach branży IT:
Teleinfo 500, Teleinfo 1000, raporty DiS, MSI oraz Computerworld TOP 200.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Cloud Computing – innowacyjne rozwiązanie dla branży mody
Zakres prelekcji
Wystąpienie będzie dotyczyd korzyści, jakie mogą uzyskad firmy, które pozyskujące zasoby IT
w ramach modelu przetwarzania w chmurze. Prelekcja wskaże na potencjalne benefity z zakresu
modelu finansowania, jak również podniesienia bezpieczeostwa, ciągłości działania czy usprawnieo
organizacyjnych.
Prelegent
Michał Zgajewski,
Dyrektor Działu Sprzedaży w Atende S.A
Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w oferowaniu usług z zakresu ciągłości
działania, bezpieczeostwa, cloud computingu oraz outsourcingu IT.
Przewodniczący grupy roboczej Cloud Computing w ramach Forum Technologii
Bankowych przy Związku Banków Polskich. Karierę zawodową rozpoczynał jako
analityk ekonomiczny. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz warszawskiej
Szkoły Głównej Handlowej.
Firma
Atende S.A. jest jedną z wiodących firm informatycznych w Polsce, z ponad 20-letnią tradycją. Spółka
specjalizuje się w czterech głównych dziedzinach: integracji systemów teleinformatycznych (sieci,
systemy obliczeniowe, bezpieczeostwo), integracji infrastruktury technicznej (wyposażenie centrów
danych, zasilanie gwarantowane, inteligentne budynki), outsourcingu IT oraz opartych
na platformach technologicznych usługach świadczonych w modelu cloud computingu. Od 2012 r.
Atende jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Jak przygotowad się na wejście nowej ustawy dotyczącej handlu w sieci? Praktyczne wskazówki.
Zakres prelekcji
Nowa ustawa o prawach konsumenta gruntownie zmieni przepisy i sposób prowadzenia handlu
internetowego w Polsce. Koniecznie będą nie tylko zmiany zapisów zamieszczonych na stronie sklepu
(np. informacja o prawie do odstąpienia od umowy), lecz także zmiany struktury procesu
zakupowego (np. wygląd strony z podsumowaniem zamówienia). Eksperci Trusted Shops radzą, jak
zaplanowad prace w sklepie, aby dostosowad go do nowych przepisów.
Prelegent
Anna Rak,
Country Manager Trusted Shops na Polskę
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellooskiego na kierunku Public Relations,
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz podyplomowych studiów
w London School of Business and Finance na kierunku International Business
and International Negotiation. Swoją karierę zawodową zaczynała w Auracall
Ltd na stanowisku Sales Executive. Po dwóch latach rozpoczęła pracę dla
Moneybookers, z początku jako Sales Manager na Polskę, by z czasem
awansowad na stanowisko Sales Managera na Wschodnią Europę. Od połowy
stycznia 2011 r. jest Country Managerem w Trusted Shops.
Firma
Trusted Shops jest wiodącą firmą oferującą znak jakości dla sklepów internetowych, program
ochrony kupującego oraz system opinii o sklepie. Zaufało jej już ponad 17 000 sprzedawców
internetowych w Europie. Prezentując znak jakości Trusted Shops, sprzedawcy internetowi
sygnalizują, że w ich sklepie przestrzegane są prawa konsumenta. Ponadto, dzięki opcji ochrony
kupującego, Trusted Shops zabezpiecza finansowo zakupy klientów na wypadek braku dostawy lub
braku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy. Zaufanie klientów do sklepu rośnie, a ich
gotowośd do finalizowania zakupów jest większa. Dla sprzedawcy większe zaufanie to większe obroty.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Sklepy internetowe nowej generacji
Zakres prelekcji
Wykład poświęcony kwestiom związanym z nowoczesnym podejściem do tworzenia sklepu
internetowego. Na co należy zwrócid uwagę projektując sklep? Jakie funkcjonalności przyniosą
wymierne korzyści biznesowe i wzrost poziomu lojalności klienta? Dowiemy się, nad jakimi aspektami
należy się zastanowid podczas tworzenia strategii online, poczynając od zarządzania sklepem i
marketingiem internetowym, poprzez web analitykę, na logistyce koocząc.
