Konkurs Nr 5-POKL-8.1.1-2009

Komentarze

Transkrypt

Konkurs Nr 5-POKL-8.1.1-2009
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
1.
3WAY
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ABE Animacja Biznes Edukacja
ABE Animacja Biznes Edukacja
Aberos sp. c.
Aberos sp. c.
AGROLOK sp. z o.o.
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
Akademia Nauki
9.
Akademia Nauki
10.
Akademia Szybkiej Nauki
11.
AKRO SOFT
12.
AKS - Szkolenia i Doradztwo sp. j.
13.
14.
Asinit
AUTOMOBILKLUB BYDGOSKI
15.
Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji sp. z o.o.
16.
17.
Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o.
Bazy i Systemy Bankowe sp. z o.o.
18.
BDG sp. z o.o.
19.
20.
21.
22.
BDG sp. z o.o.
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"
Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "Europejczyk"
Biuro Rachunkowe TAX
23.
Brainstorm
24.
Bydgoski Dom Technika NOT sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU
Język angielski bez barier - szkolenia językowe
metodą intensywnej konwersacji bezpośredniej
INNOWACYJNY MENEDZER
Zarządzanie zespołem w dobie zmian gospodarczych
Nowy zawód - wyŜsze kwalifikacje
Szkolenia szansą na rozwój zawodowy
Kompetentna załoga - silna firma
Szkolenia Cisco krokiem do twojej kariery
Języki dla pracowników MŚP
Rozwój kompetencji kluczowych
pracowników MSP w Grudziądzu
Profesjonalista na rynku pracy
Programy Symfonia - drogą do sukcesu zawodowego osób
pracujących wojweództwa kujawsko - pomorskiego
Wsparcie kujawsko-pomorskich funduszy poŜyczkowych
i poręczeniowych poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych
ich pracowników i pracownic
AKADEMIA IT ASINIT
Pokieruj bezpieczeństwem swojej firmy
Bank Spółdzielczy wsparciem rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
Profesjonalne szkolenia dla finansistów
Profesjonalne szkolenie dla informatyków
Doskonalenie miękkich umiejętności niezbędnych dla
profesjonalnego systemu obsługi klienta w firmie KLEKS
Doskonalenie umiejętności kadr przedsiębiorstw w regionie
Fundusze Unijne - Akademia Wiedzy
Nowoczesna Akademia Rozwoju - NAR
Sukces "na bank"
Nowoczesne Zarządzanie Kadrami
w Małym i Średnim Przedsiębiorstwie
Zespół Działań Szkoleniowo-Doradczych
Zarządzania Własnością Intelektualną w Gospodarce
MIEJSCE SIEDZIBY
Toruń
Poznań
Poznań
Poznań
Poznań
Golub-Dobrzyń
Łódź
Olsztyn
Olsztyn
Radzieje
Toruń
Toruń
Racula
Bydgoszcz
Poznań
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Lubicz
Lubicz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Katowice
Bydgoszcz
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
25.
CE2 Centrum Edukacji sp. j.
26.
27.
28.
29.
Centrum Edukacji i Kultury "Zenit"
Centrum Językowe "Your English"
CENTRUM NLP
CENTRUM NLP
30.
Centrum Samorządności i Regionalizmu
31.
32.
Centrum Szkoleniowe AWANS
Centrum Szkoleniowe AWANS
33.
Centrum Technik Sieciowych sp. z o.o.
34.
Centrum Technik Sieciowych sp. z o.o.
35.
36.
37.
38.
39.
Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja
Cetrum Doskonalenia Zawodowego sp. c.
Cityschool sp. c
Conversa
Conversa
Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Edukacjii, Kultury i Sportu "CzyŜ-nie"
40.
41.
DC Edukacja sp. z o.o.
42.
Dialog Plus Psychologiczna Akademia Umiejętności
43.
DOBRA FIRMA
44.
DOLIWA Centrum Kształcenia, Ochrony i Detektywistyki
45.
DOOR Poland S.A.
46.
DORFIN Sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU
Ekspert ochrony środowiska i technologii odnawialnych źródeł
energii w przedsiębiorstwie
Kompendium nowoczesnych umiejętności trenerskich
Treningi językowo-personalne w powiecie chełmińskim.
Sztuka komunikacji podstawą kompetencji menedŜera
Więcej umiem - więcej mogę
MIEJSCE SIEDZIBY
Lublin
Włocławek
Chełmno
Warszawa
Warszawa
Profesjonalista w kaŜdym calu - rozwój karier zawodowych
Łowicz
pracowników w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego
Czas na AWANS
Sukces z AWANSEM
Akademia Wiedzy - kompetencje pracowników
kluczem do sukcesu MŚP
w województwie kujawsko-pomorskim
Poznań
Poznań
Warszawa
Akademia Kompetencji - program szkoleń dla pracowników MŚP Warszawa
Technologie informacyjne w pracy
Profesjonalny w swoim zawodzie
Liczysz na sukces postaw na siebie
Profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami
Kadry e-biznesu - szansą na rozwój przedsiębiorstwa
Szkolenia i doradztwo dla firm z kujawsko-pomorskiego
odpowiedzią na kryzys
Program rozwoju kompetencji informatycznych kadr kujawskopomorskich przedsiębiorstw
Dialog Plus Szkoła Trenerów
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
administratorów sieci komputerowych w MSP
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
ARON - firma o europejskich standardach
Skuteczne zarządzanie i efektywna sprzedaŜ fundamentem
rozwoju kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw
Akademia nowoczesnego przedsiębiorstwa w dobie kryzysu
gospodarczego
PłuŜnica
Inowrocław
Warszawa
Toruń
Toruń
Czernikowo
Gdańsk
Bydgoszcz
Toruń
Niemcz
Warszawa
Toruń
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
47.
Easy Access Technology sp. z o.o.
48.
Easy Access Technology sp. z o.o.
49.
Edoradca sp. z o.o.
50.
Edukacja IT
51.
EDUSTAR Centrum Szkoleń i Doradztwa
52.
EDUSTAR Centrum Szkoleń i Doradztwa
53.
54.
55.
56.
Edwards Language Services - szkolenia i konsultacje
EGB Investments S.A.
EGB Investments S.A.
Eko Marketing
57.
EKO-Medica
58.
Ekoturyzm sp. z o.o.
59.
60.
61.
62.
Euro - Konsult
Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o.
Europejska Grupa Doradcza sp. z o.o.
Europejski Instytut Edukacji Informatycznej
63.
Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich
64.
65.
66.
67.
EuRoSCHOOL Centrum Szkoleń
EuRoSCHOOL Centrum Szkoleń
Excellence Consulting Pietrasińscy sp. j.
Excellence Consulting Pietrasińscy sp. j.
68.
Fant sp. c.
TYTUŁ PROJEKTU
Nowoczesne eBiuro i Telepraca szansą rozwoju
dla mikro i małych przedsiębiorstw
z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich
i miast do 25 tys. mieszkańców
Nowoczesne eBiuro szansą rozwoju
dla mikro i małych przedsiębiorstw z miast powyŜej 25 tys.
mieszkańców
SprzedaŜ, finanse, zarządzanie podstawą sukcesu firmy
Informatycy - awangarda rozwoju.
Profesjonalne szkolenia informatyków
Kryzys nie straszny - pakietowe szkolenia
dla średnich przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo w czasach kryzysu - pakietowe szkolenia
dla średnich przedsiębiorstw
Język angielski dla pracujących i kadry zarządzającej w MŚP
Wiedza kapitałem EGB Investments SA.
Wiedza na trudne czasy
Akademia Nowoczesnego Stylisty
Szkolenie: Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej
i ich rola we współczesnej medycynie
Zostań efektywnym negocjatorem- szkolenie
dla przyszłych menadŜerów globalnych
Profesjonalny kurs spawania MAG i TIG
Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kobieta sukcesu, kobieta menedŜer
Akademia Kompetencji Informatycznych
MIEJSCE SIEDZIBY
Sopot
Sopot
Tczew
Bydgoszcz
Gdynia
Gdynia
Włocławek
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Warszawa
Balice
Warszawa
Lublin
Katowice
Katowice
Nowy Sącz
Wzmocnienie kadr pracownicznych MŚP w strefie dolnej Wisły Toruń
[email protected] kurs na sukces
Akademia Kujaw - Pracownik XXI wieku
+45 Profesjonalni i Skuteczni
Doskonali w biznesie
Włocławek
Włocławek
Toruń
Toruń
Nowe kwalifikacje dla kadry zarządzającejz powiatu toruńskiego Toruń
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
69.
