Temat lekcji: Taniec towarzyski. Nauczanie kroku podstawowego i

Komentarze

Transkrypt

Temat lekcji: Taniec towarzyski. Nauczanie kroku podstawowego i
Konspekt lekcji wychowania fizycznego
Temat lekcji: Taniec towarzyski. Nauczanie kroku podstawowego i figur w
C-C-C
Prowadzący:
Cele główne lekcji:
Umiejętności:
Psychomotoryka:
Wiadomości:
Wychowawcze:
Miejsce ćwiczeń:
Czas:
Liczba ćwiczących:
Pomoce:
TOK LEKCJI
I CZĘŚĆ WSTĘPNA
Katarzyna Lewandowska
1. Poznanie kroków i figur w c-c-c
2. Współtworzenie układu tanecznego
Kształtowanie płynności ruchów, koordynacji, nawyku
prawidłowej postawy
Poznanie tańców towarzyskich. Podział na tance
latynoamerykańskie i standardowe.
Uwrażliwienie muzyczno-ruchowe
Sala gimnastyczna.
45min.
11
magnetofon ,płyta cd
TREŚĆ I PRZEBIEG LEKCJI
1.Zbiórka, powitanie, sprawdzenie
obecności,
podanie tematu oraz głównych zadań lekcji.
2.Rozgrzewka-ćwiczenia przy muzyce
przygotowujące do nauki tańca.
-prawidłowa postawa ciała
-środek ciężkości ciała
- przenoszenie ciężaru ciała
-krążenie bioder
-krążenie tułowia
-obciążanie bioder
3.Omówienie podziału tańców towarzyskich ze
szczególnym zwróceniem uwagi na c-cc.Pochodzenie poszczególnych tańców
latynoamerykańskich.
DOZ
OWA
NIE
5’
UWAGI
ORGPORZĄDKO
WE
Ustawienie
w
dwuszeregu
II.CZĘŚĆ GŁÓWNA
1. Nauka kroku podstawowego bez muzyki
pojedynczo-rozliczenie
10’
Pokaz
prawidłowo
wykonanego
kroku
Podział na
parnerów i
partnerki.
2.krok podstawowy ćwiczony pojedynczo w rytm
muzyki
3.Prawidłowe ustawienie w parach-trzymanie
taneczne
4..Krok podstawowy parami.
10’
5.Nauka podstawowych figur w c-c-c
tańczonych osobno.
*obrót solo
5’
Ustawienie
parami
zwrócenie
uwagi na
trzymanie w
parze.
*promenada
*three c-c-c
6.Połączenie poznanych figur w układ taneczny
ćwiczony bez muzyki na liczenie.
Nauczyciel
cały czas
zwraca
uwagę na
dokładność i
staranność
wykonywani
a kroku przez
U,w razie
konieczności
koryguje
błędy.
4x krok podstawowy
Obrót pod ręką partnerki(LR partnera uniesiona do
góry,PR puszcza trzymanie)
4xpromenada(wolna ręka w bok)
Obrót wspólny
7. j.w tylko ćwiczymy do muzyki tempo wolniejsze.
8.układ taneczny wg schematu tańczony w parach do
normalnego tempa.
III.ĆŻĘŚĆ
KOŃCOWA
3’
1.Korygujemy swoją
postawę
Stojąc twarzą do lustra, w przysiadzie podpartym do
muzyki powoli podnosimy się do postawy
Nauczyciel
kontroluje
ćwiczących i
zasadniczej.Sprawdzamy ustawienie stó ,barków,
głowy.
2.Podsumowanie lekcji
1.Zbiórka,omówienie i podsumowanie lekcji,
wyróżnienie najlepiej ćwiczących
2.Pożegnanie
porawia w
razie
konieczności
2’
Zbiórka w
dwuszeregu.
Wyróżnienie
najlepiej
ćwiczących.