Prelegent
Cezary Kożon,
Business Development Manager, Fast White Cat
Odpowiedzialny za rozwój biznesu firmy Fast White Cat na polskim rynku.
Wspólnie z zespołem sprzedażowym propaguje wśród potencjalnych klientów
ideę Smarter Commerce dotyczącą zaawansowanych rozwiązao dla sklepów
internetowych. Skutecznie łączy swoją specjalistyczną wiedzę dotyczącą analiz
rynku
i
zachowao
konsumentów
z
techniczną
znajomością
najnowocześniejszych technologii e-commerce pozyskaną na licznych polskich
i zagranicznych szkoleniach IBM. Dzięki praktycznej umiejętności sprzedaży internetowej, zdobytej
m.in podczas prognozowania sprzedaży dla sklepu internetowego Orange.pl oraz wyznaczania
kierunku zmian procesów sprzedażowych w kanale online, w oparciu o bieżącą analizę trendów
i zdarzeo sprzedażowych dla P4 Sp. z o.o. (Play), potrafi oceniad szanse i zagrożenia projektów oraz
przełożyd je na wymierne korzyści biznesowe.
Firma:
Fast White Cat SA to prężnie rozwijająca się firma z branży technologicznej, której oferta skierowana
jest do firm handlowych i produkcyjnych zainteresowanych sprzedażą B2C lub B2B poprzez kanał
internetowy. Jako Premier Business Partner IBM, Fast White Cat oferuje swoim klientom usługę
kompleksowego zarządzania sklepami internetowymi, wykorzystując innowacyjne i zaawansowane
rozwiązania oparte o narzędzia IBM, które wg badao Forrester należą do najlepszych na świecie
w swojej kategorii. Firma zapewnia pełną obsługę procesów związanych z prowadzeniem biznesu
w internecie, począwszy od analizy biznesowej i funkcjonalnej, wdrożenia platformy sprzedażowej,
poprzez marketing spersonalizowany, programy lojalnościowe, obsługę sprzedażową
i posprzedażową, Call Center, aż po logistykę. Wdrażane esklepy oparte są o ideę Smarter
Commerce.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Jak zdobyd zaufanie klienta w e-commerce? Elektroniczne systemy płatności.
Zakres prelekcji
Najnowocześniejsze usługi płatnicze wykorzystywane w e-commerce, w tym automatyczne przelewy
bankowe, obsługa kart kredytowych, on-line’owe systemy ratalne, płatności mobilne oraz usługi
zwiększające konwersje i sprzedaż.
Prelegent
Jacek Kinecki,
Sales Manager Przelewy24
Z branżą e-commerce i IT związany od kilku lat. Do jego obowiązków należy
monitoring rynku, rozwój oferty serwisu Przelewy24, nadzór
nad prowadzonymi projektami i przede wszystkim pozyskiwanie i budowanie
relacji z klientami oraz partnerami serwisu. W trakcie swojej kariery
zawodowej współpracował z wieloma kluczowymi partnerami, był
odpowiedzialny za nadzorowanie wdrożeo rozbudowanych projektów w zakresie dedykowanych
rozwiązao płatniczych. Ukooczył UAM w Poznaniu na kierunku komunikacji społecznej.