70.
NAZWA PROJEKTODAWCY
FIRMA 2000 sp. z o.o.
Firma Handlowo-Usługowa Apteka "Panaceum"
Maria Jolanta Wyborska,
Omega-Firma Szkoleniowa Maria Jolanta Wyborska
71.
Firma Komnet
72.
Firma Komnet
73.
Focus - Training Instytut Doskonalenia Kadr
i Rozwoju Osobowości
74.
Fundacja Akademia Transportu
75.
Fundacja Akademia Transportu
76.
Fundacja Amicus Universitias Nicolai Copernici
77.
78.
79.
80.
81.
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Fundacja Ekspert - Kujawy
Fundacja Ekspert - Kujawy
Fundacja Rozwój UTP
82.
Geotermia Marusza
83.
Gmina Stolno
84.
Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO sp. j.
85.
Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO sp. j.
86.
87.
Hagans Logistic sp. z o.o.
Hotelarskie Centrum szkoleniowe sp. z o.o.
88.
Hotelarskie Centrum Szkoleniowe sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU
Akademia Zarządzania MŚP
Czas zmian - szansą szkolenia!
Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry i pracowników
Firmy KOMNET
PodwyŜszenie kwalifikacji pracowników
Firmy KOMNET Krajewski Piotr
Komputer oknem na świat
Kierowca zawodowy - odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
pracy
Specjaliści dla transportu
Kujawsko-Pomorska Akademia Prawa
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Manager IT - zawód poszukiwany
Technologie informacyjne dźwignią sukcesu MŚP
Lepsze jutro
Nowe umiejętności II edycja
WyŜsze kwalifikacje do dobra praca
Wysokie kwalifikacje pracowników Geotermii
gwarantem rozwoju przedsiębiorstwa
Podniesienie kwalifikacji mieszkańców Gminy Stolno
SprzedaŜ, Zarządzanie, Marketing - szkolenia dla MŚP
z województwa kujawsko-pomorskiego
Zwiększenie produktywności metodą Lean Manufacturing
i KAIZEN w przedsiębiorstwach
województwa kujawsko-pomorskiego
Doskonały sekretariat - połowa sukcesu firmy
Akademia gastronomii i hotelarstwa
Nowoczesna gastronomia szansą rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
MIEJSCE SIEDZIBY
Warszawa
Kikół
Brodnica
Brodnica
Świecie
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Toruń
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Inowrocław
Inowrocław
Bydgoszcz
Grudziądz
Stolno
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Toruń
Świecie
Świecie
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
TYTUŁ PROJEKTU
Kapitał ludzki - inwestycja a nie koszt!
Kompleksowy program doskonalenia umiejętności
zarządzania personelem pracowników MŚP
w województwie kujawsko-pomorskim
Pracownicy MŚP w dobie kryzysu - rozwój kompetencji kadr
województwa kujawsko-pomorskiego w dynamicznie
zmieniających się warunkach gospodarczych
Skuteczne zarządzanie kadrami - kluczem do sukcesu
małych i średnich firm
MIEJSCE SIEDZIBY
89.
HPR GROUP sp. z o.o. SELECTONE sp. k.
90.
HPR GROUP sp. z o.o. SELECTONE sp.k.
91.
Humano
92.
IBIS LTD - International Bakery Industries - Spomasz sp. z o.o.
93.
ILLUMINATUS Sp. z o.o.
Akademia Efektywnego Zarządzania Zespołem SprzedaŜowym Gdańsk
94.
ILLUMINATUS sp. z o.o.
95.
Inicjatywy Europejskie sp. c.
96.
Instytut Edukacji Komputerowej
97.
Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o.
98.
Instytut Skutecznego Działania
99.
Instytut Transportu Samochodowego
100.
International House Bydgoszcz sp. c.
101.
International House Bydgoszcz sp. c.
102.
International House Toruń sp. c.
103.
Inwestel sp. z o. o.
104.
Junget sp. z o.o.
105.
106.
KarStanS sp. z o.o.
KarStanS sp. z o.o.
MenedŜer Hotelowy - Akademia Rozwoju zawodowego
Szkolenia wspierające kompetencje
regionalnego kapitału ludzkiego
Model Intermentoringu
receptą na spowolnienie gospodarcze - kurs informatyczny
dla kadr zarządzających MŚP
Kompetencje kluczowe - dla Ciebie
Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych pracowników firmy DGS S.A.
Wzrost kompetencji kadry Ośrodków Szkolenia Kierowców
w Województwie Kujawsko-Pomorskim
Szkolenia językowe i zawodowe dla pracownikow regionalnych
firm sektora MŚP
Wzrost konkurencyjności regionalnych firm sektora MŚP
WyŜsze kwalifikacje kadr sanatoriów
z Ciechocinka i Wieńca Zdrój
Program rozwoju kadry pracowników SH ZETKA
Rozwój przedsiębiorstwa
poprzez szkolenie pracowników - szkolenia wewnętrzne
Controlling - efektywne zarządzanie prtzedsiębiorstwem
Controlling - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw
Potencjał zespołu firmy IBIS Ltd.
Warszawa
Warszawa
Świecie
Szubin
Gdańsk
Toruń
Kołobrzeg
Łódź
Warszawa
Warszawa
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Toruń
Warszawa
Solec Kujawski
Toruń
Toruń
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
107.
NAZWA PROJEKTODAWCY
KDM - automatyka sp. j.
108.
Krystyna Jarocka
109.
110.
Kujawsko-Pomorski Fundusz PoŜyczkowy sp. z o.o.
LD Holding S.A.
111.
Leadership Development
112.
Lech Consulting
113.
Lech Consulting
114.
LibrentHR
115.
LibrentHR
116.
LOGICOS Firma Prywatna
117.
Lokalna Organizacja Turystyczna
118.
Mazowieckie Centrum Szkoleń sp. z o.o.
119.
Miasto Bydgoszcz
120.
121.
122.
Michał Szymczak
Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o.
Międzynarodowa WyŜsza Szkoła Logistyki i Transportu
123.
Mondi Świecie SA
124.
Nadwiślanka S.A.
125.
126.
Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny EDU-JETTER
Novamed sp. z o.o.
TYTUŁ PROJEKTU
Droga do budowy i rozwoju zespołu firmy KDM - automatyka
MIEJSCE SIEDZIBY
Gniewkowo
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr
sznsą na rozwój konkurencyjności i potencjału przedsiębiorstw Bydgoszcz
w województwie kujawsko-pomorskim
Planowanie rozwoju- drogą do sukcesu MSP
Nowoczesna kadra w handlu
Efektywne MŚP - kluczem rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
Jak mówić, by klient nas słuchał
jak słuchać,aby…rozumieć klienta
Język komunikacji w praktyce
AKADEMIA MENEDśERA - szkolenia z zakresu
zarządzania zasobami ludzkimi
Akademia Specjalisty
Niezliczone moŜliwości - powszechne wykorzystanie
technologii informatycznej
odLOTowe kompetencje w marketingu turystycznym kompleksowe wsparcie kwalifikacji kadr turystyki
Pracownicy przedsiębiorstw kluczem
do dynamicznego i trwałego rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
Toruń
Jastrzębie Zdrój
Wrocław
Toruń
Toruń
Kiekrz
Kiekrz
Murowaniec
Toruń
Warszawa
Bydgoska Kuźnia Przedsiębiorczości - wzrost konkurencyjności
Bydgoszcz
sektora MSP w kujawsko-pomorskiem
Bydgoski Informator Przedsiębiorczości
Wiedza to klucz do sukcesu w trosce o dobro pacjenta
Nowy zawód - INWESTOR GIEŁDOWY
Szkolenia pracowników Mondi Świecie S.A.
inwestycją w przyszłość regionu
Rozwój przedsiębiorstwa
poprzez szkolenie pracowników - szkolenia wewnętrzne
Profesjonalna sekretarka w placówce oświatowej
Komunikacja i współpraca w zespole NZOZ Novamed
Bydgoszcz
Włocławek
Wrocław
Świecie
Toruń
Włocławek
Brodnica
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
TYTUŁ PROJEKTU
Wykwalifikowane - szkolenia zawodowe
dla dorosłych kobiet pracujących
Poszerzaj swoje horyzonty
Nowe kwalifikacje- większe moŜliwości
Profesjonalny pracownik administracyjno-biurowy z językiem
angielskim
127.
NS Konsulting sp. z o.o.
128.
129.
NS Konsulting sp. z o.o.
O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o.
130.
O.K. Centrum Języków Obcych sp. z o.o.
131.
OPONEO.PL S.A.
132.
OPTIMA
133.
Ośrodek Szkolenia Kierowców - AUTOSTER
134.
Ośrodek Szkoleniowo-WdroŜeniowy
135.
136.
P.P.H.U. TUDEN sp. z o.o.
Panda Trzebnica sp. z o.o.
137.
Papiery Powlekane PASACO sp. z o.o.
138.
Perfekt sp. c.
Ocena efektywności finansowej projektów inwestycyjnych
z wykorzystaniem narzędzi ICT
Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników MSP
w zakresie posiadanych uprawnień
do kierowania pojazdami mechanicznymi
Szkolenia komputerowe dla pracowników
i kadry zarządzającej MŚP
Profesjonalizm kadr w TUDEN
Szkolenia fryzjerskie i kosmetyczne
Rozwój kluczowych kompetencji pracowników/pracowniczek firm
PASACO i DOMINEX w procesie kontaktu z klientem
Sztuka rozwiązania języka
139.
Perfekt sp. c.
Klient nasz Pan?
140.
PM Group sp. c.
141.
PM Group sp. c.
142.
PM Group sp. c.
143.
Polska Szkoła Florystyczna
144.
Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp z o.o
MIEJSCE SIEDZIBY
Lublin
Lublin
Lublin
Lublin
Podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL
Bydgoszcz
podstwą wzrostu konkurencyjności firmy
[email protected] Explorer - cykl szkoleń z zakresu prowadzenia
badań, statystyki i analizy danych z uŜyciem SPSS
Nowoczesny pracownik biurowy - szkolenia dla małych firm
Wschód Projektów - cykl szkoleń
z Zarządzania Projektamiwg PMI
wraz z przygotowaniem do egzaminu certyfikującego
Florystyka - Szansa Na Sukces - zaawansowane szkolenia
dla pracowników sektora MŚP branŜy florystycznej
województwa kujawsko-pomorskiego
Kierowca Zawodowy kategorii C
Zławieś Mała
Toruń
Bydgoszcz
Toruń
Trzebnica
Solec Kujawski
Janikowo
Janikowo
Białystok
Białystok
Białystok
Poznań
Bydgoszcz
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
145.
NAZWA PROJEKTODAWCY
Polski Związek Motorowy
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp z o.o
146.
Possible sp z o.o.
147.
Precyzja Service sp. z o.o.
148.
149.
150.
151.
PROGRESS FACTORY Centrum Języków Obcych sp. c.
Prospero Business Training sp. c.
Prospero Business Training sp. c.
Prospero Business Training sp. c.
152.
Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe GEOTECH
sp. z o.o.
153.
Przedsiębiorstwo Geotechniczno-Konsultingowe
GEOTECH sp. z o.o.
154.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Amicus"
155.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Amicus"
156.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAK
157.
158.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ABAK
Regionalne Centrum Integracji Europejskiej
159.
REJS sp. z o.o.
160.
161.
162.
SAD sp. z o.o.
