Policja Podlaska Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach.

Komentarze

Transkrypt

Policja Podlaska Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach.
Policja Podlaska
Źródło:
http://www.podlaska.policja.gov.pl/pod/informacj/prawa-czlowieka/publikacje/40848,Afryka-i-jej-mieszkancy-w-polskich-medi
ach.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 13:55
Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach.
Raport z monitoringu polskich mediów.
Afryka i jej mieszkańcy nie dominują w polskich przekazach medialnych. Skąpe informacje docierające do odbiorców
mediów w Polsce kreują jednocześnie specyficzny wizerunek Afrykanów i w rezultacie są często jedynym sposobem na
bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach.
Projekt „Afrykanie w Polsce – badanie i monitoring na rzecz zwalczaniadyskryminacji”, realizowany w ramach dotacji
otrzymanej z programu Obywateledla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, jest projektem o zasięgu ogólnopolskim i
ma na celu sprawdzenie, jak po pięciu latach, od przeprowadzenia pierwszych kompleksowych badań na temat postrzegania
Afryki i jej mieszkańców przez obywateli Polski oraz pierwszego monitoringu polskich mediów, zmienia się stosunek
polskiego społeczeństwa i mediów wobec osób pochodzenia afrykańskiego.
W rezultacie projekt dostarcza kluczowych danych, niezbędnych do prowadzenia działań, które w sposób systemowy
przeciwdziałają nietolerancji i dyskryminacji, w tym pomaga też lepiej zrozumieć współczesne źródła zjawiska mowy
nienawiści. Jednocześnie projekt zajmuje się grupą osób pochodzenia afrykańskiego, której nie są poświęcane dedykowane i
odrębne badania, i jest prowadzony przy bezpośrednim
udziale Afrykanów.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach 3.36 MB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty