System KURSÓW Z WOLNEGO vMZK STARGARD

Komentarze

Transkrypt

System KURSÓW Z WOLNEGO vMZK STARGARD
System KURSÓW Z WOLNEGO
vMZK STARGARD SZCZECIOSKI
Stan na dzieo: 9.12.2012
rozkłady „A” – 1.05. do odwołania
Aby wziąd kurs z wolnego należy wejśd w panel dostępny pod adresem:
http://km.stargard.pl/kurszw.php
Po wejściu, na górze wybieramy służbę:
W tym przypadku, zaznaczone C18-1 (1) oznacza służbę, a jedynka w nawiasie
oznacza zmianę. C to oznaczenie służby całodziennej (JZ to jednozmianowa, N –
nocna, zaś P – przerywana, szczytowa).
Służby jednozmianowe, szczytowe i nocne nie będą zawierały liczby w nawiasie
– są to służby obsługiwane przez jednego kierowcę.
Później musimy wybrad autobus:
W przypadku zaznaczonego wozu, oznacza to, że pierwsza zmiana danej służby
(w tej sytuacji C23) obsadzona jest przez wóz #806 i bezcelowy byłby wyjazd na
II zmianę innym pojazdem. Jeśli inne pojazdy nie mają adnotacji, można
wybierad je bez obaw, należy jednak pamiętad o nakazach taborowych, które
znajdują się na koocu tej instrukcji. Wybrana wcześniej przeze mnie służba
C18-1 wymaga niskopodłogowego wozu MAXI, wybieram więc MANa NL202
#815.
Teraz wystarczy kliknąd przycisk:
I gotowe.
Godzina podana w tabeli wskazuje czas Greenwich (GMT 0), więc by poznad
prawdziwy czas wzięcia służby, należy dodad 1 lub 2 godziny (w zależności, czy
obowiązuje aktualnie czas zimowy, czy letni).
Informacja ta oznacza, na jaki dzieo przygotowane są służby do systemu
Kursów z Wolnego. Formalnie, osoba uprawniona ma czas od godziny 20:00 do
godziny 9:00 dnia następnego na przygotowanie nowych służb, w praktyce
jednak kursy z wolnego można brad, jak tylko istnieje napis, który ukazany
został na powyższym screenie – oczywiście wtedy, kiedy data zgadza się z
aktualną datą. Jeśli na przykład napis „KURSY Z WOLNEGO NA DZIEO 18
WRZEŚNIA 2012 (wtorek)” widnieje już w poniedziałek, 17 września, oznacza
to, że KzW można wziąd od 18.09., od północy do czasu zniknięcia tego napisu.
Jeśli jednak napis nie zniknie do 23:59 18.09., oznacza to również
dezaktualizację służb i tym samym należy poczekad na dodanie nowych.
Wynikało to będzie wtedy z opóźnienia ze strony osoby uprawnionej.
Jeśli napisu tego nie ma, znaczy że nowe służby są w przygotowaniu i branie
kzw jest zakazane!
W przypadku problemów/uszkodzenia skryptu (błąd myBB), należy
skontaktowad się z: Dyrektorem, Kierownictwem Wydziału Kadr i Spraw
Pracowniczych, dyspozytorem, Kierownictwem wydziału Organizacji Ruchu,
lub też programistą strony. Jeśli system nie działa, można także napisad
tradycyjny wniosek o kurs z wolnego, w temacie do tego przeznaczonym.
Służba
C 1-1
CE1-1
C2-1
C3-1 /E
JZ4
C7
JZE7/1
JZE7/2
C6 /E
C8-1 /E
C8-3 /E
C9
JZ11/1
JZ11/2
C12-1
C17
C18-1
C18-2
C20
C22-1 /E
C23
C28
CE28
N1
NR
Dni
powszednie
MAXI
n/d
MAXI
MAXI
MAXI
MIDI lub MAXI
n/d
n/d
MAXI
MEGA
MEGA
n/d
n/d
n/d
MAXI
n/d
MAXI
MAXI
n/d
MAXI
MIDI lub MAXI
MAXI lub MEGA
MAXI lub MEGA
MAXI lub MEGA
n/d
Podłoga
Soboty, dni
wolne od szkoły
Podłoga
b/w
n/d
Niska
b/w
b/w
b/w
n/d
n/d
b/w
Niska
Niska
n/d
n/d
n/d
b/w
n/d
Niska
b/w
n/d
b/w
b/w
b/w
b/w
b/w
n/d
MIDI lub MAXI
b/w
Niska
b/w
b/w
n/d
n/d
b/w
b/w
b/w
niska
Niska
b/w
b/w
b/w
Niska
b/w
Niska
n/d
b/w
b/w
b/w
n/d
n/d
b/w
b/w
MAXI
MAXI
MAXI
n/d
n/d
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI lub MEGA
MIDI lub MAXI
MAXI
MAXI
MAXI lub MEGA
MAXI
n/d
MEGA
MAXI
MAXI
n/d
n/d
MAXI
MAXI
Niedziele i
święta
MIDI lub MAXI
n/d
n/d
MAXI
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
MAXI
MIDI lub MAXI
n/d
MAXI
MAXI
MAXI
n/d
MAXI
n/d
MAXI
n/d
n/d
MAXI
MAXI
Podłoga
b/w
n/d
n/d
b/w
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
n/d
b/w
b/w
n/d
Niska
b/w
Niska
n/d
b/w
n/d
b/w
n/d
n/d
b/w
b/w
Służba
Wyj. Poranny
P2-2
P5-1
P19-8
P5-2
P4-1
P8-19
P11
P12-2
P13
P3-19
P22-6
P28
P22-2
P6-3
PE3-19
PE5-22
PE8-5
PE22-5
PE28-11
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MEGA
MEGA
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
Wyj.
Popołudniowy
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
MAXI
MAXI
MEGA
MAXI
MAXI
UWAGA!
W przypadku chęci wzięcia kursu z wolnego na służbę szczytową obsługiwaną
dwoma pojazdami (np. P22-6), należy uprzednio skontaktowad się z
dyspozytorem, spec. ds. rozliczeo transportu, lub dyrektorem!
MIDI – pojazd klasy MIDI (835, 836)
MAXI – pojazd klasy MAXI (MANy NLxxx, SD200, Jelcze L11, Ikarusy, Karosy i inne, prócz SU)
MEGA – pojazd klasy MEGA (840 – 845)
b/w – brak wymagao
n/d – nie dotyczy
XXX lub YYY (np. MAXI lub MEGA) – oznacza to w tym przykładzie, że zalecany jest pojazd klasy MAXI,
w szczególnych przypadkach pojazd klasy MEGA
Przygotował: © 2012 - Marcin
Opracowano na podstawie instrukcji wykonanej przez Jędrka.

Podobne dokumenty