Dr Marcin Mazurek CV akademickie / Academic CV UDZIAŁ W

Komentarze

Transkrypt

Dr Marcin Mazurek CV akademickie / Academic CV UDZIAŁ W
Dr Marcin Mazurek
CV akademickie / Academic CV
UDZIAŁ W KONFERENCJACH / Participation in conferences:
18-21 wrzesień 2008 / Ustroń
Konferencja: Interiors
Tytuł referatu: Blurring the Boundary: Dystopian Psycho-geography in J. G. Ballard’s Kingdom Come.
15-17 maj 2008 / Szczyrk
Konferencja: Beyond the Wall of Sleep
Tytuł referatu: Beyond Reality Principle: Cyber-philosophy and the Re-apperance of Desire
19-22 wrzesień 2007 / Ustroń
Konferencja: Camouflage. Voyeurism. Exhibition. Discourses and Practices of Deception, Surveillance, and
Transparency
19-21 kwiecień 2007 / Szczyrk
Konferencja: PASE 2007
Tytuł referatu: Peripheries of Consumerism: New Literature of Exhaustion
14-17 wrzesień 2006 / Ustroń
Konferencja: Caught in the treadmill? Recycling culture / the culture of recycling
Tytuł referatu: Recycling the Visual: Hyperreal Practice and Persistence of Memory
17-20 maj 2006 / Szczyrk
Konferencja: Between Orthodoxy and Pleasure. The Making of the Reading List
Tytuł referatu: Between Fun and Responsibility: Science Fiction and the Mainstream Margin
23 listopad 2005 / Katowice
Konferencja: Przestrzeń w Języku i Kulturze
Tytuł referatu: Ponure (re)konstrukcje: ciało w przestrzeni modyfikacji
14-17 wrzesień 2005 / Ustroń
Konferencja: Mapping Space(s): Memory, Place, Locality
Tytuł referatu: Redefining Navigation: Urban Congestion vs. Off-Road Encounters
18-21maj 2005 / Szczyrk
Konferencja: Fire and Ice: The Dialectic of Order and Chaos in Literatures and Cultures of the English Language
Tytuł referatu: Chaos Revisited: Surplus, Madness, Temporality and the Culture of Excess
29-30 listopad 2004 / Ustroń
Konferencja: Czas w Języku i Kulturze
Tytuł referatu: Koniec czasu, początek przestrzeni. Jean Baudrillard i siła próżni
17-20 wrzesień 2004 / Ustroń
Konferencja: Political Correctness – Mouth Wide Shut?
Tytuł referatu: Street Level Politics and Its Discontents
20-22 maj 2004 / Szczyrk
Konferencja: Begging the Question. The Relevance of English Studies in the Polish Academia
Tytuł referatu: Poetics of Alienation. Baudrillard’s America
21-23 maj 2003 / Szczyrk
Konferencja: In the Space of Arts: Identity, Interdisciplinarity, (Post)Modernity
Tytuł referatu: Apocalyptic Bodies: Vulnerable Flesh and Monstrous Corporeality
25-28 wrzesień 2002 / Ustroń
Konferencja: Dylematy wielokulturowości. Tożsamość, różnica, inny
Tytuł referatu: Cyberpolis. Podmiot w przestrzeni terminalnej
22-24 maj 2002 / Szczyrk
Konferencja: Transformations: Bodies, Spaces, Virtualities
Tytuł referatu: Post-human Longing for Continuity in Neal Stephenson’s Snow Crash
16-18 maj 2001 / Szczyrk
Konferencja: Transformations: The Same, The Other, The Third
Tytuł referatu: Thirdness of Terminal Space. Implosion. Indifference. Infinity
22-23 wrzesień 2000 / Ustroń
Tytuł konferencji: Wiands, Wines and Spirits. Nourishment and Indigestion in the Culture of Literacy
19-20 maj 2000 / Szczyrk
Tytuł konferencji: Transformations: Identity and Property
ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE / articles published:
Tytuł: “Chaos Revisited: Surplus, Temporality and the Culture of Excess”
Książka: Fire and Ice: The Dialectic of Order and Chaos
Wydawnictwo: Wydawnictwo UŚ
Miejsce wydania: Katowice, 2008
Tytuł: ”Nowa Mapa Miasta: Między Nudą a Rewolucją”
Czasopismo: Er(r)go 13 (2006)
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Śląsk
Miejsce wydania: Katowice, 2008
Tytuł: ”Ponure (re)konstrukcje: ciało w przestrzeni modyfikacji.”
Książka: Przestrzeń w Kulturze i Literaturze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Miejsce wydania: Katowice, 2006
Tytuł: ”Koniec Czasu, początek przestrzeni. Jean Baudrillard i siła próżni.”
Książka: Czas w Języku i Kulturze
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Miejsce wydania: Katowice, 2005
Tytuł: ”Post-human Longing for Continuity in Neal Stephenson’s Snow Crash.”
Książka: The (Trans)Human: Bodies, Spaces, Virtualities
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Miejsce wydania: Katowice, 2005
Tytuł: “Cyberpolis. Podmiot w przestrzeni terminalnej.”
Książka: Dylematy Wielokulturowości
Wydawnictwo: Universitas. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Miejsce wydania: Kraków, 2004
Tytuł: “Apocalypse Revisited. Practice into Theory.”
Książka: Literature and Linguistics, vol. III
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej
Miejsce wydania: Częstochowa, 2005
Tytuł: ”Apocalyptic Bodies. Vulnerable Flesh and Monstrous Corporeality.”
Książka: In the Space of Arts: Identity, Interdisciplinarity, (Post)Modernity
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Miejsce wydania: Katowice, 2004
Tytuł: ”Thirdness of Terminal Space. Implosion. Indifference. Infinity.”
Książka: The Same, the Other, the Third”
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
Miejsce wydania: Katowice, 2004
Tytuł: „Kontury tożsamości terminalnej. Descartes kontra Deckard.”
Książka: Kultura Dialogu. Tożsamość Europejska a Edukacja
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Miejsce wydania: Katowice, 2004
Tytuł: ”Homo Technicus. On the Cultural Background of Contemporary Techno-symbioses.”
Książka: Wor(l)ds in Transition. Studies In Language, Culture and Literature
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Miejsce wydania: Katowice, 2004
Tytuł: „Dylematy kultury terminalnej.”
Czasopismo: Er(r)go 5 2(2002)
Wydawnictwo: Śląsk
Miejsce wydania: Katowice, 2002
Tytuł: „Wirtualny podmiot Bukatmana – wprowadzenie.”
Czasopismo: Er(r)go 5 2(2002)
Wydawnictwo: Śląsk
Miejsce wydania: Katowice, 2002
Tytuł: „Kondycja Spektaklu. Produkt. Próżnia. Przyśpieszenie.”
Czasopismo: Er(r)go 5 2(2002)
Wydawnictwo: Śląsk
Miejsce wydania: Katowice, 2002
Tytuł: ”Visualisation as the Dominant Practice of Terminal Culture.”
Książka: Literature and Linguistics. Academic Papers of College of Foreign Languages
Wydawnictwo: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej
Miejsce wydania: Częstochowa, 2002
PRZEKŁADY / translations
Autor/Tytuł: Scott Bukatman, ”Tożsamość terminalna: podmiot wirtualny w postmodernistycznej fantastyce naukowej.”
Czasopismo: Er(r)go 5 2(2002)
Wydawnictwo: Śląsk
Miejsce wydania: Katowice, 2002