CENNIK BADAŃ W GABINECIE RTG Zdjęcia wykonywane na

Komentarze

Transkrypt

CENNIK BADAŃ W GABINECIE RTG Zdjęcia wykonywane na
CENNIK BADAŃ W GABINECIE RTG
obwiązuje od dnia 15 lutego 2016 r.
Zdjęcia wykonywane na cyfrowym aparacie RTG SIEMENS MULTIX DR
Lp.
Rodzaj badania
Cena
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
15
16
RTG klatki piersiowej AP
RTG klatki piersiowej + bok
RTG kręgosłupa L-S
RTG kręgosłupa Th
RTG kręgosłupa C
RTG stawów biodrowych
RTG stawów barkowych
RTG stawu barkowego/osiowe
RTG stawu skokowego
RTG stawu łokciowego
RTG jednego kolana
RTG kolan (porównawcze)
RTG stopy
RTG przedramienia
RTG kości ramieniowej + bok
RTG ręki
RTG nadgarstka
RTG palca
RTG czaszki/ PA i boczne
RTG zatok
35,00 zł
55,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
50,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
30,00 zł
48,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
30,00 zł / 45,00 zł
25,00 zł
17
Duplikat płyty DVD ze zdjęciem RTG
7,00 zł
Zdjęcia wykonywane na tomografie stomatologicznym CBCT VATECH PAX-I 3D GREEN
Lp.
Rodzaj badania
Cena
1
Zdjęcie pantomograficzne całkowite
75,00 zł
2
Zdjęcie cefalometryczne (boczne) zębów i czaszki
75,00 zł
3
Komplet zdjęć (pantomogram + cefalometria)
135,00 zł
4
Zdjęcie stawu skroniowo-żuchwowego
75,00 zł
6
Zdjęcie pojedynczego zęba lub odcinku łuku zębowego
(tomografia 3D)
110,00 zł
7
Zdjęcie szczęki i żuchwy (tomografia 3D)
150,00 zł
8
8
9
10
Zdjęcie pojedynczego stawu skorniowo-żuchwowego
(tomografia 3D)
Zdjęcie obu stawów skroniowo-żuchwowych
(tomografia 3D)
Zdjęcie zatok nosowych
(tomografia 3D)
Duplikat płyty DVD ze zdjęcie RTG / CBCT
150,00 zł
260,00 zł
150,00 zł
7,00 zł
W przypadku zdjęć wykonanych na podstawie skierowań od lekarzy Garnizonowej Przychodni Lekarskiej SPZOZ
w Modlinie (dotyczy zdjęć refundowanych przez NFZ), istnieje możliwość nagrania płyty DVD ze zdjęciem i opisem
– w takim przypadku należy złożyć w rejestracji wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej.
Opłata za nagranie: 7,00 zł

Podobne dokumenty