Klub Aktywności Społecznej dla osób chorujących

Komentarze

Transkrypt

Klub Aktywności Społecznej dla osób chorujących
Klub Aktywności Społecznej dla osób chorujących psychicznie
MOPS w Gdyni - partner w projekcie „Klub Aktywności Społecznej” – wspólne
planowanie i organizacja czasu wolnego osób chorujących psychicznie”, którego liderem jest
Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, przygotowuje się do realizacji działań zorientowanych na
zapewnienie wsparcia w środowisku oraz dostępu do informacji o możliwościach pomocy osobom z
zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w Trójmieście. Projekt rusza od 1 sierpnia 2010 r.
W ramach realizacji projektu odbywać się będą dwa zasadnicze działania:
• Klub Aktywności Społecznej - wspólne planowanie i organizacja czasu wolnego przy wsparciu
animatora i psychologa, praca nad wspólnym opracowywaniem aktywności weekendowej, uczestnictwo w
warsztatach kulinarnych oraz zorganizowanie integracyjnego turnieju sportowego dla uczestników Klubów
i Środowiskowych Domów Samopomocy z Trójmiasta
• Schizofrenia Otwórzmy Drzwi - celem tego zadania jest edukacja prozdrowotna społeczności
lokalnej Trójmiasta oraz poprawa społecznego odbioru schizofrenii i pogłębienie tolerancji w naszym kraju
dla osób chorych psychicznie poprzez zorganizowanie Trójmiejskich Obchodów Dnia Solidarności z
Osobami Chorymi na Schizofrenię.
Ponadto zostanie zorganizowana akcja informacyjna, polegająca na stworzeniu plakatu społecznego i
ulotek poruszających problem schizofrenii wraz z informacją gdzie osoby i rodziny chorych mogą uzyskać
wsparcie, happening „Słowa Ranią, Słowa Leczą” oraz koncert i wystawa
Szczegóły dotyczące realizacji działań podamy w najbliższym czasie.
http://www.mopsgdynia.pl/www - MOPS Gdynia
Powered by Mambo
Generated: 2 March, 2017, 14:06

Podobne dokumenty