Program konferencji

Komentarze

Transkrypt

Program konferencji
PROGRAM KONFERENCJI
Innowacje w transporcie publicznym. Bezpieczny pasażer w komfortowych warunkach.
I dzień - 15 marzec 2016
09:15 - 09:45
Rejestracja gości i poranna kawa
09:45 – 10:00
Uroczyste otwarcie konferencji przez zaproszonych gości
Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
Warszawa
10:00 – 12:30
Rozwój, strategia i organizacja drogowego transportu publicznego w
świetle nowego prawa transportowego – Ekspert zewnętrzny Marcin
Gromadzki
12:30 – 13:00
Plany transportu publicznego dla województwa mazowieckiego – Krzysztof
Rodziewicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Nieruchomości i
Infrastruktury, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w
Warszawie
13:00 – 13:30
Przewoźnicy prywatni w obsłudze transportu zbiorowego m.st. Warszawy Maciej Florczak, Specjalista Działu Organizacji Przewozów ZTM
13:30 – 14:00
Uwalnianie rynku w transporcie miejskim – Izabella Bruchal, Przedstawiciel
ZIKiT Kraków
14:00 – 14:15
Przerwa
14:15 – 14:45
Fundusze unijne na lata 2014 – 2020 w transporcie publicznym – Mariusz
Frankowski, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych
14:45 – 15:15
Fundusze unijne na lata 2016 – 2020 w transporcie miejskim – Paweł Sajnog,
Przedstawiciel Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Miasta
Stołecznego Warszawy
15:15 – 15:30
Strategia rozwoju niskoemisyjnego transportu Miejskich Zakładów
Autobusowych – Jan Kuźmiński Prezes Zarządu MZA
15:30 – 15:45
Posnet - Posnet Temo HS Bileterka – Nowoczesne systemy Sprzedaży biletów
16:00 – 18:00
Koktajl
II dzień – 16 marzec 2016
09:15 – 09:30
Rejestracja gości i poranna kawa
09:30 – 10:15
Algorytmiczne Taryfy Dynamiczne i Taryfy Skomunikowane, przyszłością
systemów sprzedaży – Andrzej Soroczyński, Teroplan S.A., właściciel marki
e-podróżnik.pl
10:15 – 11:15
Bezpieczny Autobus – nowoczesne rozwiązania poprawiające
bezpieczeństwo w środkach komunikacji – Rafał Misztalski, Prezes Zarządu
Autowatch Polska oraz Systemy Autobusowe
11:15 – 12:15
Ergonomia pracy kierowcy jako warunek bezpieczeństwa w transporcie
publicznym – Paweł Drabczyński, Prezes firmy Drabpol; Bogusław Pisarek –
Państwowa Inspekcja Pracy.
12:15 – 12:45
Optymalizacja zużycia paliwa w pojazdach Scania – Leszek Czapski, Dyrektor
ds. Usług i Rozwiązań Komercyjnych z firmy Scania Polska S.A.
12:45 – 13:15
Prezentacja MAN – autobusy hybrydowe i gazowe – Krzysztof Gawroński,
Dyrektor sprzedaży Man Polska
13:15 – 13:45
Alternatywne źródła zasilania w praktyce – Janusz Bosakirski Doradca
Zarządu Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa
13:45 – 14:45
Dworzec Online – Nowoczesne rozwiązania w zarządzaniu dworcami,
zintegrowane ze sprzedażą biletów – przedstawiciel firmy Dworzec Online

Podobne dokumenty