SCOLA
SCOLA
TYTUŁ PROJEKTU
Okresówki dla kierowców
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
pracowników i kadry zarządzającej Possible sp. z o.o.
poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie
projektowania, prowadzenia
i sprzedaŜy systemów informatycznych
Akademia Precyzji Service:
"Autodata bez tajemnic" i "Diagnostyka układu jezdnego"
Język angielski w firmie - skuteczniej z certyfikatem TOEIC
Era Zarządzania
Zarządzanie w kryzysie. Szanse. ZagroŜenia. Profesjonalizm
Era Zarządzania
MIEJSCE SIEDZIBY
Bydgoszcz
Toruń
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Katowice
Katowice
Katowice
Doskonalenie wiedzy pracownika i jego umiejętności
w zakresie zarządzania projektami
Bydgoszcz
szansą na udział w pozytywnych zmianach w przedsiębiorstwie
Doskonalenie umiejętności języka angielskiego
pracownika szansą na jego udział w pozytywnych zmianach
w przedsiębiorstwie
CSK food - rozwój kompetencji pracowników
Wykwalifikowany pracownik podstawą konkurencyjności
Towimor S.A.
E-Obywatel - podnoszenie umiejętności pracowników
województwa kujawsko-pomorskiego
WyŜsze kwalifikacje - lepsze moŜliwości
Profesjonalne zarządzanie - sukces dla twojej firmy
Bydgoszcz
Toruń
Toruń
Inowrocław
Inowrocław
Włocławek
Rozwijamy kompetencje kadry przedsiębiorstw dla współpracy Rypin
Mała firma w internecie
Liderzy biznesu - część 2
Menedzęrski certyfikat z języka angielskiego
Warszawa
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
163.
SDL Poland sp. z o.o.
164.
165.
Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o.
Sharp Manufacturing Poland sp. z o.o.
166.
SKK sp. z o.o.
167.
Solid Consulting
168.
Solid Consulting
169.
170.
171.
172.
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość"
Oddział Terenowy w Gdańsku
Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość"
Oddział Terenowy w Gdańsku
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy
i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska
Stowarzyszenie ds. Badania Pracy
i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska
173.
Sysco Polska sp. z o.o.
174.
Szkoła Języków Obcych LOGAN
175.
T KOMP
176.
TANDEM
177.
TANDEM Małgorzata Pelc
178.
TERRA Szkolenia i Doradztwo
179.
180.
181.
TERRA Szkolenia i Doradztwo
TOP - PROJEKT
TOP - PROJEKT
TYTUŁ PROJEKTU
Szkolenia podnoszące kwalifikacje
pracowników działów DTP/językowego oraz IT
w firmie SDL Poland swp. z o.o.
Sharp kuźnią kadr
Sharp kuźnią nowoczesnych kadr
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
mistrzów zmianowych i brygadzistów
Solidny auditor wewnętrzny systemu zarządzania
z międzynarodowym certyfikatem
MIEJSCE SIEDZIBY
Bydgoszcz
Ostaszewo
Łysomice
Bydgoszcz
Poznań
Solidny Pełnomocnik Jakości z międzynarodowym certyfikatem Poznań
Wzrost kompetencji informatycznych
szansą na rozwój małych firm
Gdańsk
Zainwestujmy w kompetencje. Szkolenia dla kadr MŚP.
Gdańsk
Organizator produkcji, słucham
Poznań
Zapanować nad czasem
Poznań
Podniesienie kwalifikacji pracowników
kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw
Warszawa
Język angielski - kluczowy język globalnej komunikacji i biznesu Toruń
Zmniejszenie przepaści informacyjnej
w świadomości pracowników przedsiębiorstw
w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych
Efektywne komunikowanie w firmie.
Jak poprawić komunikację dzięki nowym technologiom
Wizerunek biznesowy
Opiekunka dziecięca. Szkolenia dla pracujących kobiet
z woj. kujawsko-pomorskiego
Aktywni zawodowo
Dobry projekt zaletą kujawsko-pomorskich MŚP
Zarządzanie kujawsko-pomorskimi kadrami w kryzysie
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Lublin
Lublin
Dobra
Dobra
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
182.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
183.
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
Oddział Regionalny w Bydgoszczy
184.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
185.
Vaco sp. z o.o.
186.
Vaco sp. z o.o.