Firma:
Serwis Przelewy24 specjalizuje się w tworzeniu i eksploatacji oprogramowania przeznaczonego
dla szerokiego zakresu usług łączących klientów biznesowych oraz indywidualnych. W naszej ofercie
udostępniamy narzędzia do obsługi przelewów on-line z 37 banków, obsługę kart płatniczych: VISA,
MasterCard etc., w pełni on-line’owy system ratalny, płatności międzynarodowe w walutach obcych,
płatności mobilne oraz SMS, płatności rekurencyjne, elektroniczną brandowaną portmonetkę:
MoneyBookers, PayPal, jak również PayTel, SkyCash i mPay oraz inne unikalne technologiczne
rozwiązania – min. BankBrowser i plaginy do przeglądarek automatyzujące proces płatności,
natychmiastowe wypłaty i realizacja zwrotów poprzez API, rozbudowany system raportowania
z możliwością integracji z systemem partnera, możliwośd wywołania żądania transakcji z różnego
poziomu np. panel klienta, QRcode, link z e-maila, faktury lub SMS. Serwis Przelewy24 słynie
z dedykowanych rozwiązao technologicznych opracowywanych na potrzeby swoich partnerów.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Internetowa e-wolucja sprzedaży
Zakres prelekcji
W Polsce jest kilkanaście tysięcy sklepów internetowych. I wciąż powstają nowe. Razem z rozwojem
rynku (i konkurencji) powinniśmy zmieniad nasze sklepy. O tym, jak to robid najlepiej wykorzystując
badania, modyfikując strategię i analizując casy, opowiem na przykładzie stworzonych przez nas
sklepów.
Prelegent
Mateusz Kowalczyk,
Specjalista ds. PR i Marketingu w i-sklep
Specjalista PR&Marketing w i-sklep.pl, marki tworzącej dedykowane
rozwiązania dla branży e-commerce. W codziennej pracy wizję klienta
zamienia w pełnowartościowy produkt. Prelegent podczas licznych imprez
branżowych oraz szkoleo. Wieczny optymista szukający nowych wyzwao,
rozwiązao i usprawnieo. Zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym,
wyznaje zasadę „człowiek tyle jest wart, ile da z siebie innym”.
Firma
i-sklep.pl to software house tworzący dedykowane systemy do sprzedaży detalicznej, hurtowej oraz
cyklicznej. W ciągu dziesięciu lat istnienia firma wypracowała szereg autorskich rozwiązao
e-commerce przynoszącym swoim klientom wymierne korzyści. Obecnie firma liczy ponad 40
specjalistów branży e-commerce od programistów po marketingowców. Ma na swoim koncie ponad
250 wdrożeo w Polsce oraz największą liczbę sklepów w rozwiązaniu RWD w Europie. Wszystkie
rozwiązania i-sklep obejmują pełne wsparcie techniczne, aktualizację oraz stały rozwój.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Dostawy same day dla branży mody
Zakres prelekcji
Rozwój sieci offline poprzez sklep online. Zakupy z dostawą tego samego dnia. Rozwiązania
logistyczne i dystrybucyjne dla e-commerce. Fulfillment.
Prelegenci
Mateusz Gadecki
Prezes Zarządu Logistics Distribution Partners LDP sp. z o.o
Od 15 lat związany z branżą kurierską i logistyczną. Firma LDP powstała w
2006 roku. Tworzą ją ludzie z pasją i wieloletnim doświadczeniem w branży
TSL.
