Stacja Uzdatniania Wody

Komentarze

Transkrypt

Stacja Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody
Stacja Uzdatniania Wody
95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Wodociągowa 7
Informacja.
1. Nazwa zadania: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
2. Wartość ogólna zadania netto: 10 640 897 PLN
3. Pożyczka na dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi zadania w wysokości: 8 093 833 PLN
4. Opis zakresu projektu: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Konstantynowa Łódzkiego swoim
zakresem obejmuje:
A) Przebudowę ujęcia wody – studni A-3 wraz z budową
rurociągu wody surowej i kablowej linii sterowniczej.
B) Remont i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z
infrastrukturą towarzyszącą.
C) Przebudowę ujęcia wody – studni A-1.
D) Budowę rurociągu wody surowej oraz kablowej linii
sterowniczej dla studni ujęciowej A-1
5. Link do strony www.zainwestujwekologie.pl
1

Podobne dokumenty