187.
VADAIN INTERNATIONAL sp. z o.o.
188.
Vento Consulting
189.
VENTURI SYSTEM
190.
Vogel&Vogel
191.
WiedzaNet S.A.
192.
WKK sp. z o.o.
193.
WKK sp. z o.o.
194.
WYG Consulting sp. z o.o.
195.
WYG Consulting sp. z o.o.
196.
WyŜsza Szkoła Bankowa
197.
WyŜsza Szkoła Bankowa
TYTUŁ PROJEKTU
MIEJSCE SIEDZIBY
Akademia profesjonalnej sprzedaŜy inwestycją w sukces małych
Toruń
i średnich przedsiębiorstw
Akademia Wizerunku Kujawsko - Pomorskich MŚP
Rozwój kompetencji społeczeństwa informacyjnego regionu
INFOREGION 2010
Podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu
dobrych praktyk higienicznych, produkcyjnych
oraz zasad systemu HACCP
w województwie kujawsko-pomorskim
Mała księgowość- duŜe rozterki.
Szkolenia z obsługi ksiąŜki przychodów i rozchodów
dla pracowników województwa kujawsko-pomorskiego
Po pierwsze kadra. Pakiet szkoleń podnoszący kompetencje
pracowników firmy Vadain International sp. z o.o.
Koło ratunkowe na kryzys - TOC + LEAN + HR - szkolenia
w zakresie ciągłego doskonalenia organizacji
Certyfikacja Administracji Inwestycją
w rozwój zawodowy pracowników samorządowych
Pokieruj swoim zespołem z sukcesem
Laboratorium IT - podniesienie kompetencji i umiejętności
z zakresu IT pracowników WiedzaNet S.A w Toruniu
Podniesienie kwalifikacji kadry technicznej
w przedsiębiorstwach woj. kujawsko-pomorskiego
Wykształcony Pracownik
Podniesienie kompetencji pracowników
warsztatów samochodowych
Bydgoszcz
Toruń
Wrocław
Wrocław
Grudziądz
Poznań
Nakło nad Notecią
Brodnica
Warszawa
Rzeszów
Rzeszów
Warszawa
Szkolenia podnoszące kompetencje sprzedaŜowe małych firm Warszawa
Profesjonalizacja kadr bankowości spółdzielczej
województwa Kujawsko-Pomorskiego
Toruń
Szkolenia szansą na podniesienie potencjału biznesowego MŚP
Toruń
z województwa kujawsko-pomorskiego
Lista złoŜonych w ramach konkursu nr 5/POKL/8.1.1/2009 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
(wg nazwy Projektodawcy)
Lp.
NAZWA PROJEKTODAWCY
198.
WyŜsza Szkoła Gospodarki
199.
WyŜsza Szkoła Gospodarki
200.
201.
WyŜsza Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
WyŜsza Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
202.
WyŜsza Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
203.
WyŜsza Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
204.
WyŜsza Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa
205.
206.
207.
YARO sp. z o.o.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
TYTUŁ PROJEKTU
Program rozwoju kadr przedsiębiorstwa
Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.
Program Rozwoju Kadr firm
FORT Polska sp. z o.o. i MILARYS Polska sp. z o.o.
Profesjonalizm pewną drogą ku sukcesom
Wykorzystaj szansę - kompleksowy kurs księgowości
Wykorzystaj szansę - szkolenia
z przygotowania i zarządzania projektami
"Szkolenia na fali!" - Program szkolenia kadr
dla potrzeb zagospodarowania turystycznego
dróg wodnych woj. kujawsko-pomorskiego
Poznaj zasady prowadzenia przedsiębiorstwa turystyczneg
w standardzie Gromada!.Przygotowanie do uruchomienia
sieci franczyzowej GROMADA
na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
Kuchnia przyszłości
Projektowa aCADemia wiedzy
Zaskocz pracodawcę i pokaŜ mu język
MIEJSCE SIEDZIBY
Bydgoszcz
Bydgoszcz
Włocławek
Toruń
Toruń
Warszawa
Warszawa
Bydgoszcz
Toruń
Toruń

Podobne dokumenty