Adam Tomczak
Prezes Zarządu X-press Couriers
Od 15 lat związany z branżą kurierską, w ramach której zrealizował szereg
innowacyjnych projektów. W ich wyniku stworzony został unikalny model
biznesowy opierający się na sieci wielofunkcyjnych punktów obsługi klienta
zlokalizowanych w dużych centrach biznesowych. W latach 1996 – 1997
wykładał język angielski oraz literaturę anglojęzyczną na uniwersytecie
Rostock (Niemcy). Po zakooczeniu kariery akademickiej pełnił funkcję dyrektora sprzedaży w
niemieckiej firmie Nemetschek AG. W 2003 roku ukooczył MBA w warszawskiej Szkole Głównej
Handlowej. W 1999 roku zaangażował się w rozwój firmy X-press Bikers – pierwszej polskiej firmy
kurierskiej świadczącej usługi za pośrednictwem miejskich kurierów rowerowych. W wyniku
wprowadzonych zmian powstała firma X-press Couriers oraz sied butików pocztowych rozwijanych
pod marką X-Store (2006 rok). Już wtedy punkty spółki świadczyły usługi rodzącemu się sektorowi ecommerce. Od 2008 roku pełni funkcję Prezesa X-press Couriers. W 2011 doprowadził do połączenia
spółki z firmą Data Logistics – dostawcą oprogramowania dla branży TSL. Obecnie rozwija portfolio
produktów skierowanych do przedstawicieli rynku e-commerce, między innymi usługę umożliwiającą
realizację przesyłki w dniu złożenia zamówienia.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Firmy
LDP tworzy strategie logistyczne i wykonuje usługi z zakresu transportu, magazynowania,
konfekcjonowania i dystrybucji. Zdobyte doświadczenie wykorzystujemy, aby budowad przewagę
rynkową naszych klientów. Dla maksymalizowania zysków i minimalizowania kosztów dajemy naszym
klientom sprawdzone oraz niezawodne rozwiązania, które poprzez integrację wszystkich elementów
procesów TSL pozwalają na kompleksowe i efektywne zarządzanie logistyką.
X-press Couriers to spółka o utrwalonej pozycji na rynku przesyłek miejskich, krajowych i
międzynarodowych. Nasza globalna obecnośd jest możliwa dzięki strategicznemu aliansowi
z międzynarodową siecią SkyNet. Szybki rozwój umożliwia nam przemyślany model biznesowy,
którego istotnym elementem jest pozyskiwanie partnerów w oparciu o model franczyzy. Nasza
obecnośd w dużych ośrodkach biznesowych możliwa jest dzięki sieci wielofunkcyjnych butików
pocztowych rozwijanych pod marką X-Store.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Jak automatycznie zbudowad personalizowaną ofertę i wykorzystad ją do zwiększenie sprzedaży
on-line?
Prelegenci
Paweł Wyborski,
Prezes Zarządu QuarticOn
Założyciel QuarticOn.com, absolwent wydziału Matematyki i Nauk
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w rozwoju
nowoczesnych technologii marketingowych, które uzyskują wysoką
skutecznośd, dzięki wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji i dużych
danych generowanych przez użytkowników Internetu.
Justyna Spytek
Managing Director TradeTracker Poland
Jest odpowiedzialna za rozwój sieci afiliacyjnej TradeTracker w Polsce.
Specjalista marketingu performance z 10-letnim doświadczeniem w pracy
agencyjnej
(Havas
Media,
Codemedia).
Prowadziła
kampanie
efektywnościowe on-line, m.in. dla: Tchibo Direct, Tesco, Top Secret, Getin
Noble Bank, Liberty Direct
Firmy
QuarticOn to uznany lider na polskim rynku e-commerce oferujący kompleksowe rozwiązania
z zakresu inteligentnych systemów personalizacji. Z jego rozwiązao na co dzieo korzystają największe
polskie i zagraniczne sklepy online oraz serwisy www. TradeTracker Poland oferuje technologię
do obsługi programów partnerskich w internecie. To sied afiliacyjna dedykowana branży e-commerce
i tworzona przez wywodzących się z niej specjalistów o wieloletnim doświadczeniu i doskonałej
znajomości rynku.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Mobile jest trendy. Dlaczego mobilna strona sklepu to już nie chwilowa moda, a koniecznośd,
szczególnie w branży fashion?
Zakres prelekcji
Krótkie studium przypadku sklepów, które wybrały graficzny szablon responsywny. Liczby nie kłamią.
Pokażemy, jak wdrożenie indywidualnego mobilnego szablonu graficznego wpłynęło na ruch i liczbę
zamówieo w sklepach iStore.pl.
Prelegent
Katarzyna Garbaciak
Lider Działu Wsparcia Biznesu iStore.pl
Lider działu wsparcia biznesu iStore.pl w Grupie Allegro. Odpowiedzialna
za rozwój i promocję integracji sklepów iStore.pl z oprogramowaniem
zewnętrznym, koordynację wielu działao e-marketingowych platformy
sklepowej skupiającej 3000 sprzedawców. Prowadzi i wspiera szereg
projektów funkcjonalnie opartych o WebAPI iStore.pl oraz projekty
edukacyjne dla sprzedawców internetowych. Wykładowca Edukacyjnych
Spotkao Allegro.
Firma
Platforma iStore.pl jest najstarszą platformą sklepową w Polsce, którą doceniło już 3000
przedsiębiorców. Z systemu korzystają takie marki, jak Bank Zachodni WBK, Flawless czy Bialcon.
iStore.pl to nowoczesne oprogramowanie i sklepy w technologii Responsive Web Design, dostępne
w bezpiecznym systemie abonamentowym. iStore.pl oferuje bezpłatny hosting w bezpiecznej
serwerowni, z której korzystają największe serwisy w Polsce; ponadto w pakiecie darmowy certyfikat
bezpieczeostwa SSL i nielimitowany transfer danych. iStore.pl oferuje kompleksowe usługi graficzne
dostępne w ramach serwisu Grafoteka.istore.pl. Ostatnio udostępniła darmowy szablon responsywny
„Simple” na tablety i smartfony.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Temat prelekcji
Jak skutecznie zintegrowad on-line i off-line w branży mody?
Zakres prelekcji
Multichanel sales – platforma Magento jako narzędzie dla efektywnej integracji biznesu off-line i online. Podczas prezentacji omówimy najnowsze trendy na rynku e-commerce związane z coraz
większym stopniem przenikania się sprzedaży tradycjnej (off-line) oraz on-line. Opowiemy o
ciekawych rozwiązaniach z całego świata oraz o naszych doświadczeniach w tym zakresie
na rodzimym rynku.
Prelegent
Piotr Stencel,
Wspólnik w firmie ORBA
Piotr Stencel jest wspólnikiem w ORBA oraz założycielem i prezesem platformy
Sheepla. Na co dzieo zajmuje się zarządzaniem platformą Sheepla, ale też
aktywnie wspiera firmę ORBA w pozyskiwaniu nowych klientów i projektów.
Wcześniej przez 8 lat pracował w międzynarodowej firmie doradztwa
strategicznego i zarządzał projektami w branży logistycznej i telekomunikacyjnej
Firma
ORBA specjalizuje się w tworzeniu rozwiązao IT dla branży e-commerce. Nasz zespół posiada bogate
doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów w Polsce, Rosji i Unii Europejskiej.
Tworzymy dedykowane systemy B2B oraz B2C dla podmiotów zainteresowanych wejściem na rynek
e-commerce bądź rozwojem dotychczasowej działalności w tym obszarze. Nasze oprogramowanie
budujemy w oparciu o technologię Magento – światowego lidera rozwiązao dla handlu
internetowego. Istotnym wyróżnikiem naszej oferty jest znajomośd biznesowych aspektów rynku ecommerce, która przekłada się na efektywnośd budowanych przez nas systemów. Poza obsługą
programistyczną, wspieramy naszych klientów w tworzeniu architektury informacji oraz
funkcjonalnych założeo aplikacji, których poprawnośd weryfikujemy za pośrednictwem technologii
prototypowania. Dodatkową wartośd dla naszych klientów, stanowią produkty w postaci gotowych
do wdrożenia modułów dla platformy Magento.
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Patroni Honorowi
Partner Główny
Partnerzy Strategiczni
Partner Merytoryczny
e-commerce innovations w branży mody
15 maja 2014, Warszawa
Partnerzy Biznesowi
Partnerzy
Dystrybucja Materiałów
Patroni Medialni
Sponsorzy Upominków

Podobne dokumenty